Permitterte kan gå ett år uten lønn

Regjeringen ønsker mer heltid enn deltid, strengere håndtering av alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, men permitteringsordningen røres ikke. Det betyr at en arbeidstaker fortsatt kan permitteres uten lønn fra arbeidsgiver.
onsdag 23. mars 2011
Lesetid: 2 Minutter

Nylig la regjeringen frem Stortingsmelding nr 29: "Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv" I meldingen varsler regjeringen en rekke tiltak for å få et bedre arbeidsliv. Imidlertid ønsker ikke regjeringen å benytte anledningen til å lovregulere permitteringsadgangen. I dag er permittering i hovedsak regulert gjennom tariffavtaler mellom partene i arbeidslivet. Et eksempel på en slik avtale er Hovedavtalen for arbeidere inngått mellom LO og NHO.

Ingen lovregler
Det er i dag ingen lovregler som regulerer vilkårene for permitteringer, verken når det gjelder grunnlaget for å permittere eller hvordan arbeidsgiveren skal gå frem i forbindelse med permittering. Mye av dette er regulert i Hovedavtalen mellom LO og NHO og andre tariffavtaler. Det er også Hovedavtalen Borgarting Lagmannsrett støtter seg på i en dom fra 13. januar 2011. Lagmannsretten skriver dette om hovedtrekkene i hovedavtalen: ".. (avtalen - red anm.) må anses som uttrykk for generelle prinsipper som kommer til anvendelse så langt de passer også utenfor avtalens virkeområde."

Overrasket
Fagsjef Hans Gjermund Gauslaa hos Infotjenester AS er overrasket over at regjeringen ikke ønsker å lovregulere dette området.

- Det er underlig at permitteringsadgangen ikke er lovregulert. Bortsett fra en kort lønnspliktperiode i starten av permitteringen, kan en arbeidstaker være permittert uten lønn fra arbeidsgiver i et år, sier Gauslaa.

- I virksomheter som har fagforeninger og tariffavtaler er vilkårene for og prosessene rundt permitteringer avtalt, slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker vet hva de har å forholde seg til. Her er det også fagforeninger og arbeidsgiverforeninger som arbeidstaker og arbeidsgiver kan støtte seg til. I virksomheter som ikke har en tariffavtale står partene derimot ofte alene, uten kunnskap om de tariffavtalte reglene, sier Gauslaa.

11 100 permitterte
I følge Stortingsmeldingen var det i januar 2011 11 100 permitterte i Norge. Rundt 6 av 10 er helt permittert, mens 4 av 10 er delvis permittert. 60 prosent av alle de permitterte er ansatt i bygg og anlegg, samt industrien. Arbeidsdepartementet har ikke tall på hvor mange som er organisert eller omfattet av en tariffavtale, men tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at rundt 60 prosent av de ansatte i bygg og anlegg er omfattet av en tariffavtale, mens i industrien har 7 av 10 en tariffavtale og dermed har disse permitteringsinstituttet å forholde seg til.

Andre tiltak
Regjeringen foreslår en rekke tiltak i Stortingsmelding nr 29: " Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv"

Blant tiltakene er disse:
· En bred og helhetlig utredning av håndhevingen av alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket.
· Forslag om å innføre lovbruddsgebyr for brudd på arbeidsmiljøregelverket blir sendt ut på høring.
· Høring om å gi Arbeidstilsynet tilsynskompetanse etter forskrift om lønns- og arbeidskontrakter i offentlige kontrakter.
· Det vurderes å gi tilsynsorganene en mer sentral rolle i kartleggingen av om det er grunnlag for å gjøre tariffavtalte lønnsvilkår gjeldende for alle bedrifter som utfører arbeid i en bransje
· Et høringsnotat der det blir vurdert å innføre et utvidet HMS-ansvar i konsern- og franchiseforhold.
· Fortrinnsretten for deltidsansatte skal evalueres med sikte på at den skal være reell.
· Forslag om drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltid sendes på høring.
· Utrede forslag om rett til større stillingsprosent for arbeidstakere som over tid har arbeidet utover avtalt arbeidstid.

Ønsker du å lese mer om permittering kan du abonnere på vårt oppslagsverk om Arbeidsmiljøloven. Prøv gratis. 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: