Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 18.08.2021
Disse permitteringsreglene gjelder nå - Slik er regelverket for permittering fra juli 2021.
today 12.08.2021
Simployer ansetter ny HR-direktør - Eilin Gillesen er ansatt som Chief People and Culture officer i Simployer Group.
today 11.08.2021
Syk i ferien - ny ferie senere? - Her er sjekklisten du må gjennom for å avklare om ansatte har rett på ny ferie og sykepenger etter å ha vært syk i ferien.
today 11.08.2021
Fri ved skole- og barnehagestart? - Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri når barna begynner på skolen eller i barnehagen.
today 13.07.2021
Rett til sykepenger for å ta vaksine - Myndighetene har nå presisert at ansatte har rett til sykepenger for å ta vaksine, men bare når fraværet er en hel dag. I andre situasjoner må arbeidsgiver og arbeidstaker finne løsninger sammen.
today 09.07.2021
Fremtidens sykefraværsoppfølging kan skje fra utlandet? - Ansatte som mottar sykepenger, kan ikke nektes å reise innenfor EU. Samtidig står kravene til oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær fast. Det stiller krav til gode rutiner for sykefraværsoppfølging.
today 30.06.2021
Viktige regelendringer fra 1. juli - 1. juli trer mange nye lover og regler tradisjonelt i kraft. Vi har som vanlig samlet de vi mener er viktigst for deg som jobber med HR, økonomi og HMS.
today 30.06.2021
Enighet om statens reiseavtaler - De fleste ansatte i Norge får dekket utgifter på reise etter statens satser. Nå er det klart at avtalene som gikk ut 30. juni blir forlenget uten endringer – noe de ansatte taper millionbeløp på.
today 23.06.2021
Mangelfulle bredbåndsfakturaer skaper problemer i arbeidslivet - Når leverandørene slår sammen prisen for TV og bredbånd på fakturaen, skaper det problemer for ansatte som får dekket bredbånd av arbeidsgiver. Det kan også være brudd på bokføringsforskriften.
today 23.06.2021
Kan gi ekstra dyr skattefri sommergave - Nytt regelverk gjør at arbeidsgivere som ønsker det i år kan gi dyrere sommergaver enn før uten at det trekkes skatt. Bare husk at gaver fra kunder og forretningsforbindelser også skal regnes inn.
today 17.06.2021
Thorfinn Hansen slutter som CEO i Simployer group - Etter å ha ledet selskapet i 16 år har Thorfinn Hansen meddelt Styret at han iløpet av høsten ønsker å tre til side, og følge Simployers videre utvikling fra sidelinjen.
today 16.06.2021
Sjekkliste for bruk av sommervikarer - Snart er sommervikarene på vei inn på norske arbeidsplasser. Her er sjekklisten du bør gjennom for å sikre at alt er på stell.
today 15.06.2021
Kan spare titusener i avgift på at ansatte jobber hjemme - Ulike kommuner har ulik arbeidsgiveravgift. Når den ansatte bor i en kommune med lavere avgiftssats enn virksomheten, kan arbeidsgiver spare penger på hjemmekontor.
today 14.06.2021
Kan trekke ansatte i lønn for å administrere tips - Arbeidsgiver har mulighet til å trekke ansatte i lønn for merkostnadene ved at ansatte mottar tips, slår Oslo Tingrett fast. Spørsmålet er om dette da også vil gjelde gaver og rabatter fra tredjepart.
today 09.06.2021
Statens reiseregulativ – får vi en ny avtale på plass til 1. juli? - Også i år er reiseregulativet, som nesten alle som reiser i jobben forholder seg til, forsinket. I år har partene varslet større endringer, men det begynner å haste hvis de skal holde den utsatte fristen 1. juli.
today 09.06.2021
Arbeidsgiver må opplyse om lønn ved mistanke om diskriminering - Lønnsopplysninger er i utgangspunktet en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i privat sektor. Men dersom arbeidstaker mistenker diskriminering kan han eller hun kreve å få vite også andre kollegers lønn.
today 09.06.2021
Feriepenger når den ansatte er permittert - Når ansatte er permittert og mottar dagpenger fra NAV, kan ikke lønnstrekket for ferien gjøres som normalt i juni.
today 02.06.2021
Streik i skole og barnehage gir ikke rett til fri - Gjennom pandemien har foreldre blitt vant til å bruke syke-barn-dager når skolen og barnehagen er stengt. Det har de ikke mulighet til dersom skolen eller barnehagen er stengt på grunn av streik.
today 02.06.2021
Test deg selv på mangfold og likestilling - I løpet av 2021 skal alle virksomheter kunne dokumentere hva de gjør knyttet til mangfold og likestilling på arbeidsplassen. I denne lille quizen kan kan du teste kunnskapene dine!
today 02.06.2021
Arbeidsgivere sparer milliarder for lite pensjon til ansatte - Arbeidstakere går glipp av milliardbeløp i pensjonssparing fordi arbeidsgivere gjør feil. Nå skal Skatteetaten føre tilsyn.
Del siden: LinkedIn twitter