Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 17.08.2022
Skattefri kompetanseheving har blitt enda gunstigere - Er det vanskelig å rekruttere nye ansatte med riktig kompetanse? I år har et av de beste frynsegodene blitt enda bedre: Skattefri kompetanseheving betalt av arbeidsgiver.
today 17.08.2022
Dette bør du tenke på før, under og etter sluttsamtalen - Derfor bør du bruke sluttsamtalen som kilde til læring og forbedring
today 16.08.2022
Sju tips til en frisk sykmeldingskultur - Å skape en god sykmeldingskultur i virksomheten kan spare arbeidsgivere for høye kostnader. Det er for eksempel mye å tjene på å gjøre sykdom til en snakkis på arbeidsplassen.
today 09.08.2022
Derfor bør du evaluere onboardingsprosessen - Mange legger mye vekt på å ta godt i mot nye ansatte, men glemmer å evaluere hvordan onboardingsprosessen fungerer.
today 09.08.2022
– Gi de ansatte litt rom etter ferien - Mange ansatte kommer tilbake fra ferie med lav energi, kort lunte, mangel på konsentrasjon og noen ganger også angst. Som leder er det viktig å gi folk litt rom til å komme godt igang igjen.
today 09.08.2022
7 vanlige misforståelser om diett på reiser - Å føre reiseregningen er ikke helt enkelt. Her er 7 vanlige misforståelser om dekning av reiseutgifter til ansatte.
today 09.08.2022
Fri ved skole- og barnehagestart? - Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri når barna begynner på skolen eller i barnehagen.
today 01.08.2022
Hvor syk må en ansatt være for å kreve ny ferie? - Ansatte som blir syke eller skadet i ferien kan ha rett på ny ferie senere. Men hvor syk må den ansatte være for å kunne kreve ferien på nytt?
today 01.08.2022
Utvider fars rett til foreldrepenger - 2. august endrer regjeringen flere av reglene for foreldrepenger. Blant endringene er at far får selvstendig rett til å ta ut foreldrepermisjon selv om mor ikke har opptjent rett.
today 01.08.2022
Nå må eneforsørgere søke om ekstra omsorgsdager - NAV har i sommer endret praksis – og krever nå at arbeidstakere som er alene om omsorgen for barn søker om de ekstra omsorgsdagene de har krav på. Det gjelder også de som allerede har dobbel kvote.
today 01.07.2022
Noen tanker fra vår konsernsjef - Konsernsjefen i Simployer, Vigleik Takle, reflekterer over hvordan vi skal tiltrekke, beholde og utvikle talenter i et arbeidsmarked der det er kamp om de beste hodene.
today 29.06.2022
Nå kommer den nye hjemmekontor­forskriften - Med ny hjemmekontorforskrift 1. juli, får Arbeidstilsynet også mulighet til å føre tilsyn med at den følges. De kan blant annet kontrollere om ansatte på hjemmekontor har skriftlig avtale.
today 29.06.2022
Nå blir det vanskeligere å ansette midlertidig - 1. juli fjernes muligheten til å ansette medarbeidere midlertidig uten spesiell grunn i 12 måneder. Avtaler som er inngått før fredag løper imidlertid ut avtaleperioden.
today 29.06.2022
Sjekkliste for bruk av sommervikarer - Snart er sommervikarene på vei inn på norske arbeidsplasser. Her er sjekklisten du bør gjennom for å sikre at alt er på stell.
today 21.06.2022
Kan ikke nekte å gå på jobb av covid-frykt - En ny koronabølge skyller over landet. Noen ønsker å holde seg hjemme fra jobb i frykt for egen helse, eller for at ferien skal ryke. Det har de ikke rett til.
today 21.06.2022
De færreste vet hva en sykmelding egentlig betyr - Veldig få vet hva en sykmelding betyr. Allmennlege Kaveh Rashidi mener mange sykemeldinger er for lange og unødvendige og kunne vært unngått med et bedre samarbeid mellom leder, pasient og sykemelder.
today 21.06.2022
Ansattes ansvar å komme seg tilbake fra ferie - Med kaos på europeiske flyplasser og flystreik i Norge kan mange arbeidstakere få problemer med å komme seg tilbake på jobb etter ferien. Det kan gi trekk i lønn.
today 15.06.2022
Vil åpne for sykmelding etter digital legetime - Etter dagens regelverk må legen fysisk undersøke en pasient for å skrive ut sykmelding. Det vil regjeringen nå endre.
today 15.06.2022
Ledere kan nekte ansatte shorts på jobb - Solrike dager og stigende temperaturer får norske arbeidstakere til å kaste klærne, men vær klar over at bar hud og hårete legger ikke alltid er like populært på alle arbeidsplasser. Lederen din kan faktisk nekte deg å ha på shorts på kontoret.
today 15.06.2022
Mange misforstår reglene om hovedferieperioden - Ansatte har rett til tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Det betyr ikke at ferien må legges til denne perioden.
Del siden: