Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 18.11.2020
Snart endres pensjonsbetingelsene for 1,5 millioner nordmenn - Fra 2021 innføres to viktige endringer i ordningen med innskuddspensjon i privat sektor.
today 18.11.2020
Oppbevaring av lønnsbilag og hensynet til personvern - Virksomheter som oppbevarer bilag må både forholde seg til bokføringsloven og personvernreglene.
today 18.11.2020
Vil gi alle ansatte mer arbeidsglede i koronatider! - Elopak AS tilbyr alle 160 ansatte i Norge å være med på Simployers digitale konferanse om arbeidsglede.
today 11.11.2020
Slik kan et digitalt julebord gjennomføres - Korona har satt en effektiv stopper for tradisjonelle julebord, men det betyr ikke at man må droppe hele arrangementet.
today 11.11.2020
Endringer i avventende sykmelding - NAV har endret tellingen av dager i ordningen med avventende sykmelding. – En merkelig endring, mener Simployers juridiske rådgivere.
today 11.11.2020
Dette må du vite om overføring av ferie - Ansatte kan i utgangspunktet kreve varsel om ferie minst to måneder i forkant. Hvis det nå er mye ferie igjen, for eksempel fordi arbeidsgiver ikke har pålagt ferie under permittering, kan leder likevel pålegge ferie før nyttår.
today 11.11.2020
Oppfordrer til halv skatt i november - Gjennom å trekke halv skatt i november i stedet for desember, kan arbeidslivet bidra til å spre julehandelen gjennom koronaperioden.
today 11.11.2020
Mange misforstår varslingsfristen for permittering - De siste dagene er det igjen svært mange henvendelser til Simployer knyttet til permittering av ansatte.
today 09.11.2020
Egenmelding ved syke barn - Reglene for bruk av egenmelding ved barn og barnepassers sykdom er ikke de samme som for egenmelding ved egen sykdom.
today 04.11.2020
Sjekkliste for digital HMS-opplæring - Hvordan sikrer du viktig HMS-opplæring når man ikke kan møtes fysisk?
today 04.11.2020
Dette må du tenke på når du vurderer hjemmekontor (igjen) - Når smitten øker eller arbeidssituasjonen endrer seg, må du gjøre nye risikovurderinger.
today 04.11.2020
Dobler syke-barn-kvoten i 2021 - Regjeringen forslår å doble antallet dager ansatte kan være hjemme med syke barn år også i 2021.
today 01.11.2020
Hvilken HMS-opplæring trenger du egentlig? - Hvordan vurderer du hvilken HMS-opplæring som er bra nok?
today 28.10.2020
Feriepenger for permitterte - Mange ansatte som har vært permittert i år vil kunne nekte å ta full ferie neste år.
today 28.10.2020
Få kommer tilbake i full jobb etter maksdato - Bare en av fem arbeidstakere som når maksdato for sykepenger er i full jobb etter 6 måneder.
today 26.10.2020
Å ansette folk med hull i CV-en - Under Sosent-konferanse fikk deltakerne verktøy som gjør det lettere å rekruttere folk med hull i CV-en.
today 21.10.2020
Åpner for skattefrie digitale julebord - Skattemyndighetene åpner for julebord på digitale plattformer uten at de ansatte må betale skatt av det.
today 21.10.2020
Mindre kontakt mellom ledere og ansatte - Både ledere og ansatte rapporterer om langt færre treffpunkter gjennom koronaperioden enn til vanlig.
today 21.10.2020
Rekruttering uten diskriminering - - Ledere er unødvendig redde for å rekruttere utradisjonelt. Det er budskapet til Chris Klemmetvold i Sosent-konferansen.
today 21.10.2020
Bare halvparten har tiltak mot seksuell trakassering - Bare halvparten av virksomhetene som blir kontrollert av Arbeidstilsynet har tiltak for å forebygge seksuell trakassering, slik de er pålagt.
Del siden: LinkedIn twitter