Dobler syke-barn-kvoten i 2021

Regjeringen forslår å doble antallet dager ansatte kan være hjemme med syke barn år også i 2021. I tillegg vil de forlenge ordningen med utvidet rett til sykepenger ut mars neste år.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 4. november 2020
Lesetid: 1 Minutt
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp

Situasjonen i arbeidsmarkedet har bedret seg siden i vår, da Norge stengte ned. To av tre koronaledige er nå tilbake i jobb. Men fortsatt er tallet på arbeidsledige og permitterte høyt. De siste ukene har Norge blitt minnet på at situasjonen er skjør. Det er usikkerhet rundt hvilke konsekvenser nye smitteverntiltak har for bedrifter som sliter og for de i arbeidsmarkedet som er hardest rammet, heter det i en uttalelse fra regjeringen. 

– Krisen er ikke over. Vi følger nøye med og derfor varsler vi nå endringer, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Dobler antall syke barn-dager

Blant tiltakene regjeringen nå foreslår, er å doble antallet dager ansatte kan være hjemme med syke barn og motta omsorgspenger i 2021.

–  I tillegg foreslår regjeringen at ansatte fortsatt skal ha rett til omsorgspenger når skoler og barnehager er stengt frem til 1. juli. I slike situasjoner ønsker regjeringen å åpne for at foreldre kan overføre dagene mellom seg. Dersom kvoten likevel er brukt opp når skoler og barnehager stenges, skal retten til omsorgspenger fortsette, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp. 

Om regjeringen får det som de vil, skal også foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller familiemedlemmer barnet bor med ha rett til omsorgspenger, også selv om kvotene er brukt opp.

Rett til sykepenger ved mistanke om korona

Samtidig ønsker regjeringen å videreføre ordningen med at ansatte har rett til sykepenger dersom de er borte fra jobb med påvist eller mistanke om koronasmitte.

– Regjeringen presiserer imidlertid at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. Arbeidsgivere får redusert betalingsplikt fra 16 til 3 dager for fravær som skyldes covid-19 og frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra fjerde dag for sykefravær som skyldes covid-19, sier Atle Torp i Simployer.

Endringene i reglene for sykepenger er foreslått å gjelde ut mars 2021.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: