En av tre virksomheter brøt smittevernreglene

Hver tredje virksomhet som er kontrollert av Arbeidstilsynet bryter kravene til smittevern. Mange går rett på tiltak uten først å kartlegge risiko.
torsdag 14. januar 2021
HMS
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Arbeidstilsynet har de siste månedene gjennomført vel 500 tilsyn, hvor de har kontrollert smittevern. I 34 prosent av tilsynene avdekket de minst ett brud på smittevernkravene.

– Vi opplever at mange arbeidsgivere er opptatt av smittevern og at flere brudd skyldes manglende forståelse av eller kjennskap til regelverket. Derfor håper vi tilsynene våre, der vi både kontrollerer og veileder, kan være et nyttig bidrag for å få ned smittetrykket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Mange går rett på tiltak

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Amundsen Dystebakken tror mange arbeidsgivere har gjort en for dårlig jobb i forkant av innføring av smitteverntiltak.

– Mange går nok rett på tiltakene, fordi tiltakene er godt kjent i offentligheten. Det kan handle om tiltak som pleksiglass, karantene, munnbind, avstand osv. Men for å vite nøyaktig hva som trengs i din virksomhet, må du først kartlegge. Det vil si å skaffe deg oversikt over hvilke utfordringer som finnes i din virksomhet. Deretter må man se på hva som kan gå galt før man finner egnede tiltak for å unngå smittespredning, sier Amundsen Dystebakken.

Som vanlig HMS-arbeid

Kartlegging og risikovurdering er det samme verktøyet som virksomhetene ellers må bruke i sitt hms-arbeid. Kanskje har mange tenkt at dette er noe annet, og noe vi ikke kan noe om. Derfor har man forsøkt å følge offentlige myndigheters tiltak.

– Kartlegging og risikovurdering er riktig verktøy også for smittervern. Smittevern skal være en del av virksomhetens internkontroll. Man kan benytte den samme metoden for å få oversikt over utfordringer også når det gjelder smittevernssituasjoner, sier Amundsen Dystebakken.

Smittevern er en ny risiko for mange

Mange virksomheter som nå må ha smittevern høyt på agendaen har kanskje ikke tidligere hatt behov for det, fordi det ikke har vært et risikoforhold i deres virksomhet.

– Det er viktig å huske på at loven stiller krav om arbeidsgiver benytte hjelp (sakkyndig bistand) dersom man ikke selv har nødvendig kompetanse til å overholde lov og forskrift. Det kan være noen virksomheter som i disse sakene bør be om bistand, for eksempel benytte bedriftshelsetjenesten eller andre aktører med kompetanse, sier Simployers rådgiver.

Flere renholdsvirksomheter har opparbeidet kompetanse på renhold og smittevern, og det er også utarbeidet flere bransjetilpassede smittevernveiledere som kan være til hjelp både for gjennomføring av kartleggingen og for forslag til tiltak. Veilederne kan lastes ned gratis hos Standard Norge.

Husk å oppdatere risikovurderingen

Når det nå nærmer seg et år med smitteverntiltak kan det for de som har gjennomført kartlegging og risikovurdering være tid for en ny gjennomgang og evaluering.

– Krav har vært endret fortløpende det siste året, og forholdene endrer seg fort. Da er det viktig å ha løpende gjennomgang også av hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Har vi de riktige tiltakene på plass? Må vi oppfriske kartleggingen og risikoen. Trenger vi nye tiltak? Er det noen tiltak vi ikke har som vi trenger?

Lett å starte med tiltak

Det er veldig vanlig å starte i «feil ende», noe funnene fra Arbeidstilsynet også viser.

– Det kan skyldes at man faktisk har tiltak, og at man har fått opplyst om tiltak som kan eller skal fungere i sin bransje. Mange er nok heller ikke kjent med hvordan man gjennomfører kartlegging og risikovurdering. Likevel er det viktig å starte der. Det handler om å skaffe seg oversikt, og først deretter finne egnede tiltak, sier Karoline Amundsen Dystebakken.

Gratis sjekkliste: Kom i gang med HMS

Vi gir deg ti råd om konkrete tiltak når du vil gå fra ord til handling i HMS-arbeidet.

Les mer og last ned gratis. 

Del siden: