Økt skattefri rabatt – ingen forenkling

Finansminister Siv Jensen kutter i skatten på ansattrabatter og gaver med tilbakevirkende kraft – men gjør ingen forenklinger for arbeidsgivere.
mandag 11. mars 2019
Lesetid: 2 Minutter

Det nye regelverket for skatt på rabatter har vakt stort engasjement etter at det trådte i kraft ved nyttår. Mange arbeidstakere har protestert på at arbeidsgiver nå skal trekke skatt for goder de tidligere ikke ble trukket skatt for. Blant de som har protestert er frivillige på festivaler, ansatte i trafikkselskaper, kinoansatte, sykehusansatte og ansatte på restauranter og barer.

I tillegg har regelendringen før til mye ekstraarbeid for arbeidsgivere som er pålagt en ny byrde, og som også har brukt mye tid på å sette seg inn i regelverket for å praktisere det riktig.

Kutter skatten

Når Siv Jensen nå varsler endringer i det drøyt to måneder gamle regelverket, er det arbeidstakerne hun kommer i møte. Til FrP sine nettsider sier Jensen at de nå fjerner vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. I tillegg økes verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt fra 7000 kroner til 8000 kroner.

– Disse endringene vil i stor grad ivareta skattefrihet for fribillett- og rabattordningene som er utbredt i for eksempel kultur- og persontransportnæringene. Det betyr at både festivalfrivillige, kinoansatte og sykehusansatte kan få gratis festivalpass, kinobilletter eller legekonsultasjoner, sier Jensen.

Samtidig sier Jensen at endringene som gjør at ansatte i transportnæringen vil få en stor ekstraregning skatteregning utsettes til 1. juli 2019.

Øker grensen for skattefrie gaver

Samtidig øker regjeringen beløpsgrensen for skattefrie gaver fra 1000 til 2000 kroner.

– Med en grense på 2000 kroner får bedriftene mer frihet til å ta godt vare på sine ansatte. Blant annet sørger vi for at bedrifter som sponser trening for de ansatte ikke skal straffes for dette, sier Jensen til partiets nettsider.

Disse gavene må, som tidligere, gis til alle ansatte i virksomheten for å være skattefrie.

Ingen forenkling

Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier dette er en skattelette for arbeidstakerne, men at det ikke hjelper arbeidsgivere som mener det nye regelverket er komplisert.

- Arbeidsgiver må fortsatt følge med på hvor mye rabatt de ansatte har fått, slik at de får trukket skatt av alle rabatter når den ansatte har passert grensen som nå økes fra 7000 til 8000 kroner. De må også fortsatt finne markedspris i sluttbrukermarkedet for å beregne hvor stor rabatten er, noe som er vanskelig for mange varer og tjenester.

Jensen har imidlertid bedt skattemyndighetene om å «legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet». De skal nå utarbeide en veileder i samarbeid med næringslivets organisasjoner.

Tilbakevirkende kraft

Nylig la regjeringen frem sin proposisjon for Stortinget. Der legges det opp til at endringen i regelverket skal være tilbakevirkende med ikrafttredelse 1. januar. 2019. 

- Det betyr at arbeidsgivere som har lagt ned arbeid i å gjøre dette riktig og som allerede har rapporter inn rabatter på a-meldingen nå får en jobb med å korrigere dette. Heldigvis er vi ikke så langt ute i året enda, men det er uheldig for arbeidsgivere når regjeringen ikke har klart å korrigere slike forutsigbare konsekvenser før regelverket trer i kraft, sier Øren.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: