Reduserer muligheten til å permittere

Gode tider gjør at regjeringen fra neste år vil kutte i antallet uker arbeidsgivere kan permittere arbeidstakere.
tirsdag 9. oktober 2018
Lesetid: 2 Minutter

I 2015 og 2016 utvidet regjeringen muligheten til å permittere ansatte til 49 uker, for å gi bedriftene mulighet til å beholde kompetent arbeidskraft etter oljeprisfallet og den påfølgende svekkelsen av arbeidsmarkedet i 2014. Nå er det bedre tider i arbeidslivet, og regjeringen foreslår derfor å reversere denne endringen.  

- Etter regelverket vi har hatt siden 1. juli 2016 kan arbeidsgiver permittere ansatte i 49 uker, med en lønnspliktperiode på 10 arbeidsdager i begynnelsen av permitteringsperioden og en ny lønnspliktperiode på 5 dager etter 30 ukers permittering. Det sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum. 

Permitteres for mye

Regjeringen skriver i budsjettdokumentene at arbeidsmarkedet nå er i bedring, og at sysselsettingen øker samtidig som arbeidsledigheten har avtatt. De viser også til redusert bruk av permittering i arbeidslivet. 

- Ved utgangen av september var det registrert 2 400 helt eller delvis permitterte. Det er 1 200 færre enn på samme tid i fjor. En undersøkelse fra Frischsenteret tyder på at et mer sjenerøst permitteringsregelverk, med lengre fritaksperiode for lønnsplikt og kortere arbeidsgiverperiode, bidrar til at ansatte som ellers ville vært i jobb blir permittert. Det er viktig at inntektssikringsordningene understøtter høy sysselsetting, heter det i regjeringens forslag til nasjonalbudsjett for 2019.

Kuttes til 26 uker

Som følge av den bedrede situasjonen i arbeidsmarkedet foreslår regjeringen at maksimal periode med fritak fra lønnsplikt under permittering reduseres fra 49 til 26 uker for nye tilfeller.

- Forslaget innebærer samtidig at de 5 ekstra lønnspliktdagene etter 30 uker permittering, gjerne omtalt som arbeidsgiverperiode II, blir borte. Det legges ikke opp til noen endringer i de 10 lønnspliktdagene i begynnelsen av permitteringsperioden, sier Schie-Veslum.

Har satt ned arbeidsgruppe

Samtidig varsler regjeringen at en arbeidsgruppe fra partene i arbeidslivet skal vurdere ulike modeller for arbeidsgiverbetaling under permittering, og om arbeidsgiverbetalingen skal variere med konjunkturene.

- I lys av Jeløyerklæringen skal arbeidsgruppen i tillegg utrede hvordan lovfesting av rett til drøfting og varsling ved permittering kan gjennomføres. Arbeidsgruppen skal sluttføre sitt arbeid i løpet av 2018, heter det i budsjettdokumentet fra regjeringen.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: