Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 02.05.2014
Hvor ofte må ansatte si fra at de er syke? - Hvor ofte kan bedriften kreve at en ansatt ringer inn og forteller at han fortsatt er syk, når sykdommen varer over flere dager?
today 02.05.2014
Ikke alle kan kreve lønnsøkning - Mange arbeidstakere tror de har krav på lønnsøkning hvert år. Det er ikke riktig, heller ikke selv om de er medlem av en fagforening som har forhandlet seg til høyere lønn.
today 22.04.2014
Slik håndterer du konflikter på jobben - I arbeidslivet må man jobbe sammen med alle typer mennesker, også folk man kommer dårlig overens med. Her er 5 tips til hvordan du håndterer konflikter på jobben.
today 07.04.2014
Når kan en vikar kreve fast ansettelse? - Midlertidig ansatte kan ha krav på fast stilling lenge før det har gått 4 år. Det mener Oslo Tingrett, som begrunner en ny dom mot NRK i den såkalte grunnbemanningslæren. NRK vurderer å anke dommen.
today 03.04.2014
Skatt på hobbyvirksomhet - Mange tror de kan selge sminke, klær eller plastbokser skattefritt på homeparty, fordi det er en hobby. Så enkelt er det ikke, advarer Simployers økonomirådgiver Espen Øren.
today 07.03.2014
Dekning av mat på overnattingsreiser - Visste du at du kan få en skattesmell hvis overnattingsstedet ikke har hotell i navnet, eller at kokemulighet ikke betyr mulighet til å koke? Dette må du vite om diett på overnattingsreiser innenlands.
today 24.02.2014
Fri med lønn for å gå på helsestasjonen med barna? - Fellesforbundet krever velferdspermisjon med lønn for å følge barn til lege, tannlege eller helsestasjon, slik offentlig ansatte har.
today 03.02.2014
Regner du også overtid feil? - Selv om du jobber lenger enn normal arbeidstid, er det ikke sikkert at du skal føre overtid. Mange regner feil, og det kan få store konsekvenser.
today 16.12.2013
Midlertidig uføre uten sykepengerett - Mange midlertidig uføre står uten mulighet til å motta sykepenger når de er tilbake etter langtidssykdom, på grunn av skjerpet praksis i kommunene. Simployers eksperter mener kommunene tolker regelverket riktig.
today 18.10.2013
Slik blir den nye mobilskatten - Ansatte som får dekket telefon og bredbånd av jobben får enklere skatteregler å forholde seg til neste år.
today 23.05.2013
HMS og SHA, hva er forskjellen? - HMS er et innarbeidet og kjent begrep i arbeidslivet. I bygg- og anleggsbransjen brukes også begrepet SHA, som inneholder mye av det samme. Hva er egentlig forskjellen?
today 23.04.2013
Gradert sykmeldt kan avspasere - En ansatt som jobber 50 prosent på grunn av gradert sykmelding kan avspasere tidligere opparbeidete timer i den avtalte arbeidstiden.
today 12.03.2013
Kjøper ut pappaperm med bonuslønn - Den norske pappapermordningen har ført til kreative løsninger i bedrifts-Norge.
today 01.03.2013
Slik inndrar du egenmeldingsretten - Når en ansatt har brukt opp eller misbrukt egenmeldingskvoten, kan det være aktuelt å inndra rettigheten.
today 01.03.2013
Dette må du vite om arbeidsgivers styringsrett - Arbeidsgivers styringsrett gir deg som leder rammene for hvordan du kan forvalte arbeidsgiveransvaret.
today 01.03.2013
Tabbene du må unngå ved ansettelser - Hva kan du spørre om i intervjuer? Og har vikarer fortrinnsrett?
today 25.02.2013
Nordmenn i utlandet bør være varsomme med hjemmekontor - Nordmenn som jobber i Norge, men er bosatt i Sverige bør være varsomme med å benytte hjemmekontor. Jobber man fra sitt svenske hjem to dager i uken skal man nemlig tilhøre den svenske Försäkringskassan og der er sosiale goder dårligere enn hos den norske Folketrygden.
today 22.01.2013
Dette må arbeidsgiver kunne om pensjon - Pensjonsreglene er stadig i endring. Her går vi gjennom dagens ordning og forklarer forslaget til Banklovkommisjonen.
today 11.12.2012
- Lettere med sykmelding enn tilrettelegging - Gravide arbeidstakere føler at de må kjempe for tilrettelegging og at sykmelding er en enklere utvei. Men det finnes et tredje alternativ.
today 15.11.2012
5 spørsmål om reiseregninger - Hvert år svarer vi på tusenvis av spørsmål om reiseregninger. Her er noe av det vi oftest får spørsmål om.
Del siden: LinkedIn twitter