Forslag til ny regnskapslov

Regnskapslovutvalget har levert sitt forslag til ny regnskapslov, som blant annet vil gjøre det enklere for små selskaper.
mandag 29. juni 2015
Lesetid: 1 Minutt

Regnskapslovutvalget overleverte 26. juni sin første delrapport til Finansdepartementet, med forslag til ny norsk regnskapslov.

Infotjenesters regnskapsrådgiver Espen Øren er godt fornøyd med forslaget.

- Dette vil være en helt nødvendig forenkling av regnskapsloven, blant annet for å få bort de særnorske delene av regelverket, sier Øren.

Bra for små selskaper

Hovedtrekkene i regnskapslovutvalgets forslag er at det gjøres enklere for små selskaper. I tillegg tar man tar inn de internasjonale standardene (IFRS) og flytter materielle regler til standarder.

- Utvalget foreslår en «mager» lov som gjennomfører EUs direktivbestemmelser, men som ikke inneholder materielle bestemmelser utover det som følger av direktivet. I stedet legger utvalget opp til at utfyllende bestemmelser kan gis i regnskapsstandard, sier Øren.

Forenkling for små aksjeselskaper

Forslaget legger til rette for at det kan fastsettes norsk regnskapsstandard som tilsvarer den internasjonale standarden for små og mellomstore foretak, IFRS for SMEs.

- Det legges opp til forenklingsregler for små aksjeselskaper og begrenset regnskapsplikt for andre små foretak, med mulighet til å rapportere skattemessige verdier. Små foretak, inkludert aksjeselskaper, slipper å utarbeide årsberetning, men de må opplyse om eventuell usikkerhet ved forutsetningen om fortsatt drift, sier Øren.

Nye regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene i dagens regnskapslov foreslås erstattet med et sett "alminnelige prinsipper". De alminnelige prinsippene omfatter blant annet forsiktighetsprinsippet, fortsatt drift-forutsetningen og et nytt krav om substans foran form.

I stedet for God Regnskapsskikk foreslås en hjemmel til å fastsette bindende regnskapsstandarder. Dette vil bidra til økt rettssikkerhet for regnskapsprodusenter og andre som anvender regnskapsstandarder.

- Det organet som skal fastsette bindende regnskapsstandarder, må i større grad enn i dag være under statlig kontroll. Basert på den gode erfaringen en har med Norsk RegnskapsStiftelse som standardsetter, foreslår utvalget at det standardsettende organet skal være en videreføring av stiftelsen, sier Øren.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: