Slik skal arbeidstidsreglene endres

Regjeringen har sendt sitt lovforslag til Stortinget, hvor de blant annet vil gjøre arbeidstidsreglene mer fleksible og øke aldersgrensene. Her er en oppsummering av endringsforslaget.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
fredag 12. desember 2014
Lesetid: 2 Minutter

Regjeringen varslet allerede i vår at de ville endre tre viktige elementer i arbeidsmiljøloven:

- Større mulighet for midlertidig ansatte
- Mer fleksible arbeidstidsordninger
- Økte aldersgrenser

Nylig ble forslaget til endringer i regelverket for midlertidig ansatte oversendt stortinget, og nå er også forslaget til endringer i arbeidstidsregler og aldersgrenser oversendt stortinget.

Etter planen skal lovforslagene behandles av Stortinget våren 2015, og det er usikkert når de vil tre i kraft.

Øverst i saken kan du se en video, hvor Infotjenesters rådgiver Torgeir A. Bjørnland går gjennom forslaget.


Her er de viktigste punktene:

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden:

- Ved avtale med den enkelte arbeidstaker økes det daglige timetallet fra 9 til 10 timer
- Ved avtale med tillitsvalgt i tariffbundet bedrift økes det daglige timetallet fra 10 til 12,5 timer
- Ingen økning i uketimetallene
- Arbeidstilsynet får utvidet adgang til å gi dispensasjon til alternative arbeidstidsordninger innenfor områdene helse- og omsorgsarbeid, vakt og overvåkingsarbeid samt for de med lang avstand mellom arbeidssted og arbeidstakers bosted.
- Det innebærer at ingen skal jobbe totalt mer, men det kan avtales å arbeide mer konsentrert i perioder mot tilsvarende fri i andre perioder

Grensene for overtidsarbeid:

- Pålagt grense for overtid økes fra 10 til 12 timer pr uke og fra 25 til 30 timer over fire sammenhengende uker
- Overtid etter avtale med lokal tillitsvalgte økes fra 15 til 20 timer pr uke og fra 40 til 50 timer over fire sammenhengende uker
- Arbeidstilsynets dispensasjonsadgang økes fra 20 til 25 timer pr uke
- Ingen økning i rammene for overtidsarbeidet pr år
- Øvre grense for samlet arbeidstid etter avtale med lokal tillitsvalgt (alminnelig arbeidstid + overtidsarbeid) er 69 timer pr uke.

Søndagsarbeid:

- Søndagsarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Selv om søndagsarbeid nå er tillatt, vil begrensingen ved at «arbeidets art må gjøre det nødvendig» innebære at det ikke kan pålegges søndagsarbeid utover det man kan i dag.
- Man kan lokalt avtale å arbeide i gjennomsnitt annenhver søndag, men slik at ukehvilen skal falle på søn- eller helgedag minst hver 6. uke og ikke hver 3. uke som i dag.

Alder:

- Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven heves fra 70 til 72 år
- Bedriftsintern aldersgrense kan ikke være lavere enn 70 år, og forutsetningen er at aldersgrensen er gjort kjent for arbeidstakerne, den er praktisert konsekvent og at arbeidstaker har rett til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning
- Gjør åpning for lavere grense enn 70 år som en sikkerhetsventil. Er ment å være en snever unntaksregel som må være begrunnet i nødvendighet av hensyn til helse og sikkerhet.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: