Revidert nasjonalbudsjett 2015

Her er oversikten over de viktigste endringene regjeringen presenterte i revidert nasjonalbudsjett.
mandag 18. mai 2015
Lesetid: 1 Minutt

Regjeringen la tirsdag 12.05 frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015.

Nye permitteringsregler

Som tidligere varlset, sa regjeringen at permitteringsreglene skal endres fra 1. juli 2015. Endringene innebærer at arbeisgiverperioden settes ned fra 20 til 10 arbeidsdager. Perioden man kan permittere uten lønn økes fra 26 til 30 uker over en løpende 18 måneders periode.

Det er ikke sagt noe om overgangsregler, men vi antar at de nye bestemmelsene vil gjelde hvor permitteringen iverksettes 1. juli 2015 og senere.

Endringer for regnskap, skatt og avgift

På regnskapsområdet er det gjort flere endringer i det reviderte nasjonalbudsjettet. Her er en oversikt over det viktigste:

- Regjeringen innfører fritak for merverdiavgift ved leasing av elbiler og omsetning av elbilbatteri. Endringen innføres fra 1.juli i år.
- Det kommer nye krav til kassasystem og leverandør av disse. Kassasystemloven og kassasystemforskriften innføres fra 2017.
- Vindkraftanlegg skal avskrives med 20 pst. årlig over fem år. Ikraft når ESA godkjenner.
- Regjeringen innfører som varslet endringer i skatte- og avgiftsforvaltningen.
- Forvaltningen av særavgifter for registrerte særavgiftspliktige virksomheter overføres fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten fra 1. januar 2016.
- Innkrevingen av toll, særavgifter og merverdiavgift overføres fra tollregionene til skattekontoret fra 1. januar 2016.
- Faglig ansvar for dokumentavgiften og behandling av klagesaker overføres fra Toll- og avgiftsdirektoratet til Skatteetaten fra 2016.
- Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til skatteetaten med virkning fra 1. januar 2016.
- Vedtaket om miljøavgift på plastposer og papirposer oppheves samtidig som avgiften på elektrisk kraft økes med 0,5 øre per kWh fra 1. juli 2015.
- Regjeringen åpner for fradrag i sammenheng med sparing i utenlandske pensjonsordninger.
- Konserninterne overføringer over landegrensene
- Adgangen til å gi forskrifter om konserninterne overføringer over landegrensene utvides med virkning fra og med inntektsåret 2015.
- Regjeringen tar sikte på å gjennomføre fritak mva på e-aviser i samråd med ESA.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: