Sju muligheter i regelverket

Hvor mye kan sykefraværet kuttes ved å bruke mulighetene i dagens regelverk? Her er sju muligheter arbeidsgivere kan benytte.
fredag 15. januar 2010
Lesetid: 2 Minutter

I en artikkel i Dagens Næringsliv i desember uttalte Moelven Nordia at de hadde halvert sykefraværet med trening, tilrettelegging og kursing i regelverket.

- Her er sju muligheter i regelverket som ledere kan bli flinkere til å utnytte. Det handler om å følge intensjonen i det regelverket som ligger der allerede, forteller rådgiver Berit Stokstad i Infotjenester.

1. Arbeidstakers møteplikt. - Arbeidstakere opptrer ofte ikke korrekt i sykefraværet og arbeidsgiverne unnlater å benytte seg av mulighetene til å tvinge arbeidstakeren i tale og til å møte på møter, sier Stokstad.

2. Retten til å ringe legen i møter med arbeidstaker. - Mange vet ikke at de har rett til å ringe legen i oppfølgingsmøtene med arbeidstaker. Arbeidstaker får kanskje presentert et forslag til endringer i arbeidsoppgavene, og i noen tilfeller kan det være greit å avklare med legen om dette er forsvarlig ut fra en medisinsk vurdering. Hva mener legen om hvorvidt dette vil bidra til at sykmelding ikke lenger er nødvendig? Svaret kan man kanskje få der og da.

3. Tiltak i oppfølgingsplanen følges ikke opp. - Vi opplever at de fleste utarbeider den pålagte oppfølgingsplanen innen 6 uker, men hva slags rutiner har bedriften og lederne for at tiltakene i den faktisk blir gjennomført? Og hvor ofte blir oppfølgingsplanen vedlikeholdt?

4. Oppfølgingsplanen er ikke konkret og krevende nok. - Litt for mange ledere finner ikke konkrete tiltak, eller tør ikke å være direkte nok, fordi de er usikre på arbeidstakernes rettigheter og plikter.

5. Dialogmøter etter 12 uker og 6 måneder. - Disse møtene kan være gode og viktige hjelpemidler, men det er en kjensgjerning at disse møtene ikke alltid gjennomføres av partene.

6. Avventende sykmelding brukes marginalt. - Dette ble tilbudt som en ny form for sykmelding ved siste runde med regelendringer. Statistikkene viser at ordningen brukes i bare 0,6 prosent av sykmeldingstilfellene, og aller minst i Oslo. En regionleder i NAV har tatt til orde for å legge ned ordningen, det sier jo litt, sier Stokstad.

7. Informasjon om funksjonsevne. - Her handler det om å kartlegge arbeidsevnen, og det må arbeidsgiver prøve å få til uten å gå inn på diagnosen, som er en sak mellom lege og pasient. I mange tilfeller vil man se at fraværet ikke er relatert til sykdom hos den ansatte, men dokumenterer fri med lønn i situasjoner hvor vedkommende har behov for fri.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: