Flytter skatt fra bedrifter til eiendom

Scheel-utvalget foreslår å kutte selskapsskatten til 20 prosent. Det gir 80 milliarder i skattelette, som de foreslår å hente inn blant annet ved økt formue- og eiendomsskatt.
tirsdag 2. desember 2014
Lesetid: 1 Minutt

Direktør Hans Henrik Scheel i statistisk sentralbyrå la tirsdag frem Scheel-utvalget sin anbefaling til endringer i det norske skattesystemet. I rapporten foreslår de å kutte selskapsskatten på 80 milliarder kroner, fra 27 til 20 prosent.

Dette skyldes i hovedsak at våre naboland har redusert beskatningen av bed riftenes overskudd.

Dekker opp med økte skatter

Utvalget har i rapporten kommet med to ulike forslag til skatteskjerpelser som veier opp for den reduserte selskapsskatten. Det ene forslaget er nøytralt, mens det andre legger opp til 15 milliarder kroner i skattelettelser.

Finansminister Siv Jensen gjorde det under fremleggelsen klart at hun er glad for at det også ligger et forslag med skattekutt på bordet.

- Jeg er glad utvalget også har lagt frem et forslag som fører til skattelette. Vi har gått til valg på å redusere skattene både for bedrifter og husholdninger, og er godt i gang med det, sa Jensen.

Siv Jensen sier at rapporten sannsynligvis vil føre til både ris og ros de kommende dagene, og at alle partier antakelig finner noe som er vanskelig å svelge i dette forslaget. Hun understreker at rapporten nå skal sendes ut på høring, og at det er nå den politiske debatten starter.

Omdiskuterte skatteskjerpelser

Finansministeren ble under fremleggelsen presset på hvilke deler av skatteskjerpelsene hun allerede nå kan slå fast at hun vil legge bort, men ønsket ikke å svare på det før hun har gått grundig gjennom rapporten.

Utvalget foreslår blant annet å øke formueskatten med 3 milliarder kroner, i følge Dagens Næringsliv.

Andre omdiskuterte forslag til skatteendringer:

- Økt skatt på bolig

- Økt skatt på næringseiendom

- Økt skatt på hytter og fritidseiendom

- Utleieinntekter i egen bolig beskattes

- Pendlerfradragene fjernes/reduseres

- BSU kuttes

- Kutt i foreldrefradrag

- Skatteklasse 2 fjernes

- Innføre moms på finansielle tjenester


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: