Lovendring skal forenkle inntektsrapporteringen

Selv om arbeidsgivere rapporterer lønn til myndighetene hver måned, må de fortsatt fylle ut inntekstopplysningsskjema til NAV. Nå kommer regjeringen med et nytt lovforslag, som skal forenkle rapporteringen for arbeidsgiver.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 1. desember 2015

Da a-ordningen ble innført i ved inngangen av 2015 var intensjonen at arbeidsgiver skulle slippe å rapportere opplysninger til myndighetene flere ganger.

Til tross for at inntektsopplysninger nå rapporteres månedlig gjennom a-ordningen, bruker norske arbeidsgivere fortsatt svært mange arbeidstimer på å fylle ut (og forstå) NAV sitt inntektsopplysningsskjema når arbeidstakere skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger.

Må endre folketrygdloven

Infotjenesters trygderettsekspert Berit Stokstad sier NAV ønsker å benytte informasjon som innkommer via A-meldingen til å beregne ytelser, men at det krever endringer i folketrygdlovens regler.

- Etter gjeldende regler innrapporterer arbeidsgiver i hovedsak gjennomsnitt av lønn den siste måneden eller de siste 4 ukene. Når man skal benytte den lønn som fremkommer av A-meldingen vil etterbetalinger og andre variasjoner inngå i lønnsgrunnlaget og kan gi et feil grunnlag av det reelle inntektsnivået. Departementet foreslår derfor at sykepengegrunnlaget skal beregnes av de siste 3 månedene før ytelsen starter, sier Stokstad.

Ikke alltid korrekt

Stokstad sier problemet er at heller ikke gjennomsnittlig inntekt de siste 3 månedene gjenspeiler korrekt årsinntekt for alle arbeidstakere.

- Etter dagens regler skal NAV vurdere innrapportert inntekt opp mot tidligere inntekt i de siste tre år og dersom gjennomsnittsinntekten siste 3 år avviker mer enn 25 % fra nåværende inntekt, benyttes ofte tidligere inntekt. Departementet foreslår nå å endre dette til å sammenligne snittet av siste 3 måneder med innrapporterte inntekter til a-ordningen siste 12 måneder.

Trenger mer enn inntekten

NAV trenger imidlertid mer enn inntektsopplysninger ved krav om ytelser. De vil også trenge opplysninger om

- det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som skal ha sykepenger utbetalt
- første sykefraværsdag eller permisjonsstart
- avvikling av ferie eller permisjon
- lønnsendringer som har skjedd etter siste rapportering til a-ordningen
- refusjonskrav for langvarig/kronisk syke og ved forsikring for små bedrifter
- naturalytelser som faller bort ved sykdom og permisjon
- hvorfor arbeidsgiver ikke har betalt sykepenger i arbeidsgiverperioden
- arbeidsgiverperiodens start og opphør ved sykepengekrav
- arbeidsgivers beregning av sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden

Blir ikke kvitt skjemaet helt

I praksis betyr dette at man fortsatt vil ha behov for en rapportering fra arbeidsgiver til NAV tilsvarende dagens inntektsskjema.

- Regjeringen foreslår at arbeidsgiver skal pålegges å rapportere dette elektronisk, sier Stokstad.

Hun sier departementet foreslår å opprettholde bestemmelsen om at varig lønnsendring i løpet av siste 4 uker skal danne grunnlaget for beregning av sykepenger og tilsvarende ytelser.

- I slike tilfeller vil arbeidsgiver måtte gi en særskilt rapport til NAV. Departementet foreslår at man da beregner hvilken lønn arbeidstakeren ville hatt dersom vedkommende ikke hadde avviklet ferie eller hatt fri, sier Stokstad.

Ikke vedtatt

Berit Stokstad understreker at det nye regelverket ikke er vedtatt, men nå er sendt ut på høring. Infotjenester ser noen utfordringer og vil komme med kommentarer til forslaget.

Inntektsopplysningsskjemaet vil leve videre som i dag inntil videre.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter