Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 08.06.2022
Må sykmeldte ansatte ta ferie? - Vi går nå inn i perioden de fleste arbeidstakere skal ha ferie. Hva skjer med ferien for ansatte som er helt eller delvis sykmeldt når ferien skal tas ut?
today 08.06.2022
Slik onboarder vi nyansatte i Simployer - Hvordan nyansatte blir møtt er helt avgjørende for hvor godt de lykkes i jobben sin. Vi har spurt Simployer sin egen HR-avdeling hva de tenker er god onboarding.
today 06.06.2022
Lengden av overtid - Se hvor mange overtidstimer en arbeidstaker kan arbeide i løpet av en dag, i løpet av uken, over 4 sammenhengende uker og pr år.
today 06.06.2022
Egenmeldingsrett etter foreldrepermisjon - En ansatt må ha vært tilbake i jobb et visst antall uker etter fødselspermisjon før egenmelding kan benyttes.
today 06.06.2022
Gradert sykmelding - Hvem bestemmer når en delvis sykmeldt ansatt skal jobbe og hva skjer hvis en gradert sykmeldt må være hjemme med sykt barn?
today 06.06.2022
Er det krav om å lyse ut ledige stillinger internt? - Det er ulike regler for hvordan en ledig stilling skal lyses ut - avhengig av om din virksomhet er privat eller offentlig.
today 06.06.2022
Oppsigelse på grunn av sykdom - Arbeidsmiljøloven har regler om oppsigelsesvern ved sykdom. Men i noen helt spesielle situasjoner, hvor en ansatt har meget stor sykefravær, kan man ha saklig grunn for oppsigelse.
today 06.06.2022
Hvor mye ferie? - De fleste skal avvikle 5 uker ferie. Utfordringen er telling av feriedager og avvikling av ferie blant de som har hatt permisjon, er nyansatte eller jobber deltid og turnus.
today 06.06.2022
Ferie ved oppsigelse - Sjekk hvordan reglene er - avhengig av om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som har valgt å avslutte arbeidsforholdet.
today 06.06.2022
Slik gjennomfører du et godt jobbintervju - Her får du tips og råd om hvordan du som leder bør legge opp og gjennomføre et intervju for å sikre deg at du finner riktig kandidat.
today 06.06.2022
Håndtering av oppsigelse fra arbeidstaker - Hvilke krav stilles til den ansatte og hva må du som leder tenke på?
today 06.06.2022
Meldeplikt ved sykefravær - Den ansatte er selv ansvarlig for å melde i fra til leder ved sykdom. Funksjonsevne skal også oppgis.
today 06.06.2022
Foreldrepengeperiodens lengde - fødsel - Lengden på mødrekvoten og fedrekvoten i foreldrepermisjonen kommer an på om foreldrene har valgt 80 prosent eller 100 prosent dekningsgrad, hvordan far og mor fordeler perioden og om begge foreldrene har opptjent rettigheter.
today 06.06.2022
Mål- og utviklingssamtale - Hvorfor er det viktig med mål- og utviklingssamtale og hvor ofte bør de gjennomføres? I denne artikkelen får du også forslag til samtaleplan.
today 06.06.2022
Regler for bruk av egenmelding - Dette må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding.
today 06.06.2022
Regler om overtid - Når kan overtid pålegges? Hvordan skal overtidstillegg utbetales? Og hvordan kan man avspasere overtid? I denne artikkelen får du svaret.
today 06.06.2022
Slik kan du som leder håndtere ulike typer konflikter - Å håndtere konflikter på jobben kan være svært krevende for en leder. Her får du tips og råd om hvordan du kan ta tak i ulike typer konflikter og løse disse på en god måte.
today 06.06.2022
Reglene for fradrag for mva i reiseutgifter - Hva bør du som arbeidsgiver tenke på for å få mest mulig momsfradrag når ansatte er på jobbreise?
today 06.06.2022
Utenlandsk sykmelding - Hva må du som leder passe på hvis en ansatt leverer en sykmelding utskrevet av en lege i utlandet?
today 06.06.2022
Hvordan er reglene for fleksitid? - Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg?
Del siden: