Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 16.12.2020
Skatt på rimelig mat i kantina? - Mange arbeidsgivere som sponser mat til de ansatte i kantina, gjør det på en måte som utløser skatt for de ansatte. Og hva skjer med kantineordningen når de ansatte er sendt på hjemmekontor?
today 14.12.2020
Dette må du vite om pauser på jobben - Nei, arbeidstakerne kan ikke droppe lunsjpausen for å gå hjem tidligere. Her er det du må vite om pauser i arbeidstiden.
today 09.12.2020
Skatt på alkohol - Slik er skattereglene i situasjoner der alkohol kan være involvert.
today 09.12.2020
Utsetter ekstra lønnsplikt ved permittering - Den ekstra lønnspliktperioden ved permittering er i statsbudsjettet utsatt til mars 2021.
today 09.12.2020
Arbeidstid ved jul og nyttår - Halv arbeidsdag på julaften og nyttårsaften er ikke noe arbeidstakerne har krav på etter loven.
today 07.12.2020
Husk å varsle forlenget permittering - 1. november 2020 er det varslet at det vil bli utvidet rett til permittering i inntil 52 uker.
today 02.12.2020
Husk å kreve refusjon for sykepenger og omsorgspenger før nyttår - I forbindelse med koronapandemien har fristen for å søke refusjon for sykepenger og omsorgspenger vært utvidet til 9 måneder. Fra nyttår er det igjen 3 måneders frist.
today 25.11.2020
Misforstår reglene ved langtidssykdom - Arbeidsforholdet opphører ikke automatisk når ansatte går over på AAP eller blir uføre.
today 25.11.2020
Departementet mener koronahjemmekontor kan kreve avtale - Jevnlig hjemmearbeid over flere måneder er ikke kortvarig, som kan bety krav om skriftlig avtale.
today 25.11.2020
Dette må mange arbeidsgivere gjøre i 2020 - Mange arbeidsgivere må nå redegjøre offentlig for hvordan de jobber med likestilling og mot diskriminering.
today 23.11.2020
Kontormøbler kan likevel gis bort skattefritt - Skattefri overraskelse fra Skattedirektoratet
today 18.11.2020
På tide med skriftlig avtale om hjemmekontor? - Mange arbeidstakere nå vært lenge på hjemmekontor. Da kan det være fornuftig med en skriftlig avtale.
today 18.11.2020
Snart endres pensjonsbetingelsene for 1,5 millioner nordmenn - Fra 2021 innføres to viktige endringer i ordningen med innskuddspensjon i privat sektor.
today 18.11.2020
Oppbevaring av lønnsbilag og hensynet til personvern - Virksomheter som oppbevarer bilag må både forholde seg til bokføringsloven og personvernreglene.
today 18.11.2020
Vil gi alle ansatte mer arbeidsglede i koronatider! - Elopak AS tilbyr alle 160 ansatte i Norge å være med på Simployers digitale konferanse om arbeidsglede.
today 11.11.2020
Slik kan et digitalt julebord gjennomføres - Korona har satt en effektiv stopper for tradisjonelle julebord, men det betyr ikke at man må droppe hele arrangementet.
today 11.11.2020
Endringer i avventende sykmelding - NAV har endret tellingen av dager i ordningen med avventende sykmelding. – En merkelig endring, mener Simployers juridiske rådgivere.
today 11.11.2020
Dette må du vite om overføring av ferie - Ansatte kan i utgangspunktet kreve varsel om ferie minst to måneder i forkant. Hvis det nå er mye ferie igjen, for eksempel fordi arbeidsgiver ikke har pålagt ferie under permittering, kan leder likevel pålegge ferie før nyttår.
today 11.11.2020
Oppfordrer til halv skatt i november - Gjennom å trekke halv skatt i november i stedet for desember, kan arbeidslivet bidra til å spre julehandelen gjennom koronaperioden.
today 11.11.2020
Mange misforstår varslingsfristen for permittering - De siste dagene er det igjen svært mange henvendelser til Simployer knyttet til permittering av ansatte.
Del siden: LinkedIn twitter