Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 02.02.2022
Hva sier beredskapsplanen din om høyt sykefravær? - Risikoen for høyt sykefravær er økende med reduserte smitteverntiltak fra myndighetene. Da er det viktig å gå gjennom beredskapsplanene.
today 02.02.2022
Nå tipser vi mer enn før - Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Over 16 000 flere fikk tips i fjor, og 32 millioner kroner ekstra ble innberettet til skattemyndighetene.
today 02.02.2022
Arbeidstakere kan ikke lenger kreve å få jobbe hjemme - Nå skal det mye til for at ansatte skal kunne kreve å jobbe hjemmefra.
today 26.01.2022
Regjeringen har gitt arbeidslivet en kvart milliard kroner i ekstraregning - I begynnelsen av pandemien fikk arbeidsgiver dekket koronarelatert sykefravær fra dag 4. Den sittende regjeringen endret dette til dag 6, noe som har kostet arbeidslivet 225 millioner kroner ekstra så langt i år.
today 26.01.2022
Endelig endringer i hjemmekontorforskriften? - Arbeidet med ny hjemmekontorforskrift ble i høst lagt bort, da behovet for pålagt hjemmekontor ble mindre. Nå tas det opp igjen, og et av diskusjonstemaene er hvilke arbeidstidsregler som skal gjelde på hjemmekontoret.
today 26.01.2022
Flere får dekket internett og mobil av jobben - Flere arbeidsgivere dekker nå ansattes kostnader til mobil og internett, viser ferske tall Simployer har hentet inn. Samtidig tyder tallene på at flere gir slike kostnader som gave, for at de ansatte skal spare skatt.
today 19.01.2022
Kan ikke kontrollere om ansatte er testet eller vaksinert - Regjeringen har varslet færre karantener og mer testing i tiden som kommer. Som arbeidsgiver har du ikke mulighet til å kontrollere om ansatte følger reglene.
today 19.01.2022
Det beste frynsegodet har blitt enda bedre. - Skattefri utdanning har lenge vært det beste frynsegodet vi har i Norge. Nå har det blitt enda bedre.
today 19.01.2022
Bonusfest i næringslivet i 2021 - Mens pandemien fortsatt herjet, økte bonusutbetalingene i næringslivet med mer enn 6 milliarder kroner i fjor. Over en halv million nordmenn mottok bonus i 2021.
today 19.01.2022
Derfor bør du ha en god belønningsstrategi - Dårlig og liten oversikt over lønn og andre goder som gis til ansatte kan gjøre at virksomheten taper kampen om (de beste) arbeidstakerne.
today 12.01.2022
Ny avklaring om lading av elbil - Norske arbeidstakere og virksomheter kjøper elbiler som aldri før. Dette skaper noen nye utfordringer når det kommer til dokumentasjon av kostnader til drivstoff. Nå har skattemyndighetene kommet med en avklaring.
today 12.01.2022
Disse fordelene har flest på jobben - Visste du at nesten ni ganger flere har bonus enn firmabil? Vi har sjekket hvor mange nordmenn som mottar ulike former for kompensasjon og fordeler fra jobben.
today 12.01.2022
Hasteinnfører økt pensjonssparing - Fra nyttår er det innført nytt regelverk som gir ansatte rett til pensjon fra første krone og første dag. Det vil gi mange arbeidstakere større pensjonssparing, og arbeidsgivere økte kostnader.
today 12.01.2022
Sykdom og karantene i utlandet kan gi langvarig sykepengekutt - Ansatte som blir satt i karantene eller smittet med korona på reiser utenfor EØS-området, har ikke rett til sykepenger. Etter to uker mister de retten til sykepenger også når de kommer hjem.
today 01.01.2022
God nytt år fra Simployer - Simployers øverste leder tror en av de viktigste oppgavene for HR dette året vil være å rekruttere, beholde og videreutvikle medarbeiderne.
today 05.01.2022
Disse regelendringene gjelder fra nyttår - 1. januar 2022 kom flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi. Her har våre jurister oppsummert det viktigste.
today 05.01.2022
Rett til ny ferie ved karantene i ferien? - Har ansatte fått ødelagt juleferien av karantene? Mange spør nå om de har rett til ny ferie senere.
today 05.01.2022
Sykt barn-kvoten kan bli brukt opp ved stengte skoler og barnehager - Også i år har foreldre dobbel kvote med omsorgspenger for å ta seg av syke barn. Disse dagene må brukes før ekstradager ved stengt skole og barnehage kan benyttes.
today 05.01.2022
Får ikke trekke ansatte i lønn – selv om det står i arbeidsavtalen - Høyesterett har slått fast at en arbeidsgiver ikke kunne trekke en ansatt for feilutbetalte godtgjørelser, selv om det var tatt inn en klausul om dette i arbeidsavtalen. Det får følger for mange arbeidsgivere.
today 26.01.2022
Advarer mot å oppbevare lønnsbilag for lenge - Arbeidsgivere bryter ikke bare loven når de sletter eller makulerer lønnsbilag for tidlig. Å oppbevare bilagene for lenge kan være brudd på personopplysningsloven.
Del siden: