Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 27.05.2021
Dette må du vite om streik - Hva skjer med ferie, sykepenger og jobbmobilen dersom det blir streik? Her er 6 punkter du må kjenne til.
today 26.05.2021
Viktig å ta tak i konflikter før de eskalerer - Rettssaken mellom Line Andersen og NRK har vist hvor viktig det er at ledere på alle nivåer har kompetanse og verktøy for å håndtere konflikter på arbeidsplassen.
today 26.05.2021
Gjør det tydeligere at sykmeldte som hovedregel skal jobbe - Regjeringen har endret folketrygdloven for å gjøre det tydeligere at ansatte har plikt til å prøve seg i jobb allerede fra første sykefraværsdag for å ha rett til sykepenger.
today 25.05.2021
Simployer har ansatt ny CPO - Simployer er i en fase med betydelig produktutvikling og store ambisjoner, og forsterker Product & Tech også på strategisk nivå med ansettelsen av Tina Victoria Austdal Andersen.
today 18.05.2021
Ny presisering av hva som er koronarelatert fravær - I et nytt rundskriv har myndighetene presisert hva som regnes som koronarelatert fravær, som gir rett til refusjon fra dag fire.
today 18.05.2021
Når ansatte har hjemmekontor i utlandet - Når ansatte har hjemmekontor i utlandet er det viktig å innrapportere inntekten med landkode.
today 18.05.2021
Gratis utstyr til hjemmekontoret kan bli skattefelle - Mange arbeidsgivere har trolig vurdert feil når de har gitt bort utstyr til ansattes hjemmekontor uten å trekke skatt av det.
today 18.05.2021
Slik beregnes feriepenger - Lønnsslippen i juni kan være vanskelig å forstå. Her finner du en forklaring til begrepene, og en kalkulator for å beregne feriepenger og lønnstrekk for ansatte med fast månedslønn.
today 12.05.2021
Regjeringen vil korte ned permitteringsperioden - Hvis regjeringen får det som de vil, er det slutt på muligheten til å permittere ansatte i 49 uker fra i sommer. Samtidig vil de ta bort den planlagte ekstra lønnspliktperioden.
today 11.05.2021
Dette må du gjøre for å hindre diskriminering ved rekruttering - Vet alle lederne deres hva de ikke kan spørre om i jobbintervjuet? En del av arbeidsgivers nye aktivitetsplikt er å vurdere rekrutteringspraksisen i virksomheten.
today 11.05.2021
Disse sykepengereglene er det mange som misforstår - Gjennom pandemien har det blitt innført flere ordninger som gir arbeidstakere rett til sykepenger uten å være syke. Disse skaper forvirring blant mange arbeidsgivere.
today 05.05.2021
Vil ha økt arbeidsgiverbetaling lengre sykefravær - Arbeidsgivere bør betale 10 prosent av sykepengene når en ansatt har vært sykmeldt i 3 måneder, foreslår sysselsettingsutvalget. Vi har regnet på hva det vil bety for deg som arbeidsgiver.
today 05.05.2021
Vær forsiktig med å lagre vaksineopplysninger - Mange arbeidsgivere ønsker å holde oversikt over hvem som er vaksinert. – Vær forsiktig, er rådet fra Simployers rådgivere.
today 05.05.2021
Lønn på røde dager? - Våren og jula er full av «røde dager». For noen påvirker disse høytidsdagene lønnsslippen.
today 04.05.2021
Jobbsyklister straffes med skatter og avgifter - Svenske myndigheter ønsker å gi skattelette til arbeidsgivere som låner ut sykler til ansatte. I Norge er det få eller ingen insentiver for å legge til rette for at ansatte bruker sykkel.
today 30.04.2021
Mange kan gå glipp av feriepenger på dagpenger - Stortinget har gjort noen justeringer på feriepenger på dagpenger. Ansatte som blir tatt tilbake i jobb like etter 7. juni risikerer imidlertid fortsatt å stå uten penger i ferien.
today 28.04.2021
Simployer vil ha slutt på risiko ved tapte passord- tilbyr å logge inn med Vipps - Mange har nok kjent på frustrasjon ved å glemme passord til tjenester man skal ha passord til, og velger ofte det samme passordet til mange systemer. Vipps Logg inn kutter behovet for brukernavn og passord og eliminer faren for at brukernavn og passord kommer på avveie.
today 28.04.2021
Friskmelding til arbeidsformidling – en nesten ubrukt ordning - Nesten ingen ansatte blir i dag friskmeldt til arbeidsformidling. Nå foreslår et utvalg å børste støv av ordningen.
today 25.04.2021
Slik vil regjeringen endre hjemmekontorreglene - Etter mer enn et år på hjemmekontor for store deler av norsk arbeidsliv, foreslår regjeringen nå å endre regelverket.
today 21.04.2021
Nytt verneombud – hva nå? - Her er 8 punkter som sikrer at et nyvalgt verneombud får en god start i den nye rollen sin.
Del siden: LinkedIn twitter