Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 30.03.2021
Feriepenger på dagpenger kan bli spist opp av skatt - Regjeringen har ikke foreslått å gjøre feriepengetillegget på dagpenger trekkfritt. Dermed risikerer ansatte som har vært permittert at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk.
today 29.03.2021
Slik vil regjeringen gi feriepenger på dagpenger - Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til regler for feriepenger på dagpenger. Tillegget skal gis til dem som har mottatt dagpenger i minst 8 uker fra april til utgangen av 2020.
today 23.03.2021
Rett til sykepenger under ventekarantene - Den siste tiden er mange arbeidstakere satt i såkalt «ventekarantene» fordi de bor sammen med noen som er definert som nærkontakt til en koronasmittet. Mange lurer på om de har rett til sykepenger.
today 23.03.2021
Utfordrende å planlegge ferie før reglene er laget - Det begynner å bli på tide å planlegge årets sommerferie. Utfordringen er at det må skje før vi vet hvordan reglene for feriepenger på dagpenger blir.
today 23.03.2021
Dette må du vite om arbeid, ferie og sykdom i påsken - Påsken står for døren; og det reiser noen problemstillinger både når det gjelder lønn, ferieavvikling og sykefravær. Her er det du trenger å vite.
today 17.03.2021
Forlenger reglene for sykepenger og syke barn - Regjeringen har nå bestemt at den utvidede retten til sykepenger og omsorgspenger ved syke barn forlenges.
today 17.03.2021
Mangfold gir ikke automatisk store gevinster - Å rekruttere ansatte med ulik bakgrunn, kjønn og nedsatt funksjonsnivå gir ofte store gevinster for virksomheter som lykkes. Men det skjer ikke av seg selv. Uten god mangfoldsledelse kan det også gi økt friksjon og misforståelser.
today 17.03.2021
Skattemeldingen kommer - Fra og med 16. mars begynner Skatteetaten å sende ut skattemeldingen for 2020. Innen 7. april skal alle som får skattemeldingen elektronisk ha fått denne
today 17.03.2021
Disse permitteringsreglene gjelder nå - Slik er regelverket for permittering i mars 2021.
today 10.03.2021
Endelig halvert oppbevaringstid for alle som importerer varer - Siden 2014 har store deler av næringslivet ventet på at oppbevaringstiden for tolldokumenter skulle bli lik som for andre regnskapsbilag. Nå er ventetiden over.
today 10.03.2021
Må forskuttere kompensasjon til utestengte grensearbeidere - Regjeringen krever at arbeidsgivere skal forskuttere kompensasjonen til utenlandske ansatte som ikke har kommet inn i Norge på grunn av stengte grenser.
today 10.03.2021
Viktig med rutiner for varsling av smittevernsbrudd - Alle virksomheter med minst 5 ansatte skal ha rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Det omfatter også varsling av brudd på smittevernreglene.
today 03.03.2021
Karantene i ferien gir ikke rett til ny ferie senere - Ansatte som blir satt i koronakarantene vil ikke ha rett til utsatt ferie, med mindre de faktisk er syke.
today 03.03.2021
Kan ansatte pålegges å vaksinere seg? - For å sikre en trygg arbeidsplass for kunder og kolleger er det viktig at ansatte vaksinerer seg når tilbudet kommer. Hva hvis den ansatte sier nei?
today 25.02.2021
Dette må alle ledere vite og gjøre noe med! -
today 24.02.2021
Endringer i permitteringsreglene vedtatt - Stortinget har nå vedtatt endringene som utsetter den ekstra lønnspliktperioden ved permittering til i sommer. Samtidig utvides muligheten til å permittere ansatte frem til 30. september.
today 24.02.2021
Syke ansatte må akseptere annet arbeid - Ansatte som er sykmeldt må akseptere andre arbeidsoppgaver enn de gjør til vanlig, dersom det ikke er mulig å tilrettelegge i jobben de ellers gjør.
today 22.02.2021
Nye reisesatser utsatt – kan koste ansatte 80 millioner - 1. mars skulle regelverket og satsene for ansatte som reiser i jobben endres. Nå er endringene utsatt – noe som kan koste ansatte som følger statens satser millionbeløp.
today 22.02.2021
Fritt frem å flytte kontoret til hytta? - Svært mange ansatte jobber for tiden fra hjemmekontor. Noen lurer på om de kan flytte med seg hjemmekontoret til hytta.
today 17.02.2021
Lemper på momsreglene ved kjøp av utstyr til hjemmekontoret - I en ny prinsipputtalelse lemper skattemyndighetene på kravene for å få momsfradrag når ansatte kjøper inn utstyr til hjemmekontoret på grunn av koronapandemien.
Del siden: LinkedIn twitter