Lover å forenkle mer for arbeidslivet

Da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Infotjenester lovet han å holde videre trykk på digitalisering og forenkling for arbeidslivet.
tirsdag 15. august 2017
Lesetid: 2 Minutter

Nylig besøkte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Infotjenesters hovedkontor i Sarpsborg. Der fikk han snakke med ansatte og høre hva Infotjenesters kunder er opptatt av.

Sanner fikk blant annet vite hvordan Infotjenester jobber med å videreutvikle HRM-programvaren Simployer med utgangspunkt i det digitaliseringsarbeidet NAV nå gjør med sykmeldingen. Her er det viktig for arbeidsgivere at staten slipper private aktører inn for å bygge tjenester som gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver.

- Det har vært en utrolig interessant time, både å møte de dyktige medarbeiderne i Infotjenester, men også se hvordan vi kan få til en bedre samhandling mellom staten og privat sektor. Jeg tror vi har mye å tjene på å bygge ned barrierene og se hvordan vi kan samhandle bedre. Her tolker dere regelverk og utvikler tjenester, jeg har tro på at vi også kan fornye offentlig sektor ved blant annet ved bedre samhandling mellom stat og privat, sier Sanner.

Viktig å fornye offentlig sektor

På spørsmål om hva han er mest fornøyd med å ha oppnådd innen forenkling og forbedring for arbeidslivet i denne stortingsperioden, svarer Sanner at han har vært mest opptatt av å skape en kultur for kontinuerlig fornyelse i staten.

- Skal du få det til handler det ikke om et tiltak, men det handler om å bruke mange verktøy. Det første vi gjorde var å sette de statlige lederne på skolebenken og sørge for at vi har et opplæringsprogram i strategisk IKT-kompetanse. Lederne må også forstå hva digitalisering bidrar til; organisasjonsutvikling og hvordan vi kan skape en enklere hverdag for innbyggerne. Så har vi gitt digitalisering et betydelig løft. Det handler både om å bruke digitalisering for å forenkle offentlig sektor, vi skal flytte ressurser fra byråkrati til bedre tjenester, og det handler om å skape bedre tjenester for innbyggerne, sier Sanner.

Mer digitalisering

Dersom han får fortsette i fire år til, sier Sanner at det aller viktigste han kan gjøre er å jobbe videre med digitalisering.

- Vi må sørge for at stat og kommune henger sammen, for innbyggerne forholder seg ikke til forvaltningsnivåer. De forholder seg til offentlig sektor. Det samme gjelder arbeidsgivere og privat sektor; de må også kunne forholde seg til offentlig sektor. Det å få bedre samhandling på det digitale området mellom stat og kommune er utrolig viktig. Vi har en jobb å gjøre med å få regelverket til å bli tilpasset en digital hverdag. Regelverket har vært tilpasset papirhverdagen. Nå går vi inn i en digital hverdag og da må også regelverket følge med.

Plan og bygningsloven neste ut

Blant de store digitaliseringsprosjektene som har vært gjennomført i denne stortingsperioden er a-ordningen som ble innført i 2015, hvor arbeidsgivere har gått over til å rapportere lønn og andre ytelser elektronisk, og digital sykmelding, som er et stort pågående prosjekt.

Nå lover han at plan- og bygningsloven er neste store prosjekt som står for tur. 

- Vi må sørge for at byggesøknader blir enklere og digitale. Her ligger det store samfunnsøkonomiske gevinster, og det ligger til rette for å skape en mye enklere hverdag både for innbyggere og for næringslivet, sier Sanner.

 

 Du kan se hele intervjuet øverst i artikkelen.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: