Dette endres med a-ordningen

Fra 2015 skal informasjon om arbeidstakere, lønn og andre ytelser rapporteres inn til myndighetene elektronisk minst en gang i måneden.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
torsdag 1. januar 2015
Lesetid: 2 Minutter

1. januar 2015 trådte A-ordningen i kraft. A-ordningen er en omfattende omlegging av mye av den rapporteringen bedrifter i dag gjør til skatteetaten, NAV og SSB.

Begrunnelsen for ordningen er blant annet å redusere arbeidsgivernes belastning i forbindelse med denne rapporteringen, og å øke effektiviteten og forbedre oppgaveløsning i etatene. I tillegg er det tenkt at ordningen skal legge grunnlag for bedre tjenester fra det offentlige overfor arbeidstakere og arbeidsgivere.

Dette skal rapporteres inn

A-meldingen skal leveres inn elektronisk minst en gang i måneden, med frist den 5. i måneden etter utbetaling. Det betyr i praksis at første a-melding for de fleste skal leveres inn senest 5. februar 2015.

A-meldingen skal inneholde opplysninger om alle arbeidstakere og deres arbeidsforhold, inkludert lønn og andre ytelser, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

A-meldingen erstatter følgende skjemaer:

• Lønns- og trekkoppgave (RF-1015, RF-1049, RF 1062)

• Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025)

• Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)

• Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

• Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)

Alle som har levert noen av disse oppgavene/skjemaene, skal nå levere a-melding i stedet.

Gjøres vanligvis gjennom lønnssystemet

For de fleste vil a-meldingen gjøres elektronisk gjennom lønnssystemet. Det opplyser Infotjenesters lønnsrådgiver Johnny Nymark.

- Hvis du ikke har et lønnssystem, kan du registrere a-meldingen direkte i Altinn, men her er det lagt inn begrensninger på hvor mange personer du kan rapportere for hver gang. Det er derfor bare egnet for små virksomheter. Du kan bare rapportere på papir om du har søkt spesielt om det, sier Nymark.

Kodene forsvinner

Omleggingen til elektronisk rapportering via a-meldingen vil særlig virke inn på hvordan lønnsmedarbeiderne jobber. Blant annet forsvinner nå behovet for lønns- og trekkoppgavekodene (LTO-kodene) helt.

- Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk får samme betalingsfrister som før. Du skal altså fortsatt betale inn dette annenhver måned slik som i dag, opplyser Nymark.

Terminoppgaver skal ikke lenger sendes inn, og siste innsending av terminoppgave blir for 6. termin 2014 som skal leveres i januar 2015.

Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Innsendingen i 2015 som gjelder 2014 blir den siste med disse skjemaene. Fra 2015 sørger a-meldingen for at opplysningene kommer inn løpende gjennom året.

Omfatter også Aa-registeret

Med innføringen av a-ordningen, skal alle inn- og utmeldinger i Aa-registeret gjøres elektronisk gjennom a-meldingen.

Det innebærer at informasjon om nye ansatte og ansatte som har sluttet, skal rapporteres inn elektronisk gjennom a-meldingen senest den 5. i måneden etter. Arbeidsgiver plikter også å sende melding ved permisjoner med og uten lønn utover to uker, som for eksempel ved foreldrepermisjon, noe som fra 2015 skal gjøres gjennom a-meldingen.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: