Vil skattlegge arbeidsgiver når ansatte får ytelser fra andre

Når en ansatt får rabatt på treningssenteret eller bruker bonusreiser privat bør arbeidsgiveren pålegges å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift, mener Skattedirektoratet. - Ingen god idé, sier Infotjenesters eksperter.
mandag 27. mars 2017
Lesetid: 3 Minutter

Skattedirektoratet mener det er behov for å forbedre og klargjøre regelverket rundt enkelte naturalytelser, som bonuspoeng på fly og rabatter, gaver og reiser ansatte får av kunder eller forretningsforbindelser.

Like før jul sendte de sitt forslag til endringer i regelverket på høring. Infotjenester har vært en av høringsinstansene og leverte nylig sitt høringssvar. Økonomirådgiver Øivind Elvestad er kritisk til deler av forslaget.

- Den viktigste endringen Skattedirektoratet foreslår er å innføre plikter for arbeidsgiver til å gjennomføre skattetrekk, betale arbeidsgiveravgift og rapportere på a-meldingen fordeler som andre enn de selv har ytt. Vi synes det er uheldig å pålegge arbeidsgiver plikter når det ikke er arbeidsgiver selv som yter fordelen, og mener at den som gir fordelen bør rapportere, sier Elvestad.

Gjelder blant annet treningsavtaler

Som eksempel trekker Elvestad frem avtaler mange virksomheter har om rabatt for ansatte på et treningssenter.

- Med dette forslaget vil det være sånn at hvis en ansatt har fått en rabatt på 200 kr i måneden fra et treningssenter, så skal arbeidsgiver få vite om dette fra treningssenteret. Da må det etableres en form for rapporteringsrutine for denne informasjonen. Samtidig må arbeidsgiver trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift av disse 200 kronene. Det blir både en ekstra kostnad i form av arbeidsgiveravgift, men også en ekstra administrasjonskostnad for arbeidsgiver, sier Elvestad.

Har allerede regler

Infotjenesters økonomirådgivere er ikke enig i at forslaget bidrar til å rydde opp, forenkle og klargjøre regelverket.

- Det finnes i dag regler som sier at den som selv eller gjennom andre har ytt fordeler skal innrapportere disse på a-meldingen. Vi mener at det ikke er behov for å endre på reglene, men at man heller burde skjerpe inn bruken av de reglene som finnes. Hvis skattemyndighetene for eksempel ønsker at et treningssenter skal gi melding om at kunder får rabatt, så kan de like gjerne kreve at treningssenteret rapportere dette direkte til skattemyndighetene i stedet for å gå omveien om arbeidsgiver. Vi mener dette blir en ekstrakostnad som er for stor og byrdefull for arbeidsgiver, sier Elvestad.

Han understreker at det nye forslaget vil gjelde mange ulike fordeler ansatte får gjennom jobben, ikke bare treningsavtaler.

Hva hvis du har to arbeidsgivere?

Et annet problematisk aspekt ved dette forslaget, er å håndtere arbeidstakere som har flere arbeidsgivere.

- Utfordringen blir da hvilken av arbeidsgiverne som skal ivareta arbeidsgiverpliktene når arbeidstakeren får fordeler. Skal man da gjøre avtaler mellom disse selskapene? Jeg synes dette blir veldig mye administrasjon for arbeidsgivere, og er ikke sikker på om dette blir klarere og bedre regler, sier Elvestad.

Bonuspoeng rapporteres til arbeidsgiver

Bonuspoeng på fly eller hotell som er opptjent i arbeidsforholdet er allerede i dag skattepliktige når de tas ut privat. Med dagens regelverk er det arbeidstakeren selv som har plikt til å oppgi dette på skattemeldingen (selvangivelsen).

- Skattedirektoratet foreslår nå å legge innrapporteringen av bonuspoeng som er brukt privat på arbeidsgiver. De ønsker at arbeidstakere i tillegg til å føre det opp på skattemeldingen skal få en plikt til å opplyse arbeidsgiver om uttaket. Deretter skal arbeidsgiver foreta forskuddstrekk, betale arbeidsgiveravgift og rapportere på a-meldingen. Jeg er ikke så sikker på at arbeidstakere kommer til å bli flinkere til å rapportere privat uttak av bonuspoeng til arbeidsgiveren sin, enn de har vært til å rapportere på selvangivelsen til nå. Jeg har jobbet 18 år i Skatteetaten og har jeg aldri sett at arbeidstakere har rapportert inn denne fordelen, sier Elvestad.

Infotjenesters økonomirådgiver understreker at Skattedirektoratets forslag til endring i regelverket for naturalytelser ikke er fremmet for Stortinget, og at en eventuell regelendring basert på dette forslaget tidligst kan bli tatt inn i statsbudsjettet for 2018 - dersom regjeringen velger å gå videre med det.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: