Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 18.01.2016
Utearbeid i kulda - hvilke regler gjelder? - De siste dagene har det vært iskaldt i store deler av landet. Hvilke regler gjelder når du arbeider ute?
today 30.12.2015
Nå blir det dyrt å hindre ansatte i å jobbe for konkurrenten - Fra nyttår kan ikke arbeidsgivere nekte ansatte å ta jobb hos konkurrenter i mer enn et år, og det skal betales lønn i karantenetiden.
today 15.12.2015
Skattefrie julegaver fra jobben - Arbeidstakere kan få gaver på jobben for et ganske stort beløp hvert år, uten at det utløser skatteplikt. Her er en oversikt over begivenheter og beløpsgrenser.
today 14.12.2015
Slik skal lønns- og trekkoppgaven erstattes - Med innføringen av A-ordningen forsvant også lønns- og trekkoppgaven. Her er det du må vite om den nye sammenstillingen til arbeidstakerne.
today 19.10.2015
Dette kan du ikke spørre om på jobbintervjuet - De fleste vet at det ikke er lov til å spørre om graviditet og helse på jobbintervjuet. Her er hele listen over informasjonen du ikke kan hente inn fra jobbsøkere eller referanser.
today 07.09.2015
Hva skal til for å kutte arbeidstakernes lønn? - I tøffe økonomiske tider kan lønnskutt være en mulig løsning for å redusere kostnader uten å nedbemanne.
today 15.06.2015
Fri for å følge barn til lege eller tannlege - Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri for å følge barna til rutinekontroller hos lege, tannlege eller helsestasjon.
today 01.06.2015
Viktig å være bevisst på HR-strategien - Det er viktig å være bevisst på om du utøver en forpliktelsesbasert eller kontrollorientert HR for å få full effekt av HR-tiltakene.
today 18.05.2015
Ingen sykepenger til de eldste arbeidstakerne - Med ny arbeidsmiljølov har arbeidstakere rett til å stå i jobben til de er 72 år. Retten til sykepenger kuttes fortsatt når man passerer 67.
today 20.04.2015
Rett til fri fra jobben - Norske arbeidstakere har lovfestet rett til fri fra jobben i en rekke situasjoner. Her er den komplette oversikten over når en arbeidstaker kan kreve fri.
today 07.04.2015
Nye regler for karantenetid - Regjeringen foreslår nytt regelverk for bruk av karantenetid. Det vil gjøre det vanskeligere å hindre nøkkelansatte i å ta jobb hos konkurrenten eller ta kontakt med kunder etter en oppsigelse.
today 02.03.2015
Infotjenester kjøper Sveriges største selskap innen abonnementsbasert rådgivning - Infotjenester kjøper Sveriges største selskap innen rådgivning på skatt og lønn, og blir dermed Skandinavias største aktør innen abonnementsbasert rådgivning.
today 20.02.2015
Pappa kan få dobbel lønn i ferien - I en travel arbeidshverdag velger noen fedre å kombinere ferieavvikling og fedrekvote.
today 09.02.2015
Betaler for mye til gradert sykmeldte - Selv om en arbeidstaker er 50 prosent sykmeldt, betyr det ikke at vedkommende skal være på jobb 50 prosent av tiden og ha 50 prosent lønn.
today 09.01.2015
Kan man sykmeldes for sorg? - Hva gjør man når en ansatt sliter med sorg etter et samlivsbrudd eller et dødsfall?
today 05.01.2015
Slik er den nye uføretrygden - Med ny uføretrygd har det blitt enklere å kombinere trygd med arbeid. Her finner du mer informasjon og en kalkulator som beregner hvordan arbeidsinntekt påvirker trygden.
today 05.01.2015
Dette må du vite om skattekort - Arbeidstakerne trenger ikke lenger å levere skattekortet. Likevel er det en del ting å huske på både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
today 05.01.2015
Riktig beregning av arbeidsgiverperioden - Med Infotjenesters arbeidsgiverperiode-kalkulator får du hjelp til å beregne når arbeidsgiver skal betale sykepenger og når NAV tar over.
today 03.11.2014
Hvor syk må man være for å bli hjemme? - Stormberg-sjefen hisset på seg mange ved å si at det er betenkelig at arbeidstakere er hjemme fra jobb med lungebetennelse. Hvor går egentlig grensen for hva som er syk nok til å være hjemme fra jobb?
today 08.09.2014
Kan man si opp ansatte som ikke fungerer? - Er det en myte eller en realitet at det nærmest er umulig å si opp arbeidstakere som ikke gjør jobben sin i Norge?
Del siden: LinkedIn twitter