Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 11.11.2020
Dette må du vite om overføring av ferie - Ansatte kan i utgangspunktet kreve varsel om ferie minst to måneder i forkant. Hvis det nå er mye ferie igjen, for eksempel fordi arbeidsgiver ikke har pålagt ferie under permittering, kan leder likevel pålegge ferie før nyttår.
today 11.11.2020
Oppfordrer til halv skatt i november - Gjennom å trekke halv skatt i november i stedet for desember, kan arbeidslivet bidra til å spre julehandelen gjennom koronaperioden.
today 11.11.2020
Mange misforstår varslingsfristen for permittering - De siste dagene er det igjen svært mange henvendelser til Simployer knyttet til permittering av ansatte.
today 09.11.2020
Egenmelding ved syke barn - Reglene for bruk av egenmelding ved barn og barnepassers sykdom er ikke de samme som for egenmelding ved egen sykdom.
today 04.11.2020
Dette må du tenke på når du vurderer hjemmekontor (igjen) - Når smitten øker eller arbeidssituasjonen endrer seg, må du gjøre nye risikovurderinger.
today 04.11.2020
Dobler syke-barn-kvoten i 2021 - Regjeringen forslår å doble antallet dager ansatte kan være hjemme med syke barn år også i 2021.
today 04.11.2020
Sjekkliste for digital HMS-opplæring - Hvordan sikrer du viktig HMS-opplæring når man ikke kan møtes fysisk?
today 01.11.2020
Hvilken HMS-opplæring trenger du egentlig? - Hvordan vurderer du hvilken HMS-opplæring som er bra nok?
today 28.10.2020
Feriepenger for permitterte - Mange ansatte som har vært permittert i år vil kunne nekte å ta full ferie neste år.
today 28.10.2020
Få kommer tilbake i full jobb etter maksdato - Bare en av fem arbeidstakere som når maksdato for sykepenger er i full jobb etter 6 måneder.
today 26.10.2020
Å ansette folk med hull i CV-en - Under Sosent-konferanse fikk deltakerne verktøy som gjør det lettere å rekruttere folk med hull i CV-en.
today 21.10.2020
Åpner for skattefrie digitale julebord - Skattemyndighetene åpner for julebord på digitale plattformer uten at de ansatte må betale skatt av det.
today 21.10.2020
Mindre kontakt mellom ledere og ansatte - Både ledere og ansatte rapporterer om langt færre treffpunkter gjennom koronaperioden enn til vanlig.
today 21.10.2020
Rekruttering uten diskriminering - - Ledere er unødvendig redde for å rekruttere utradisjonelt. Det er budskapet til Chris Klemmetvold i Sosent-konferansen.
today 21.10.2020
Bare halvparten har tiltak mot seksuell trakassering - Bare halvparten av virksomhetene som blir kontrollert av Arbeidstilsynet har tiltak for å forebygge seksuell trakassering, slik de er pålagt.
today 14.10.2020
6 ting du trenger å vite om maksdato for sykepenger - Når en ansatt har vært syk i 248 dager, bortfaller retten til sykepenger.
today 14.10.2020
Har du kontroll på virksomhetens digitale postkasse? - Virksomheter kan ikke nekte å kommunisere elektronisk med det offentlige, slik privatpersoner kan. Dermed kan du miste viktig informasjon og frister hvis du ikke har kontroll på postkassen.
today 07.10.2020
Mister ikke sykepengene ved hjemmekontor i EU - Arbeidstakere som jobber på hjemmekontor i utlandet, vil normalt miste retten til sykepenger og andre trygderettigheter fra NAV. Det gjelder ikke hvis man jobber på hjemmekontor innenfor EU som følge av koronapandemien.
today 07.10.2020
Dette må du vite om databriller - Spørsmål om databriller, og til dels også vernebriller, er en gjenganger i fagsupporttjenesten til Simployer. Her svarer vi på noen av de oftest stilte spørsmålene.
today 07.10.2020
Vil øke grensen for skattefrie gaver til ansatte - Regjeringen foreslår i statsbudsjettet mer enn dobling i størrelsen på gaver den ansatte kan få av arbeidsgiver uten noen spesiell grunn, og fjerner kravet om at gavene gis etter en generell ordning.
Del siden: LinkedIn twitter