Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

03.08.2023
– Gi de ansatte litt rom etter ferien - Mange ansatte kommer tilbake fra ferie med lav energi, kort lunte, mangel på konsentrasjon og noen ganger også angst. Som leder er det viktig å gi folk litt rom til å komme godt igang igjen.
02.08.2023
Syk i ferien - ny ferie senere? - Ansatte som blir syke eller skadet i ferien kan ha rett på ny ferie senere. Men hvor syk må den ansatte være for å kunne kreve ferien på nytt?
06.07.2023
Ny avtale om hjemmekontor i utlandet - En ny avtale som gjelder fra 1. juli 2023 åpner for at arbeidstakere kan jobbe mer fra hjemmekontor i utlandet.
03.07.2023
Dette bør arbeidsgivere ta tak i etter ferien - Følelsen av stolthet for arbeidsplassen og forståelsen av organisasjonens retning er på retur, viser undersøkelse. Her er noen konkrete tips for å snu denne negative utviklingen i tide og sørge for at motivasjonen opprettholdes.
29.06.2023
Ferie når man ikke jobber fullt - Hvordan håndterer man ferien for ansatte som er delvis sykemeldt eller av andre grunner ikke jobber fullt?
28.06.2023
Arbeidsgiver kan ikke kreve at ansatte svarer i ferien - Det kan være fristende å «bare» sende en sms eller e-post til en medarbeider i ferien, men husk at de ansatte har krav på helt fri i ferien sin og har ingen plikt til å svare på jobbrelaterte henvendelser fra deg.
28.06.2023
Kan det bli for varmt til å jobbe? - Når Norge koker og svetten renner på serveringssteder, byggeplasser og kontor, dukker ofte spørsmålet opp om det er så varmt at arbeidstakerne kan gå hjem. Men kan det egentlig bli for varmt til å jobbe?
27.06.2023
Når kan arbeidstaker nekte å ta ut ferie? - Før hovedferien kan det dukke opp spørsmål om hvor mye ferie en medarbeider må avvikle. Hva gjelder når den ansatte ikke ønsker å ta ut hele eller deler av ferien sin?
21.06.2023
Nå kan ansatte snart få sykemelding via skjerm - Fra 1.juli vil det være mulig å få sykemelding basert på elektronisk konsultasjon med legen. En konsultasjon via skjerm vil spare tid både for leger og pasienter, men arbeidsgivere må også være oppmerksomme på at sykefraværet kan øke.
15.06.2023
Høyere minstelønn i ni bransjer - Renholdere og ansatte i fiskeindustrien er blant arbeidstakergruppene som har fått høyere minstelønn. Fra 15.juni er minstelønnsatsene økt i ni bransjer.
13.06.2023
Ledere blir frakjørt på lønn - Fire av de fem siste årene har utviklere hatt høyere lønnsvekst enn ledere.
07.06.2023
– Bør bli enklere å ansette yngre arbeidstakere - Ungdom i skolepliktig alder har ikke lov til å jobbe mer enn to timer på dager det er skole. – Reglene hindrer virksomheter i å gi ungdom nyttig arbeidserfaring, sier Simployers rådgiver.
07.06.2023
Er det krav om å lyse ut ledige stillinger internt? - Det er ulike regler for hvordan en ledig stilling skal lyses ut - avhengig av om din virksomhet er privat eller offentlig.
05.06.2023
Dette må du vite om skatt på feriepenger - Feriepengene utbetales som hovedregel trekkfritt, men det finnes noen unntak. Her er seks ting du må vite om skattetrekk på feriepenger.
01.06.2023
5 spørsmål om reiseregninger - Hvert år svarer Simployers rådgivere på tusenvis av spørsmål om reiseregninger. Her er noe av det vi oftest får spørsmål om.
31.05.2023
Tre av ti føler seg ikke verdsatt på jobb - Simployers store arbeidslivsundersøkelse for 2023 viser at bare 72 prosent føler seg verdsatt på jobb.
31.05.2023
Sommerhjelpen er ikke alltid vikar - Sommeren er høysesong for midlertidig arbeidskraft. Når arbeidsavtalen skal skrives er det viktig å bruke riktig ansettelsesform.
24.05.2023
Lønnsjustering og alder – hvordan unngå diskriminering?  - Diskriminering på grunnlag av alder er forbudt. Dette gjelder ikke bare ved ansettelse og oppsigelse, men alle aspekter av arbeidsforholdet, inkludert opplæring, kompetanseutvikling, samt lønns- og arbeidsvilkår. 
24.05.2023
– Medarbeidernes engasjement bør være like interessant som aksjekursen - Medarbeidernes motivasjon er forretningskritisk. – Resultatet av motiverte medarbeidere kan du rett og slett måle på bunnlinja, sier Frode Haugli, styreleder i Simployer.
11.05.2023
Langtransport-sjåførene fortsatt diettvinnere - Finansministeren foreslår å øke diettsatsene for arbeidstakere på reise, men fortsatt skal langtransportsjåførene få mer enn andre.
Del siden: