Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 11.05.2021
Disse sykepengereglene er det mange som misforstår - Gjennom pandemien har det blitt innført flere ordninger som gir arbeidstakere rett til sykepenger uten å være syke. Disse skaper forvirring blant mange arbeidsgivere.
today 05.05.2021
Vil ha økt arbeidsgiverbetaling lengre sykefravær - Arbeidsgivere bør betale 10 prosent av sykepengene når en ansatt har vært sykmeldt i 3 måneder, foreslår sysselsettingsutvalget. Vi har regnet på hva det vil bety for deg som arbeidsgiver.
today 05.05.2021
Vær forsiktig med å lagre vaksineopplysninger - Mange arbeidsgivere ønsker å holde oversikt over hvem som er vaksinert. – Vær forsiktig, er rådet fra Simployers rådgivere.
today 05.05.2021
Lønn på røde dager? - Våren og jula er full av «røde dager». For noen påvirker disse høytidsdagene lønnsslippen.
today 04.05.2021
Jobbsyklister straffes med skatter og avgifter - Svenske myndigheter ønsker å gi skattelette til arbeidsgivere som låner ut sykler til ansatte. I Norge er det få eller ingen insentiver for å legge til rette for at ansatte bruker sykkel.
today 30.04.2021
Mange kan gå glipp av feriepenger på dagpenger - Stortinget har gjort noen justeringer på feriepenger på dagpenger. Ansatte som blir tatt tilbake i jobb like etter 7. juni risikerer imidlertid fortsatt å stå uten penger i ferien.
today 28.04.2021
Simployer vil ha slutt på risiko ved tapte passord- tilbyr å logge inn med Vipps - Mange har nok kjent på frustrasjon ved å glemme passord til tjenester man skal ha passord til, og velger ofte det samme passordet til mange systemer. Vipps Logg inn kutter behovet for brukernavn og passord og eliminer faren for at brukernavn og passord kommer på avveie.
today 28.04.2021
Friskmelding til arbeidsformidling – en nesten ubrukt ordning - Nesten ingen ansatte blir i dag friskmeldt til arbeidsformidling. Nå foreslår et utvalg å børste støv av ordningen.
today 25.04.2021
Slik vil regjeringen endre hjemmekontorreglene - Etter mer enn et år på hjemmekontor for store deler av norsk arbeidsliv, foreslår regjeringen nå å endre regelverket.
today 21.04.2021
Nytt verneombud – hva nå? - Her er 8 punkter som sikrer at et nyvalgt verneombud får en god start i den nye rollen sin.
today 21.04.2021
Må forskuttere kompensasjon til utestengte ansatte - Arbeidstakere som er stengt ute av Norge har krav på sykepenger for perioden de ikke har hatt mulighet til å jobbe. Arbeidsgiver har plikt til å forskuttere.
today 21.04.2021
Vil ha tettere samarbeid med lege ved sykefravær - Sysselsettingsutvalget ønsker tettere digital samhandling mellom syke ansatte, arbeidsgiver og legen. Det gir nye muligheter, skriver Simployers rådgiver.
today 14.04.2021
5 tips for å få kontroll på smittevern - Arbeidstilsynet holder fullt trykk på tilsyn av smittevern i norske bedrifter. Her er 5 enkle tips for å få kontroll på smittevernarbeidet.
today 14.04.2021
Lagmannsretten godtok ikke lønnstrekk som var avtalt i arbeidsavtalen - En generell klausul i arbeidsavtalen om trekk i lønn ved feilutbetaling gir ikke arbeidsgiver grunnlag for lønnstrekk. Det har Frostating lagmannsrett slått fast
today 14.04.2021
Få vet at ansatte må medvirke ved sykefravær - Sysselsettingsutvalget vil ha strengere plikt for ansatte til å medvirke ved sykefravær. Simployers rådgivere mener problemet ikke er dagens regler, men at de er alt for lite kjent.
today 06.04.2021
Svært mange misforstår retten til sykepenger - Mer enn halvparten av arbeidstakerne mener det er greit med en sykmelding ved samlivsbrudd, sorg og omsorg for familiemedlemmer, selv om det etter loven ikke gir rett til sykepenger.
today 30.03.2021
Åpner for mer fleksibelt foreldrepengeuttak - Regjeringen vil gjøre det lettere for foreldre å utsette uttaket av deler av foreldrepengene. Men bare dersom de blir enige med arbeidsgiver.
today 30.03.2021
Feriepenger på dagpenger kan bli spist opp av skatt - Regjeringen har ikke foreslått å gjøre feriepengetillegget på dagpenger trekkfritt. Dermed risikerer ansatte som har vært permittert at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk.
today 29.03.2021
Slik vil regjeringen gi feriepenger på dagpenger - Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til regler for feriepenger på dagpenger. Tillegget skal gis til dem som har mottatt dagpenger i minst 8 uker fra april til utgangen av 2020.
today 23.03.2021
Rett til sykepenger under ventekarantene - Den siste tiden er mange arbeidstakere satt i såkalt «ventekarantene» fordi de bor sammen med noen som er definert som nærkontakt til en koronasmittet. Mange lurer på om de har rett til sykepenger.
Del siden: