Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

22.03.2023
Tips til en bedre medarbeider­samtale - Her får du tips til hva en medarbeidersamtale bør inneholde og forslag til agenda for samtalen.
21.03.2023
Bonusfesten i næringslivet fortsetter - Til tross for utfordrende tider for mange i norsk næringsliv, fortsetter bonusfesten. I fjor fikk én av fem arbeidstakere utbetalt bonus. Totalt var bonusutbetalingene på 45,6 milliarder kroner i 2022.
15.03.2023
7 tips til en frisk sykemeldingskultur - Å skape en god sykemeldings­kultur i virksomheten kan spare arbeidsgivere for høye kostnader. Det er for eksempel mye å tjene på å gjøre sykdom til en snakkis på arbeidsplassen.
14.03.2023
Hvem har rett til redusert arbeidstid? - Mange norske arbeidstakere har arbeidsmiljøloven på sin side dersom de ønsker å jobbe redusert i en periode.
10.03.2023
Halvparten av alle kvinner tar ulønnet permisjon etter fødsel - Nesten halvparten av alle kvinner velger å forlenge permisjonen sin uten lønn etter fødsel, viser fersk undersøkelse fra NAV. Det får konsekvenser for norske arbeidsgivere.
08.03.2023
Interne permisjonsregler kan være diskriminerende mot kvinner - Virksomheter som har ordninger og goder som tas bort ved lengre permisjoner, må være oppmerksomme på at det kan stride mot likestillings- og diskrimineringsloven.
08.03.2023
Lederutvikling i urolige tider - Urolige tider innebærer store forandringer, omprioriteringer og besparelser for mange virksomheter. For ledere er det alfa og omega at de har en verktøykasse de kan bruke til å styre skuta gjennom stormen.
07.03.2023
Dette må du vite om pauser på jobben - Nei, arbeidstakerne kan ikke droppe lunsjpausen for å gå hjem tidligere. Her er det du må vite om pauser i arbeidstiden.
03.03.2023
Bruken av egenmeldinger er nær doblet - Sykefraværet er høyere enn på 14 år, og egenmeldinger står for mye av veksten.
01.03.2023
Fem måter å gi feedback på - Alle trenger feedback og konstruktive tilbakemeldinger. I arbeidslivet sørger feedback for å lede medarbeidere i riktig retning, og gir den enkelte trygghet og bekreftelse.
01.03.2023
Ikke all overtid teller - Selv om en arbeidstaker jobber lenger enn normal arbeidstid, er det ikke sikkert at det skal føres overtid. Mange regner feil, og det kan få store konsekvenser.
01.03.2023
Mange vet ikke hva den ansatte skal ha i lønn ved sykdom - Fire år etter at de nye beregningsreglene for sykepenger trådte i kraft, har mange arbeidsgivere fortsatt utfordringer med å avgjøre hva arbeidstakeren skal ha i lønn under sykdom.
28.02.2023
Hvordan avgjøre hvem som må gå ved nedbemanning? - En nedbemanning innebærer vanskelige beslutninger om hvilke ansatte som må gå og hvilke som får bli i virksomheten. Det eneste som er direkte regulert i loven er at en oppsigelse må være saklig.
22.02.2023
Lemper på reglene for elbillading hjemme - Ansatte med firmabil må betale skatt for den private bruken, og utgifter til lading skal dokumenteres. - Mange har imidlertid strevd med å dokumentere kostnadene til lading av elbil, forteller Simployers rådgiver i økonomi, Espen Øren. Nå har skatteetaten lempet på kravene.
22.02.2023
Sjekk samtalene ledere må mestre - Fra småprat til kaffen til drøftingsmøter ved oppsigelser – ledere skal være gode på mange typer samtaler. Her har vi samlet 12 ulike typer samtaler og forklarer hvorfor du som leder må være god på hver av typene.
22.02.2023
Usikkerhet rundt ulønnet permisjon - Mange tror at rekkefølgen man avvikler foreldrepermisjon, ferie og ulønnet permisjon har betydning for trygderettigheter. Det har det ikke.
15.02.2023
Mange misforstår regelverket om foreldrepenger - Mange arbeidstakere i foreldrepermisjon tror de kan stanse foreldrepenger på røde dager for å forlenge foreldrepermisjonen med lønn. – Det kan de ikke, mener Simployers rådgiver.
15.02.2023
Nye regler for innleie skaper usikkerhet - Snart strammes adgangen til innleie fra bemanningsforetak inn. En drøy måned før regelendringen trer i kraft er mange virksomheter usikre på hva endringene innebærer for dem og mange misforstår hva som egentlig endres.
15.02.2023
Enkle tips for å løse samarbeidsproblemer på jobb - De aller fleste arbeidsplasser opplever fra tid til annen utfordringer med samarbeid. Slik er det når mennesker jobber sammen. Det som er viktig er at samarbeidsproblemene, små som store, raskt blir tatt tak i, slik at de ikke får utvikle seg.
14.02.2023
Er det ok å melde om sykefravær på SMS? - At ansatte sender en melding når de skal varsle om sykefravær er en dårlig løsning, mener Simployers rådgiver.
Del siden: