Dette endres i 2016

Et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven og en ny særavtale for reiser i utlandet er bare noen av de mange regelendringene som trer i kraft ved nyttår. Her er oversikten over regelendringene du bør kjenne til.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 31. desember 2015

Infotjenesters rådgivere overvåker kontinuerlig regelverket som gjelder arbeidslivet, og sikrer at håndbøker og Faghjelp-produktene alltid er oppdatert med gjeldende regelverk.

Som alltid er det mange regler som trer i kraft ved årsskiftet.

Her er oversikten Infotjenesters rådgivere har satt opp over regelendringer som trer i kraft 1. januar 2016.

Lønn

 • Den skattefrie kjøregodtgjørelsen reduseres i 2016 til 3,80 pr. kilometer for de 10.000 første kjørte kilometerne. Ved kjøring over 10.000 kilometer, reduseres den skattefrie godtgjørelsen til 3,45 pr. kilometer. Dette gjelder for alle typer biler (også e-bil) og gjelder for all kjøring (også Tromsø som har høyere godtgjørelse).
 • Statens særavtale for reiser i utlandet – ny særavtale for de neste to årene
 • Endringer i reglene for sluttvederlag i arbeidsforhold
 • Endret innrapporteringsgrense for skattefrie organisasjoner
 • Nye regler for beskatning av firmabil/yrkesbil
 • Trekkfritak før jul kan gjennomføres i både november og desember
 • Arbeidsgiver kan fra 2016 få refundert innbetalt skattetrekk fra kemneren slik at det blir smidigere å rette ved feilutbetalinger
 • Reglene om ambulerende virksomhet legges foreløpig på is for de som ambulerer til sone med lavere avgiftssats. ESA skal vurdere den norske ordningen på nytt før vi eventuelt kan fortsette å beregne lavere avgift på grunn av ambulerende virksomhet
 • Svært mange satsendringer. Du finner alltid oppdaterte satser i vår gratis app, Miniguiden.

Regnskap/skatt/avgift

 • Det innføres utbytteskatt på lån til personlige aksjonærer. Skatten innføres for å fjerne tilpasningsmuligheten aksjonærer har hatt ved å velge lån i stedet for å ta ut skattepliktig utbytte.
 • Lav sats merverdiavgift økes fra 8% til 10%
 • Toppskatten erstattes med den nye trinnskatten
 • Eierinntekter (utbytte og aksjeinntekter) for personlige aksjonærer vil fra 2016 beskattes med 28,75 %.
 • Næringsdrivende skal levere ligningsoppgaver til ligningsmyndighetene elektronisk.
 • Innskjerping av rentebegrensningsregelen ved lån fra utenlandske nærstående selskap, foreslås redusert til maksimalt 25% av det angitte grunnlaget, mot dagens 30%.
 • Noen viktige fradragsrammer økes
  • Gaver til frivillige organisasjoner økes fra kr 20 000 til kr 25 000
  • Maksimalt fradragsgrunnlag i Skattefunn-ordningen økes fra 15 mill. til 20 mill. for egenutviklet FoU. Innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner økes fra 33 mill. til 40 mill.

Arbeidsrett

 • Nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold, nytt kap. 14A i arbeidsmiljøloven.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter