Nye tiltak mot sykefraværet kan tre i kraft allerede 1. mars

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget har overlevert sin rapport til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (bildet). De første reaksjonene fra politikere, arbeidslivsorganisasjoner og interessegrupper tyder på at tiltakene vil danne grunnlag for den nye IA-avtalen som skal være klar 1. mars i år.
onsdag 3. februar 2010
Lesetid: 2 Minutter

Blir forslagene vedtatt blir utgangspunktet at alle skal arbeide noe, uansett årsak til sykmelding. 100 prosent sykmelding skal heretter være et unntak for de som overhodet ikke har arbeidsevne.


- Etter hva jeg kan se foreslår utvalget å iverksette mange av de forslagene statsminister Jens Stoltenberg offentliggjorde 18. november i fjor. Jeg har tro på at dette vil føre til en reduksjon i fraværet, men er redd det fort kan bli økte kostnader, ikke minst for småbedriftene. All erfaring viser at de har større problemer med å tilrettelegge arbeidet for sykemeldte. Vinnerne blir virksomheter med hovedsaklig korttidsfravær. De får både 6 dager kortere arbeidsgiverperiode og full finansiering av resterende fravær opp til 8 uker, sier juridisk rådgiver Berit Stokstad hos Infotjenester.


De viktigste punktene i rapporten fra utvalget er følgende:

- Antall egenmeldingsdager økes fra 3 til 10, med maksimalt 24 dager i løpet av et år.
- Arbeidsgivernes fullfinansiering av korttidsfraværet reduseres fra 16 til 10 dager.
- Etter utløpet av egenmeldingsperioden skal arbeidstaker og arbeidsgiver utarbeide en vurdering av arbeidsevne som skal overleveres sykmeldende lege. Folketrygden dekker inntil 100 prosent, men det skal brukes gradert sykmelding så langt det er mulig.
- Etter 8 uker og fram til maksimalgrensen på 52 uker må arbeidsgiverne betale en egenandel på 20 % i et helt år for sykmeldte som ikke er i delvis arbeid.
- Sykmeldinger skal som hovedregel være gradert etter 8 uker, selv om dette krever omfattende tilretteleggingstiltak fra arbeidsgiver.
- Legenes bruk av gradert sykmelding skal overvåkes slik at leger med lav bruk kan identifiseres.
- Arbeidsgivers oppfølgingsplan skal være på plass allerede etter 4 uker. I dag må planen innhentes av NAV etter 12 uker. Flere møter skal avholdes og de skal gjennomføres tidligere i sykmeldingsperioden.
- Dialogmøte med arbeidsgiver skal avholdes etter 8 uker, ikke etter 12 uker som i dag.
- Dialogmøte med NAV skal avholdes etter 16-20 uker, ikke etter 26 uker som i dag.
- Straffetiltak overfor arbeidsgivere og arbeidstakere skjerpes. Blant annet kan man miste rett til sykepenger dersom man ikke stiller opp på oppfølgingsmøter med arbeidsgiver.


Infotjenester vil følge opp med bred dekning av saken i de kommende dagene.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: