Slik kan du få psykisk syke tilbake på jobb

Her er en sjekkliste med ni anbefalinger til arbeidsgiver ved sykmelding grunnet psykiske lidelser.
mandag 21. juni 2010
Lesetid: 2 Minutter

Listen er utarbeidet av Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø i Danmark.

De ni anbefalingene:
1. Sørg for tidlig diagnostisering og behandling av lidelsen.
2. Undersøk den sykmeldtes funksjonsnedsettelse i forhold til ulike arbeidsoppgaver.
3. Tilpass arbeidsoppgavene.
4. Koordiner innsatsen ved å involvere alle relevante aktører.
5. Gi veiledning til den sykmeldte og motiver til samarbeid med arbeidsplassen for å få den sykmeldte tilbake i jobb.
6. Jobb for å integrere den sykmeldte tilbake på arbeidsplassen.
7. Lag retningslinjer for sykefravær og tilbakeføring til arbeid.
8. Oppmuntre til en kultur på arbeidsplassen med åpenhet om psykiske helseproblemer.
9. Gjennomfør tiltak som fremmer helse og reduserer stressfaktorene på arbeidsplassen.

Rådgiver Erik Jullumstrø i Infotjenester mener at rådene stemmer godt overens med de retningslinjene Infotjenester anbefaler, og understøtter de rutinene som inngår i Infotjenesters løsninger og verktøy for håndtering av sykefravær.

Fersk rapport
Det danske forskningssenteret setter i en fersk rapport for første gang søkelys på forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom psykiske lidelser, sykefravær og tilbakeføring til arbeidslivet.

Psykiske helseproblemer utgjør i dag en betydelig del av det samlede sykefraværet og er en stadig økende årsak til uføretrygd. I Danmark er det anslått at de årlige samfunnsmessige kostnadene forbundet med psykiske lidelser er ca 55 milliarder kroner. 10 prosent av kostnadene er knyttet til behandling, mens hele 90 prosent relaterer seg til sykefravær, nedsatt arbeidsevne og trygd.

Rask behandling
Seniorforsker Vilhelm Borg, som har ledet arbeidet med rapporten, mener at viktige tiltak for å oppnå bedre resultater er koordinering av behandlingstilbudet, slik at det sikres hurtig behandling, samt bruk av fleksible arbeidsordninger for å motivere til raskere tilbakeføring til arbeidslivet.

- Dersom man tilpasser arbeidskravene til medarbeiderens nedsatte funksjonsevne, er det ingen ting som tyder på at det skader den mentale helsen å gå på arbeid. På den annen side har vi heller ikke gjort funn som tyder på at arbeid i seg selv forbedrer den psykiske helsen, sier Borg.

Interessant
Rådgiver Erik Jullumstrø i Infotjenester mener at tallene i rapporten trekker opp flere interessante problemstillinger, ikke minst i forhold til ansvarsfordelingen mellom arbeidsgiverne og det offentlige.

- Det er hevet over tvil at det ligger store samfunnsmessige gevinster i å få sykmeldte tilbake i arbeid, uansett årsak til sykmeldingen. Tilrettelegging av arbeidsplasser og tiltak rettet mot spesifikke pasientgrupper har imidlertid en kostnadsside, som det vil være viktig å få avklart. Foreløpig er det dessverre et utydelig grensesnitt mellom arbeidsgivers ansvar og NAV-systemet i disse spørsmålene, sier Jullumstrø.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: