REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Fortsetter arbeidet med IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble i februar i år enige om en tiltakspakke for å få ned sykefraværet, inkludert en ny IA-avtale. De tre hovedmålene i IA-avtalen er videreført i det reviderte nasjonalbudsjettet 2010.
tirsdag 11. mai 2010
Lesetid: 1 Minutt

De tre delmålene i IA-avtalen som foreslås videreført er:
- Redusert sykefravær med 20 prosent i forhold til 2. kvartal 2001
- Økt sysselsetting for personer med redusert funksjonsevne
- 6 måneder lengre yrkesaktivitet for seniorer i forhold til 2009.

Forsøket med utdanningsvikariater/utdanningspermisjon, som var et IA-tiltak, ble avsluttet ved utgangen av 2009. Som følge av dette ble det frigjort 20 millioner kroner, som nå foreslås benyttet til andre formål. I IA-avtalen av 24. februar 2010 er det blant annet foreslått å utvikle en rekke nye tiltak rettet mot sykmelder. Dette omfatter:
- Faglig støtte/veiledning for sykmeldingsarbeidet
- System for regelmessige tilbakemeldinger til sykmelder om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre.
- Krav om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for alle som skal sykmelde.

I forbindelse med utviklingsarbeidet er det også nødvendig å gjennomføre et omfattende kartleggingsarbeid, hvor det blant annet vil være behov for midler til frikjøp av leger.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: