Forslag til ny uføreordning i 2010

I Revidert nasjonalbudsjett 2010 blir det understreket at andelen som mottar uføreytelser eller er fraværende på grunn av sykdom er stor og bekymringsfull. Regjeringen fortsetter derfor arbeidet med lovproposisjonen om utforming av en ny uføreordning.
tirsdag 11. mai 2010
Lesetid: 0 Minutt

Overordnede målsettinger for dette arbeidet er:
- Trekke et skarpere skille mellom alderspensjon og ordninger for personer i yrkesaktiv alder, herunder rendyrke uføreordningen som en ordning som skal erstatte varig tap av arbeidsinntekt fram til overgang til alderspensjon.
- Utforme et enklere og mer oversiktlig regelverk som er lett å praktisere for Arbeids- og velferdsetaten og som er enkelt å forstå for den enkelte søker/mottaker.
- Utforme en ordning som gjør at det vil lønne seg å arbeide, der konsekvensene av å bevege seg fra arbeid til trygd og trygd til arbeid synliggjøres.
- Bidra til at den enkelte kan stå lenger i arbeid.

Lovproposisjonen skal etter planen legges fram innen utgangen av 2010.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: