Unntak i arbeidslivet blir vanligere

En sjef med et knippe medarbeidere han er sjef for. Denne tradisjonelle organiseringen utfordres nå fra mange hold.
mandag 28. juni 2010
Lesetid: 1 Minutt

Forskeren Torstein Nesheim mener mange faktorer utfordrer det rådende tankesettet om arbeidslivet som et forhold mellom sjefen og medarbeiderne:

1. Kortere relasjoner
Tendenser til mer flyktige og kortvarige relasjoner mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

2. Mer innleie
Ansatt ett sted, gjør arbeid for noen andre, gjerne i samarbeid med kundebedriftens ansatte

3. Konsern og franchise
Den formelle arbeidsgiver er del av større system, hvor reell makt ligger på "systemnivå"

4. Allianser og samarbeid
Strategiske allianser og teamarbeid hvor ansatte har mer kontakt med ansatte i andre bedrifter enn kollegene i virksomheten

5. Fjernarbeid
Arbeid og organisering er frikoblet fra virksomheten som geografisk lokalisert produksjonsenhet

6. Økt betydning for andre strukturer
Prosjekter, profesjoner og faglige nettverk får økt betydning på bekostning av fellesskapet i virksomheten

Det tradisjonelle bildet
Derimot mener han at reglene i arbeidslivet og forskningen på arbeidslivet er innrettet rundt følgende tradisjonelle forhold:
• Et mentalt bilde av arbeidslivet som en relasjon mellom entydig definert arbeidsgiver og arbeidstaker
• Klare organisatoriske grenser
• Arbeidet pågår på ett, fysisk sted

Utfordringene
Nesheim mener tendensene han peker på gir en rekke utfordringer:
• Integrasjon, rettferdighet og motivasjon når ansatte og eksterne jobber sammen
• Behov for ledelse og styring uavhengig av geografisk lokalisering av medarbeiderne
• Arbeidstakere som ikke søker karriere der de er ansatt, men fremmer karrieren gjennom en kjede av prosjekter
• Arbeidstakere som føler at formell arbeidsgiver har liten innflytelse på arbeidsutførelse og vilkår, og er prisgitt kunder/franchisesystemer
• Arbeidstaker jobber hos kunden og må huske på å bygge relasjoner både mot kunden og arbeidsgiveren

- Endringene finner sted gradvis og nesten umerkelig, men har over tid har bidratt til at arbeidstakere og virksomheter i større grad befinner seg i relasjoner som utgjør "avvik" eller "unntak" fra det "vanlige" arbeidslivet, skriver Torstein Nesheim, som er forsker ved Samfunns- og Næringslivsforskning.

Kilde: Ukeavisen Ledelse/Magma.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: