Endringer i kontantstøtten for næringslivet

Kompensasjonsordningen der foretak med stort omsetningsfall får tilskudd til dekning av faste, uunngåelige kostnader er endret fra april.
Espen Øren, Rådgiver lønn og økonomi
schedule onsdag 20. mai 2020
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Det er foreløpig rett i overkant av 20 000 virksomheter som har fått tilskudd etter kontantstøtteordningen til næringslivet, og det er delt ut ca 1 mrd. kroner.

De viktigste endringene som er gjort kan oppsummeres slik:

  • Egenandelen er halvert fra kr 10 000 til kr 5 000.
  • Hvert foretak kan motta gaver for inntil kr 3 000 per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Det betyr at slike gaver ikke reduserer tilskuddsmulighetene etter denne ordningen. Tilskudd fra andre støtteordninger skal imidlertid regnes med.
  • Dyrefor og uunngåelig lønn regnes som uunngåelige faste kostnader for tjenesteytende virksomhet der levende dyr er del av tjenesten, og dyrevernhensyn gjør det nødvendig med en viss bemanning, som for eksempel hundekjøring og rideskoler.
  • Konserndefinisjonen er noe endret. Også tilfeller hvor personlig eier og nærstående eier så mange aksjer eller andeler at det representerer mer enn 50 prosent av stemmene i to eller flere selskaper, skal også disse anses som et konsern ved søknad om tilskudd for april og senere.

Skatteetaten kan kreve en bekreftelse på innholdet i tilskuddssøknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. De som har fått slike varsler har fått utsatt frist til 1. juni med å sende inn.

Det er gjort flere mindre endringer som vi omtaler i artikkelen om temaet i Faghjelp. (Krever innlogging som du kan kjøpe her). 

Egen modell for sesongbedrifter

Kompensasjonsordningen vil også bli justert slik at den treffer sesongbedrifter bedre. Denne endringen vil gjøres i søknadsrunden for mai, men den vil få tilbakevirkende kraft for tilskudd som gjelder mars og april også.

Sesongbedrifter tjener penger i løpet av en kort periode, som de bruker til å dekke kostnadene gjennom hele året. Det gjør dem sårbare for midlertidig omsetningssvikt hvis svikten kommer i høysesongen. Foretak som har en stor del av omsetningen sin i vårmånedene, er derfor ekstra hardt rammet av virusutbruddet.

Beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter blir endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en «sesongfaktor». Sesongfaktoren vil være omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12. Hvis et foretak omsatte for kr 800 000 i 2019, hvorav kr 200 000 var i april, vil sesongfaktoren bli 3 ( (200 000 / 800 000) x 12). Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

En forutsetning for at denne modellen for sesongbedrifter kan implementeres er en godkjenning fra ESA.

Viktige avklaringer

Som med alle andre midlertidige ordninger som implementeres raskt, vil det oppstå problemstillinger og grensedragninger. Skatteetaten har de siste ukene kommet med flere viktige avklaringer:

  • Omsetning er definert som inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført. I forbindelse med anbudsarbeider i bygge- og anleggsprosjekter kan imidlertid avtalt betalingsplan legges til grunn for faktureringen, men mindre den avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden.
  • Stønad mottatt fra NAV som erstatter omsetning, for eksempel sykepenger, foreldrepenger og omsorgspenger skal inkluderes i omsetningen. Det samme gjelder stønad fra kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som mottas fra NAV.
  • Eiendomsskatt skal ikke regnes som en uunngåelig, fast kostnad i denne ordningen, og kan altså ikke kompenseres.
  • Post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l., kan også inkludere fast lisenskostnad for f.eks. økonomisystem, kassasystem, timebestillingsystem og personallistesystem. Slike kostnader gir rett til kompensasjon.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: