Ikke fritt frem med midlertidig ansatte

Mange tror at det nå nærmest er fritt frem med midlertidige ansettelser, etter endringene i arbeidsmiljøloven i sommer. Det er det ikke.
mandag 7. september 2015
Lesetid: 2 Minutter

I sommer ble arbeidsmiljøloven endret, og den viktigste endringen for mange arbeidsgivere er den nye muligheten til å ansette arbeidstakere midlertidig uten noen spesiell grunn.

Denne nye bestemmelsen er tatt inn som et tillegg til de andre mulighetene til å ansette midlertidig i arbeidsmiljølovens paragraf 14-9 bokstav f, sier Infotjenesters arbeidsrettjurist Torgeir A. Bjørnland.

- At arbeidsgivere nå kan ansette midlertidig uten noen bestemt grunn betyr ikke at det er fritt frem å ansette midlertidig. Det er lagt inn mange begrensninger knyttet til det nye regelverket, sier Bjørnland.

I Infotjenesters nye e-læringskurs «Leders rolle i ansettelsesprosessen» går Bjørnland grundig gjennom regelverket for midlertidige ansettelser.

Kun 15 prosent

Blant begrensningene som ligger på bruken av midlertidige ansettelser etter den nye bokstav f, er at man maksimalt kan avtale slike midlertidige ansettelser med 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover. Uansett hvordan dette regnestykket blir, kan man ansette minst 1 arbeidstaker midlertidig etter det nye regelverket.

- Kvoten på 15 prosent beregnes på ansettelsestidspunktet. Den beregnes ut fra alle ansatte, minus innleide, arbeidstakere i permisjon og frilansere, sier Bjørnland.

12 måneders karantene

I tillegg ligger det en begrensning som skal hindre arbeidsgiver i å erstatte midlertidig ansatte med nye midlertidige ansatte for å gjøre de samme arbeidsoppgavene.

- Bestemmelsen sier at dersom arbeidstaker ikke får videre ansettelse etter avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode på 12 måneder. Karantenen gjelder for arbeid av samme art innenfor virksomheten, sier Bjørnland.

Avdelinger som er avgrenset organisatorisk, er av varig karakter og som har minst 50 ansatte kan sees på som egen virksomhet når det gjelder karantene, men ikke når det gjelder kvoten på 15 prosent.

Hva er samme type arbeid?

Det neste spørsmålet som kan være vanskelig å avgjøre eksakt, er hva som er samme type arbeid.

- Om arbeidet er av samme art eller ikke, må avgjøres ved en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det som er klart, er at dersom man kun foretar enkelte mindre justeringer i arbeidsoppgavene, vil det fortsatt være samme arbeid etter denne bestemmelsen, og dermed være omfattet av karantenebestemmelsen, sier Bjørnland.

Infotjenesters arbeidsrettsjurist understreker at dersom arbeidstakeren får tilbud om fast jobb eller en annen midlertidig stilling etter å ha fullført en midlertidig stilling på generelt grunnlag, så vil det ikke inntre noen karantenetid.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: