Disse regelendringene er ventet 1. juli

Som alltid trer noen nye regler i kraft som arbeidsgivere må forholde seg til 1. juli. I år kommer det blant annet endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 18. juni 2019
Lesetid: 2 Minutter

1. juli er som alltid en viktig dato å følge med på arbeidsgivere. Hvert år kommer det regelendringer som trer i kraft på denne datoen. Også i år vil det komme endringer 1. juli, men ikke alle sakene er ferdige behandlet i Storting og regjering.

Endringer i reglene om varsling av kritikkverdige forhold

Blant endringene som var ventet å tre i kraft 1. juli, er noen endringer i arbeidsmiljøloven. Det sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

- Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 2A om varsling av kritikkverdige forhold. Endringene innebærer blant annet en rekke presiseringer av sentrale begreper innenfor varslingsområdet. Dette vil være med på å tydeliggjøre regelverket og endringene vil bidra til å styrke vernet av varslere, understreker Myksvoll Singh. Endringen innebærer blant annet

Endringen innebærer blant annet

  • at hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse
  • at varslingsbestemmelsenes virkeområde utvides til å omfatte visse grupper som ikke er arbeidstakere i lovens forstand
  • å lovfeste innholdet i begrepene "kritikkverdige forhold", "forsvarlig fremgangsmåte" og "gjengjeldelse"
  • å ta inn regler om arbeidsgivers plikter etter å ha mottatt et varsel
  • å innføre et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter gjengjeldelse
  • at det i lovbestemmelsen om varslingsrutiner skal tas inn et krav om at rutinene skal beskrive arbeidsgivers saksbehandling av et varsel

Du kan lese hele proposisjonen her.

OPPDATERING: Regjeringen har i statsråd 21/6 avgjort at endringene i varslingsreglene først trer i kraft 1. januar 2020

Endring i dagpenger ved permittering

I tillegg gjøres det en endring i reglene om dagpenger.

- Endringen som kommer 1. juli handler om retten til dagpenger ved permittering, som er et forhold mellom NAV og arbeidstakeren. I stedet for at pensjonsgivende inntekt foregående kalenderår legges til grunn, blir det nå de siste 12 måneder før permittering som legges til grunn. Dagpengene vil nå knyttes til inntekten som ligger nærmere permitteringstidspunktet enn tidligere, sier Ragni Myksvoll Singh.

Nye regler for gradering av pleiepenger

På trygderettsområdet kommer det også en endring som etter alt å dømme vil tre i kraft 1. juli.  

- Stortinget har førstegangsbehandlet et nytt regelverk for gradering av pleiepenger, hvor det kan tas hensyn til at noen foreldre ikke kan være i arbeid selv om det er etablert tilsyns og avlastningsordninger. Endringen er ikke sanksjonert i statsråd, men er ment til å gjelde nye og løpende tilfeller fra 1. juli 2019, sier juridisk HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

E-bøker og elektroniske tidsskrifter blir momsfrie

På momsområdet er den viktigste endringen at elektroniske tidsskrifter og bøker blir momsfrie fra 1. juli 2019.

-  Denne endringen får bare betydning for forlags- og mediebransjen, i tillegg til at sluttkundene kanskje får billigere e-bøker og tidsskrifter. Momsfritaket omfatter blant annet et moderat innhold av video og lyd i publikasjonene, noe det ikke ble åpnet for i høringsrunden, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter