Den enes død - den andres brød

Revisorforeningen ser etter nye markedsmuligheter for sine medlemmer som følge av regjeringens forslag om frivillig revisjon. Regnskapsførerne er fornøyde.
tirsdag 21. desember 2010
Lesetid: 2 Minutter

Norske revisorer kan nå miste omsetning og arbeid for milliarder dersom regjeringens forslag om frivillig revisjon for små aksjeselskaper blir vedtatt.
Nå anbefaler revisorforeningen sine medlemmer å få autorisasjon som regnskapsførere for å kompensere for bortfallet av revisjonsplikten. Rundt to milliarder kroner regner man blir brukt på revisjon for de aktuelle selskapene.
- Vi som revisorer har en utdanning og kompetanse som gjør oss meget konkurransedyktige på områder som regnskapsføring/bistand med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Mange av medlemmene har allerede tatt ut autorisasjon som regnskapsfører, noe flere bør vurdere å gjøre dersom man ønsker å posisjonere seg i dette markedet, skriver revisorforeningen i et notat til sine medlemmer.

Glede
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forbund (NARF), en interesseorganisasjon for autoriserte regnskapsførere, er glade for lovendringen.
- Bedre julegave kan ikke norske småbedrifter få. Endelig skal aksjeselskapene selv få velge om de er tjent med revisjon eller ikke, sier Sandra Riise, administrerende direktør i NARF.
- Politikerne viser med dette at de ser og forstår de minste selskapene, og de viser dem tillit. Det er jo en kjensgjerning at regel- og skjemaveldet gir store administrative byrder for næringslivet, og det er de minste bedriftene som relativt sett får den største belastningen. Lettelser i kravene representerer en stor og kjærkommen forenkling. Overgangen fra tvungen til frivillig revisjon representerer også en internasjonal harmonisering - det er gledelig at en konkurransehindring er fjernet, sier Sandra Riise til narf.no.

Åpner for mer kontroll
Som en følge av at det blir frivillig revisjon for små aksjeselskaper, varsler finansminister Sigbjørn Johnsen at lovendringen fører til økt kontroll av selskapene som aktivt fravelger revisjon.
- Vi skal også trappe opp skattekontrollen. Bokettersyn kommer uansett revisjonsplikt. Alle bedrifter skal fortsatt levere opplysninger til Brønnøysund. Der skal det stå om de har valgt bort revisjon. Det kan gjøre det lettere for skatteetaten å velge ut for stikkprøver, sier Johnsen til Dagens Næringsliv.

Kan ikke velge bort
Det er tre vilkår som må være oppfylt for at et aksjeselskap skal kunne fravelge revisjon. Bedriften må ikke ha over fem millioner i omsetning, summen på balansen må ikke overstige 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte må ikke overstige 10 årsverk.
Dessuten er ikke morselskap i konsern omfattet av lovendringen. Ei heller advokater. Begge disse er fortsatt revisjonspliktige.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: