Bruken av midlertidig ansettelse

Det har vært skrevet mye om midlertidig ansettelser den siste tiden. Her følger en presisering av reglene.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 24. november 2010

Ønsket om konkurranse og dynamikk blant forskere ved Radiumhospitalet, er i følge Dagens Næringsliv årsaken til at helseforetaket har hatt enkelte forskere midlertidig ansatt i mer enn 13 år.

Klare regler
- Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er klar. Arbeidstaker skal ansettes fast, sier Torgeir A. Bjørnland. Men, etter reglene i lovens §14-9, kan det gjøres unntak.

Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:
a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten,
b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),
c) for praksisarbeid,
d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten,
e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

Prosjektarbeid
Det presiseres også i forarbeidene til loven at det at arbeidet er organisert i prosjekter eller i enkeltstående oppdrag ikke i seg selv er nok til å ansette midlertidig.
For å begrunne midlertidig ansettelse må prosjektet/det enkeltstående oppdrag atskille seg noe fra "ordinære prosjekter" i virksomheten. Dette kan være tilfelle der:
- den kompetansen som kreves i prosjektet avviker fra de ordinære prosjektene
- eller at prosjektet er vesentlig større enn de normale prosjektene

Forskningsarbeid
Imidlertid kan landsomfattende arbeidstakerorganisasjon inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe som eksempelvis skal utføre forskningsarbeid. Dersom avtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre tilsvarende arbeid. Hjemmelen for å inngå slik tariffavtale er å finne i arbeidsmiljøloven § 14-9 (3).

Vikar
For at det skal kunne ansettes en vikar er det et vilkår at noen av virksomhetens arbeidstakere er fraværende. Slike fravær kan oppstå i forbindelse med sykdom og ved ulike permisjoner, f eks fødselspermisjon, utdanningspermisjon.
Det er også et vilkår at arbeidstakeren er midlertidig fraværende. Dersom en arbeidstaker slutter i jobben, kan det ikke ansettes noen vikar.

4-års regelen
Dersom arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt som vikar i mer enn 4 år, vil vedkommende regnes som fast ansatt, jf aml § 14-9 femte ledd.
Det fremgår av aml § 14-9 femte ledd annet punktum at arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a) og b), skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse.
I spesielle tilfeller der arbeidstaker sammenhengende jobber i mange kortvarige vikariater, kan det tenkes at vedkommende vil bli ansett som fast ansatt før det er gått 4 år. Bakgrunnen for dette er at et slikt langvarig ansettelsesforhold kan vise at virksomheten har et permanent behov for ekstra bemanning.

Abonnenter på oppslagsverket Arbeidsmiljøloven og få e-post om viktige endringer. Du kan prøve gratis!

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter