Skatt på gratis parkering på jobb?

Det kan bli realitet dersom Klima- og forurensingsdirektoratet følger opp forslagene fra Transportøkonomisk Institutt.
tirsdag 22. mars 2011
Lesetid: 2 Minutter

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har på oppdrag fra Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) sett på tiltak som skal stimulere til redusert bilbruk, skriver Aftenposten.

Utgangspunktet for hele undersøkelsen var hvordan skal flere la bilen stå til fordel for sykkel, ta beina fatt eller kollektiv transport til jobb.

TØI konkluderer med at skatte- og avgiftssystemet er en gulrot for de som ønsker å kjøre bil gjennom at dagens lovverk ikke er veldig miljøvennlig.

Parkeringsplasser er frynsegode
- Dagens praksis er at arbeidsgivere kan tilby sine ansatte gratis parkeringsplass uten at et slikt "frynsegode" får skattemessig effekt. Verdien av subsidierte eller gratis kollektivreiser må derimot arbeidstakerne betale skatt av. Skattlegging av bruk av parkeringsplasser er i prinsippet skattlegging av en naturalytelse. I det norske skattesystemet skal det skattes av alle inntekter og verdier. Dette betyr at alle fordeler ved arbeid er skattepliktige, uavhengig om de mottas som lønn eller naturalytelser. Av ulike hensyn er det flere unntak fra denne skattleggingen. Ett av disse unntakene er gratis parkering, skriver TØI i sin rapport.

Vanskelig å verdsette
TØI skriver at bakgrunnen for at gratis parkering ikke skattlegges, er at det er praktiske problemer i hvordan skattlegging skal gjennomføres i praksis.

- Problemet gjelder usikkerhet knyttet til å avgrense hvem som skal betale en slik skatt, og hvordan subsidiert og gratis parkeringsplass skal verdsettes. Myndighetene finner det vanskelig å verdsette parkeringsplasser ved arbeidsstedet og knytte denne verdien til den enkelte arbeidstakers bruk, skriver TØI.

De slår fast i rapporten at det er vanskelig å få gjort noe med dette, siden problemstillingen har vært tatt opp i Stortinget flere ganger tidligere, men det er vanskelig å få gjennomslag for at endringsforslagene følges opp.

Mulige endringer
TØI foreslår overfor KLIF at det innføres en skattemessig likebehandling både av parkeringsplasser og kollektivreiser, enten skattlegging eller skattefradrag for begge godene. Siden dagens skatt- og avgiftssystem gir klare insentiver til bilbruk, mener TØI det mest formålstjenlige er å skattlegge begge.

Dessuten mener TØI det mest virkningsfulle tiltaket for å redusere bilbruken, er å øke bilistenes utgifter til parkering.

- Samtidig kan kjøregodtgjørelser legge til rett for bruk av miljøvennlige transportmidler, ved å øke kilometersatsene for kollektivtransport, gående og sykkel og redusere satsen for bil. I tillegg kan dagens firmabilordning gjøres mindre fordelaktig, skriver TØI.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: