Tydelighet og åpenhet i hverdagen

Bjørn Kjos i flyselskapet Norwegian og Steinar J Olsen i turtøyprodusenten Stormberg er to ledere og gründere som ofte blir trukket frem som to ledere nordmenn kunne tenke seg å jobbe for. Felles for de begge er at de fremstår som to synlige og tydelige ledere.
tirsdag 4. januar 2011
Lesetid: 2 Minutter

Når Kjos blir intervjuet på fjernsyn eller i andre medier om hva som er så unikt med ham som leder, svarer han nesten utelukkende at han har dyktige mennesker rundt seg. Sin egen rolle toner han ned, mens han snakker om sine dyktige medarbeidere.
Stormberggründer Steinar J Olsen er en leder mange regner som en leder som har skjønt viktigheten av sosiale medier i utøvelse av ledelse. Olsen bruker blogg, video og andre kanaler på internett til å fremheve selskapets verdier og mål både for sine ansatte og sine kunder. Han forteller om drift og spør sågar sitt publikum om forslag til hva han skal gjøre for å redusere kostnader. I bruken av sosiale medier viser Olsen en åpenhetskultur man ikke har sett så mange eksempler på fra ledere gjennom årenes løp.

Ønsker å bli tydeligere
Det svenske magasinet Chef publiserte nylig en artikkel som viste at 63 % av 1.000 svenske ledere ønsket å bli en tydeligere sjef. På veien til å bli en tydeligere leder, er det to hindre man møter. Det første hinderet er at organisasjonen fremstår som utydelig. Spesielt gjelder dette organisasjoner som er gjennom stadige endringer. "Det ene er når organisasjonen lederen arbeider i er uklar. Med en utydelig sjef eller en ledelse over mellomlederen så det er umulig selv å være tydelig. Som mellomleder kan man sitte som et bindeledd mellom ledelsens ambisiøse strategier og de ansattes kunnskap og praktiske ferdigheter. Noen ganger er strategier nye hele tiden, eller totalt fraværende." skriver chef.se.
Det andre hinderet er en utydelig kommunikasjon fra lederens side. Du når altså ikke frem til dine medarbeidere.

Praktiske verktøy
Ledere er opptatt av verdier. De ser viktigheten av å ha visjoner, mål og verdier godt plantet i organisasjonen, samtidig som bedriftene selger dette til kundene gjennom merkevarebygging. Ledere har som et av sine viktigste mål å få alle i bedriften til å trekke i samme retning. For å lykkes med det, trenger man å definere klare roller og arbeidsoppgaver i organisasjonen. Hverdagen for ledere består av mange beslutninger, små og store. Man trenger praktiske verktøy for å frigjøre tid til mer verdiskapning.
Dessuten trenger man dyktige hverdagshelter blant mellomledere og stab som understøtter ledelsens strategier. Hverdagsheltene som har de riktige praktiske verktøyene, rydder tid og leverer beslutningsstøtte for ledelsen. Dermed kan lederen bruke mer av sin tid til verdiskapning gjennom tydelig hverdagsledelse.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: