Ingen store endringer

Fredag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Foruten tekniske presiseringer og justeringer, er det ingen store endringer arbeidsgivere må forholde seg til.
fredag 13. mai 2011
Lesetid: 1 Minutt

Skatte- og avgiftsendringer:
Regjeringen foreslår at skattytere som flytter til andre stater i EØS, og som derfor ikke lenger er skattepliktige til Norge, kan utsette inntektsføring av gevinst- og tapskonto samt negativ saldo på samme måte som skattytere i Norge. Hel eller delvis utflytting i forbindelse med fusjoner og fisjoner der et selskap i en annen EØS-stat er overtakende selskap, skal også være omfattet av denne regelen.

For å motvirke uheldige skattetilpasninger, foreslår Regjeringen å innføre et toårskrav i fritaksmetodens regler om realisasjon av andel i deltakerlignet selskap. Etter gjeldende regler er henholdsvis skattefritak for gevinst og fradragsrett for tap avhengig av hvordan aksjeporteføljen i det deltakerlignede selskapet på realisasjonstidspunktet fordeler seg mellom aksjer innenfor og utenfor fritaksmetoden. Ved å justere det deltakerlignede selskapets aksjeportefølje rett forut for salget av andelen, vil selger kunne tilpasse seg inn i eller ut av fritaksmetoden, avhengig av hvorvidt andelen forventes å bli solgt med gevinst eller tap. Når kravet til porteføljens sammensetning etter endringen må oppfylles over en toårsperiode, vil muligheten for slike skattetilpasninger reduseres. Endringen vil gjelde for gevinster og tap som blir realisert fra og med 13. mai 2011.

I tillegg innføres enkel momsregistrering for utenlandske tilbydere av elektroniske varer.

Arbeidsdepartementet:
Ny fleksibel alderspensjon i folketrygden ble innført fra 1. januar 2011 med tilpasninger i pensjonslovene ellers. Endringene som nå er foreslått, er for en stor del språklige og lovtekniske opprettinger og presiseringer av gjeldende lovforskrifter.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: