Næringslivet kan spare en halv milliard

Arbeidsgivernes innrapportering av lønn, trekk og ansettelser til offentlige etater koster arbeidsgiverne store summer. Nå kan de snart spare en halv milliard på en felles innrapporteringsløsning, viser et forslag som er sendt på høring.
mandag 7. mars 2011
Lesetid: 1 Minutt

- Forenkling for næringslivet er et prioritert område, og regjeringen legger betydelig vekt på å redusere næringslivets administrative byrder, skriver finansdepartementet i sitt høringsbrev.

I dag må arbeidsgiverne sende rapporter og opplysninger om ansettelser, lønn og trekk til Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå og NAV. I tillegg sendes diverse opplysninger til Brønnøysundregistrene. Tidligere er det beregnet at samlet kostnad ved innrapporteringskrav til myndigheter via skjemaer eller andre kanaler er vurdert til om lag 15 milliarder kroner per år.

Det nye systemet Elektronisk Dialog med Arbeidsgiverne (EDAG), vil være en innrapporteringsløsning for arbeidsgiverne der arbeidsgiverne får et sted å innrapportere ansettelser, lønn og trekk. Det er en forutsetning at innrapportering skjer elektronisk via Altinn.

Den nye ordningen har tre hovedbegrunnelser:
1. Den er ledd i et systematisk arbeid for å redusere oppgavebyrden for arbeidsgivere overfor det offentlige.
2. Den skal bidra til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene.
3. Den skal legge grunnlag for bedre tjenester fra det offentlige overfor inntektsmottakere og arbeidsgivere.

Hovedtrekkene i forslaget går ut på at arbeidsgiver rapporterer ett sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt, minimum en gang per måned. Dette skal gjøres som en del av avlønningsprosessen. Opplysningene skal avgis på en felles oppgave for arbeidsgiver (EDAG-oppgave) som sendes til en database via en mottakssentral. De offentlige etatene skal da hente nødvendige opplysninger fra denne databasen.

Imidlertid vil innføringen av et slikt system føre til at det samlede omfanget av rapporteringsplikten vil blir noe større enn i dag. Dette skuldes dels at opplysningene i noen tilfeller skal rapporteres oftere enn i dag, som for eksempel opplysninger om forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

- Videre foreslås det at enkelte opplysninger skal gis om flere personer eller av flere arbeidsgivere enn i dag, skriver finansdepartementet i høringsbrevet.

For å unngå at utvidelsen av rapporteringsplikten blir en økt belastning for arbeidsgiverne, forutsetter ordningen at oppgavene i all hovedsak leveres elektronisk, og at de produseres av lønnsystemer eller andre IT-systemer som arbeidsgiverne benytter.

Ordningen med EDAG er foreslått innført 1. januar 2014.

Høringsfristen er 4. juni 2011


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: