Sykefraværet øker - ledere får mer ansvar for oppfølging

Nye tall viser at sykefraværet øker i Norge. Det betyr merarbeid for den enkeltes leder gjennom mer oppfølging og planlegging.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 24. juni 2011
Lesetid: 2 Minutter

Det viser tall fra NAV. Særlig økte det innenfor offentlig administrasjon, hvor økningen var på 11,5 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Innenfor helse og sosiale tjenester økte sykefraværet med 9,3 prosent. Denne næringen har også det høyeste sykefraværet på 8,6 prosent. Størst nedgang var det i bransjene innenfor overnattings- og serveringsvirksomheter hvor sykefraværet sank med 4,2 prosent. Sykefraværet øker mest blant kvinner (7,9 prosent), mens sykefraværet blant menn steg med 2,6 prosent.

Jobben må gjøres på bedriftsnivå
Tallene fra NAV viser at mange bedrifter tar sykefraværsproblematikken på alvor.

- Når vi går ned på bedriftsnivå, ser vi mange gode resultater. Samtidig ser vi stor variasjon i sykefravær mellom virksomheter innenfor samme bransje, fylke og så videre. Dette sier oss at det er et potensial for å redusere sykefraværet. Hovedansvaret ligger på arbeidsplassen, samtidig som NAV skal være en støttespiller, sier Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad til nav.no.

Oppfølging er viktig
Der er Infotjenester AS langt på vei enig med NAV.
- Det er den sykmeldtes nærmeste sjef som må ta ansvar for at den sykmeldte får riktig oppfølging, sier rådgiver Atle Torp ved Infotjenester AS. Gjennom årelang kursing av ledere og ansatte i norske bedrifter og utviklingen av det nettbaserte personalsystemet HRessurs, vet Infotjenester hva som trengs for å få ned sykefraværet i en bedrift.

- Med regelendringene i arbeidsmiljøloven når det gjelder oppfølging av sykmeldte fra 1. juli, er det klart at det blir flere møter som må holdes og flere oppfølgingsplaner som må utformes. Alt dette bør gjøres av den enkeltes leder, siden det er vedkommende som kjenner den sykmeldte best, forklarer Torp.
Her finner du de nye reglene for oppfølging av sykmeldte.

Satt i system
Med et system hvor det føres elektroniske tidslinjer, elektronisk dokumenthåndtering og påminnelser via e-post, tilrettelegger dette jobben for lederen også overfor offentlige etater.

- Vi har gjennomført flere møter og nyhetsseminarer med kunder i forbindelse med de nye reglene. Tilbakemeldingene fra kundene viser blant annet at også offentlige etater gir positive tilbakemeldinger når det kommer til systematisk dokumenthåndtering gjennom HRessurs, sier Atle Torp i Infotjenester AS.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter