Endringer i kodeoversikten for 2011

Endringer i skatteloven og frikobling fra statens satser fører til endringer i Kodeoversikten for lønns- og trekkoppgaver for 2011. Her får du de oppdaterte kodene.
fredag 26. august 2011
Lesetid: 1 Minutt

I forbindelse med nye skatteregler ved innføringen av den nye pensjonsreformen fra 1. januar, er det innført nye koder og andre har blitt endret.

Disse kodene berøres:
- 217 - Alderspensjon fra folketrygden
- 219 - Skattepliktig ektefelletillegg
- 242 - Skattefritt ektefelletillegg
- 225 - Etterbetaling av pensjons- og trygdeytelser
- 227 - Avtalefestet pensjon (AFP)
- 243 - Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor


Statens særavtaler
1. januar 2011 ble også skattereglene for reisegodtgjørelse mv. frikoblet fra statens særavtaler. Det er nå Skattedirektoratets forskuddssatser som skal benyttes det hvor det tidligere har vært henvist til statens særavtaler. Det er gjort endringer i kodegruppene 600, 700, og 800. Samt kode 153-A og 155-A

Nye koder
927-A Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig for person som er medlem av folketrygden. Under denne koden skal det innberettes lønn og annen kontantgodtgjørelse til person som er medlem av den norske folketrygden, når inntekten ikke er skattepliktig til Norge.

928 - Benyttes for statsansatte på tjenesteopphold i utlandet som har fri bolig og som får såkalt "kompensasjonstillegg". Bakgrunnen for koden er at en skal kunne beregne riktige pensjonspoeng til Statens pensjonskasse.

Fjernes
Kode 313 og 316 er tatt ut av kodeoversikten på bakgrunn av en endring i Skattebetalingsloven. Tidligere har Skattebetalingsloven § 5-9 første ledd bokstav b) på visse vilkår gitt rett til fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk for underholdsbidrag som arbeidsgiveren trekker i lønnen til arbeidstaker. Denne bestemmelsen er opphevet med virkning fra 1. januar 2011.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: