Slik skal de 18 permitteringsdagene med lønn håndteres

I forbindelse med koronakrisen betaler staten full lønn opp til 6G til permitterte ansatte i 18 dager. Nå er det avklart hvordan disse 18 dagene skal håndteres.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 15. april 2020
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh

Svært mange arbeidsgivere har spørsmål om de 18 dagene med lønnskompensasjon, som myndighetene har lovet alle permitterte ansatte i forbindelse med koronakrisen i etterkant av de to lønnspliktdagene arbeidsgiver betaler.

Nå har forskriften som regulerer dette kommet, og med det også noen viktige avklaringer, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

– En av avklaringene som nå er gjort i den nye forskriften, er at alle som har mottatt permitteringslønn fra arbeidsgiver har rett til disse 18 dagene med full lønn opp til 6G og at det ikke er et vilkår for stønad at den permitterte fyller vilkårene for dagpenger. Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, som studenter eller arbeidstakere over 67 år, vil ha rett på denne lønnskompensasjonen, sier Myksvoll Singh.

Skal din virksomhet permittere ansatte? Våre erfarne juridiske rådgivere hjelper hver dag virksomheter med spørsmål rundt permittering. Denne tjenesten kaller vi fagsupport, og er en del av vår faghjelpspakke. Du finner mer informasjon om faghjelp her

Betales 5 dager i uken

Gjennom forskriften er det nå også klargjort hvordan de 18 dagene med lønn til permitterte skal telles.

– Lønnskompensasjonen gis i 18 kalenderdager med unntak av lørdag og søndag, uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt fri eller fravær. Ytelsen gis altså ikke for arbeidsdager, slik som arbeidsgivers lønnsplikt, men for fem dager per uke. Det vil si at stønaden betales ut mandag til fredag selv om arbeidstaker har fri noen av disse dagene. Stønaden betales også ut på bevegelige helligdager, sier Simployers jurist.

Perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Ikke forskuttering etter 20. april

Etter at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tidligere oppfordret arbeidsgivere til å forskuttere lønn til permitterte ansatte, har mange arbeidsgivere spurt Simployers rådgivere om hvordan dette skal håndteres og refunderes.

– Det er nå klart at arbeidsgivere som har forskuttert lønn til ansatte for disse 18 dagene som staten skal betale, kan fremme krav om refusjon til NAV innen 31. oktober i år. Det er kun utbetalt lønn oppad begrenset til 6G som kan kreves refundert. NAV kan kreve at arbeidsgiver dokumenterer grunnlaget for refusjonskravet. Det er videre viktig for arbeidsgivere å merke seg at det for permitteringer som starter etter 20. april, ikke lenger vil være mulig å få refusjon fra NAV, sier Simployers juridiske rådgiver.

Arbeidsgivere må derfor ikke forskuttere lønn til ansatte i denne 18-dagersperidoen for permitteringer som starter etter 20. april.

Usikkert hvordan arbeidsgiveravgiften refunderes

Når det gjelder de som har forskuttert lønn til permitterte ansatte, er Simployers rådgivere usikre på hvordan arbeidsgiveravgiften skal håndteres.

– Myndighetene har så langt ikke sagt noe om hvorvidt arbeidsgiveravgift som er betalt sammen med forskuttering av lønn også vil bli refundert. Vi antar at det vil komme på plass en slik løsning, slik det er for arbeidsgivere som forskutterer sykepenger, men inntil det eventuelt blir avklart må arbeidsgivere være klar over at det er en viss økonomisk risiko knyttet til arbeidsgiveravgiften når de forskutterer lønn til permitterte ansatte, advarer Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter