Syke-barn-dager når skoler og barnehager åpner

Når skoler og barnehager nå delvis åpner igjen, skal det mye til for at foreldrene har rett på omsorgspenger for å holde barna hjemme hvis de ikke er syke.
onsdag 22. april 2020
Lesetid: 2 Minutter

Denne uken åpnet barnehagene igjen, og neste uke åpner også skolene for barn opp til og med fjerde klasse. Det vil redusere behovet for at foreldre bruker syke-barn-dager for å være hjemme med barn i forbindelse med koronakrisen betraktelig.

— Siden retten til omsorgspenger som hovedregel gjelder ut det året barnet fyller 12 år, er det nå før sommeren bare barn i femte- og sjetteklasse i denne gruppen som ikke har et skoletilbud. I tillegg er det noen foreldre med kronisk syke eller funksjonshemmede barn som har rett til omsorgspenger ut det året barnet fyller 18 år, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Noen begrensninger

Ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for NRK, svarer imidlertid 24 prosent av foreldrene at de ikke vil sende barna sine tilbake i barnehagen, mens 13 prosent er usikre. Disse foreldrene vil i hovedsak ikke ha rett å bruke syke-barn-dager. 

– Det er i liten grad åpnet for at foreldre kan få omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen faktisk er åpen og gir et tilbud. Muligheten for å benytte omsorgspenger er imidlertid utvidet ved at foreldre som har barn med særlige smittevernhensyn eller som bor sammen med familiemedlemmer som det må tas særlig hensyn til, kan få benytte omsorgspengeordningen selv om skoler og barnehager er åpne, sier Torp.

Svært strenge vilkår

Vilkårene for komme inn under denne ordningen er imidlertid svært strenge. I Utdanninsdirektoratet sin veileder kommer det frem at barn og unge med sykdommer som for eksempel diabetes, velkontrollert astma og hjertefeil uten hjertesvikt skal møte på skole og barnehage som vanlig.

–  Myndighetene og barnelegeforeningen mener det skal være trygt å sende de aller fleste barn til slike tilbud, da åpningen forutsetter at smitteverntiltak er tilstrekkelige. Kun de aller mest alvorlige tilstandene vil gi foreldrene rett på omsorgspenger, sier Torp.

Ubegrenset antall dager

I slike tilfeller vil det kreves legeerklæring som bekrefter at det er særlige hensyn for at det skal kunne gis omsorgspenger. Dersom det foreligger slik legeerklæring kan det gis omsorgspenger frem til 30. juni 2020, uten at det er oppgitt noen begrensninger.

– Det betyr, så vidt vi kan forstå, at foreldre med barn eller familiemedlemmer med svært alvorlige sykdommer kan bruke omsorgspenger ubegrenset ut juni. De trenger altså ikke å forholde seg til kvoten som mange foreldre nå har brukt opp, sier Atle Torp i Simployer.

Arbeidsgiver må da be om at det fremlegges slik legeerklæring for at man skal være trygg på at det skal kunne gis refusjon fra NAV.

 

 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: