Vil redusere utbetalinger til sykelønn og kutte stønader

Dersom det blir regjeringsskifte høsten 2013, blir det trolig brukt betraktelig mindre penger til sykelønn over statsbudsjettet.
mandag 26. november 2012
Lesetid: 2 Minutter

Dagsavisen har gått gjennom de alternative statsbudsjettene til Høyre, Fremskritsspartiet og Venstre for 2013.
Selv om disse budsjettene i praksis ikke har noen betydning for 2013 siden posisjonen er i flertall i Stortinget, gir de en god indikasjon på hva opposisjonen ønsker å gjøre dersom de får reell makt etter valget neste høst.

Dette foreslår de om sykelønn:
• Venstre vil kutte én måned i sykepengeperioden, fra tolv til elleve måneder. Det vil spare staten for 700 millioner kroner årlig.
• Både Høyre og Venstre vil innføre standardiserte sykemeldinger. Det vil si at leger skal få normer på hvor lang sykmelding hver diagnose bør gi. Det er beregnet å gi et kutt på over 500 millioner kroner.
• Fremskrittspartiet legger opp til at sykelønnen skal reduseres med 1,5 milliarder kroner årlig.

Dette foreslår de om dagpenger:
• Venstre vil la arbeidsledige vente lenger før de får dagpenger. De foreslår å utvide antall ventedager fra 3 til 5. Hvilket vil spare staten for 135 millioner kroner.
• Frp vil gå mye lenger og foreslår å redusere utbetalingen av dagpenger med 500 millioner kroner.

Dette foreslår de om andre stønader:
• Høyre og Frp vil kutte overgangsstønaden til enslig mor eller far fra tre til ett år. Et kutt på 575 millioner kroner.
• Fremskrittspartiet foreslår å redusere utbetalinger av grunnstønaden i uføretrygda med 2,4 milliarder kroner.

Høyres arbeidspolitiske talsperson, Torbjørn Røe Isaksen, sier til Dagsavisen at Jens Stoltenberg selv tok til orde for standardiserte sykmeldinger i 2009. Men foreløpig er ikke tiltaket innført. Det vil Høyre gjøre noe med dersom de får anledning neste år.

- Dette kan få ned noe av langtidssykefraværet og få folk raskere tilbake i jobb, sier Røe Isaksen.

Høyres arbeidspolitiske talsperson påpeker at Høyre foreslår både å beholde 100 prosent sykepenger fra første fraværsdag og en sykelønnsperiode på 12 måneder, og mener Dagsavisen har feiltolket deres forslag til alternativt budsjett. Mer om det kan du lese på Røe Isaksens blogg.

Trenger du hjelp til oppfølging av sykmeldte? Se en demonstrasjon av vårt enkle og praktiske verktøy her!

Han påpeker at det i dag er store forskjeller i lengden på sykmeldinger i Norge ut i fra hvor i landet folk bor. I Telemark er man gjennomsnittlig sykmeldt i 52 dager dersom man får ødelagt skulderen, mens i nabofylket Vestfold er lengden på den gjennomsnittlige sykmeldingen dobbelt så lang for samme type skade.

Venstres parlamentariske leder, Borghild Tenden, sier at ambisjonen med kuttene de foreslår er å få folk raskere tilbake i jobb.

- Blir vanskelig å være syk i Norge
Arbeiderpartiets arbeidslivspolitiske talsperson Anette Trettebergstuen er ikke overraskende meget skeptisk til forslagene fra oppsisjonen.

- Med disse kuttene vil det helt klart bli vanskelig å være syk i Norge, sier Trettebergstuen, som mener denne politikken vil føre til at flere tusen får sykelønnen sin rasert.

- Det er de syke og trygdede som betaler for skattekuttfesten til de rike, sier hun.

Trettebergstuen blir særlig provosert av forslaget om å innføre en norm for hvor lenge man kan være sykmeldt for en spesifikk diagnose.

- Man gjør ikke folk friskere av å tvinge dem ut av sykesenga, sier hun.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: