Hvilke goder har de innleide rett på?

Det er et av spørsmålene jurist Torgeir A. Bjørnland får oftest når han holder kurs.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 21. januar 2013

Bjørnland har reist land og strand rundt for å holde kurs for hundrevis av norske arbeidsgivere om de nye endringene i arbeidsmiljøloven. Selv om hovedformålet med vikarbyrådirektivet har vært å hindre sosial dumping, er det goder som firmahytter, betalt kantine, støtte til trening osv. som flest arbeidsgivere spør Bjørnland om under kursene han holder.
- Her er det stor usikkerhet i arbeidslivet, konkluderer Bjørnland.

Merker ingen misnøye

Til tross for at det har vært mye støy i media rundt innføringen av vikarbyrådirektivet, har ikke Bjørnland merket noen stor misnøye til reglene fra kursdeltagerne.

- Det virker som om de fleste forstår hensikten med innføringen, sier Bjørnland.

Er du usikker på hvordan de nye reglene slår ut for din virksomhet? Her kan du melde deg på et av Bjørnland sine kurs, som i tillegg til de nye reglene i arbeidsmiljøloven også tar for seg regler rundt oppfølging av arbeidstakere, arbeidstid og overtid, redusert arbeidstid og behov for fri.

Et annet område det er stor usikkerhet rundt, er hvordan de nye reglene påvirker innsynet tillitsvalgte får i virksomhetens lønnspolitikk.

Får de tillitsvalgte nå vite mer, som kan gi dem bedre kort på hånda i lønnsforhandlinger?

- Svaret på det spørsmålet er i utgangspunktet nei. Den tillitsvalgte har kun rett til å få vite hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med den innleide arbeidstakeren, sier Bjørnland.

Så må den tillitsvalgte selv vurdere om disse vilkårene er riktige ut i fra den kjennskapen den tillitsvalgte allerede har til lønnsnivået i virksomheten. Det er på ingen måte slik at virksomheter nå overfor tillitsvalgte må dokumentere lønnen til konkrete og navngitte ansatte i virksomheten, som de mener at den innleide vikaren kan sammenlignes med.

- Disse bestemmelsene griper ikke inn i plikter og rettigheter mellom tillitsvalgte og bedriften i forhold til de personene som allerede er ansatt, presiserer Bjørnland.

Taushetsplikt

I en del bransjer i Norge er etterspørselen etter arbeidskraft så høy at innleide arbeidstakere tjener mer enn dem som er ansatt der fra før av. Selv om disse situasjonene faller utenfor det som har vært formålet med vikarbyrådirektivet, så vil innsynsretten gjelde på lik linje her.

Det betyr at tillitsvalgte vil kunne få svart på hvitt at innleide arbeidstakere tjener mer enn de fast ansatte i virksomheten. Tillitsvalgte vil imidlertid ha taushetsplikt om opplysningene og de nye reglene slår også fast at slike opplysninger ikke kan brukes senere i lønnsforhandlinger for seg selv eller andre grupper av arbeidstakere.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter