NAV kjenner ikke til ulik praksis

NAV skal normalt ikke kreve at arbeidsgiver legger ved skriftlige egenmeldinger ved innsendelse av dokumentasjon for betalt arbeidsgiverperiode.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 8. april 2013

Infotjenester får ofte spørsmål om dette fra arbeidsgivere som har fått beskjed av NAV om å sende inn kopi av skriftlige egenmeldinger sammen med inntektsopplysningsskjemaet og sykmeldingen.

Ukjent for NAV
- I de tilfeller NAV skal utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden er det egne kravskjema som skal fylles ut når arbeidsgiver krever refusjon fra NAV. NAV krever i prinsippet ingen dokumentasjon utover det som fremgår av disse skjemaene, svarer Anita Mølmesdal Sivertsen, leder av regelverkskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun legger til at det er ukjent for NAV at det skal være ulik praksis rundt dette. Spørsmål til supportavdelingen og kommentarer på Infotjenesters nettside tyder likevel på at enkelte NAV-kontorer har sin egen praksis og krever kopier av skriftlige egenmeldinger i tillegg.

Kan stille spørsmål
- Etter utløpet av arbeidsgiverperioden, når NAV skal utbetale sykepenger, må arbeidsgiver sende inn Inntektsopplysningsskjema NAV08-30.01 hvor det fremgår hva arbeidsgiver har utbetalt i arbeidsgiverperioden. NAV ber i prinsippet ikke om dokumentasjon utover dette. Dersom beløpet arbeidsgiver har utbetalt i arbeidsgiverperioden avviker fra øvrige opplysninger om inntekt, kan det være man stiller spørsmål om dette til arbeidsgiver.

- Dersom arbeidstaker kun er sykmeldt i arbeidsgiverperioden har ikke NAV befatning med saken. Dersom arbeidstaker mener han ikke har fått utbetalt det han har krav på fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden kan han imidlertid henvende seg til NAV som da må undersøke saken nærmere.

Har hjemmel
- NAV har likevel en hjemmel i folketrygdlovens § 21-4 som gir de rett til å innhente de opplysninger som er nødvendige for å kontrollere om vilkårene for en ytelse er oppfylt, og det er denne de da kan henvise til når de krever en skriftlig bekreftelse. Vår erfaring er at det er svært ulik praksis i NAV rundt dette, sier rådgiver Kamilla Lunde Sørli hos Infotjenester.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter