Lavere sykefravær i NHO-bedriftene

Sykefraværet var 11 prosent lavere i NHOs medlemsbedrifter enn i arbeidslivet ellers i 2012. Selv om fraværet generelt har en økende tendens i Norge vil ikke NHO innføre karensdager.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 8. april 2013

- Det er riktig at sykefraværet i NHOs medlemsbedrifter fortsatt ligger lavere enn hele landet generelt, selv om det er en liten økning i enkelte bransjer. Et flertall av bransjene har hatt en nedgang fra 2011, og samlet er sykefraværet for NHO-bedriftene 5,9 prosent for 2012 mot 6,0 prosent i 2011, sier Svein Oppegaard i NHO. Noe av årsaken tror han er at NHO-bedriftene startet tidlig med systematisk arbeid og tett oppfølging.

- Det er fortsatt stort trykk på sykefraværsarbeidet i NHO, og NHOs landsforeninger som rådgir bedriftene direkte. NHO og landsforeningene har blant annet arrangert flere seminarer om sykefravær og oppfølging.

Liten effekt i Sverige
Etter at sykefraværet igjen viste en stigning for andre gang på rad i Norge, har det kommet forslag om karensdager og reduksjon av sykelønnen til 90 prosent dekning. NHO tror på helt andre virkemidler for å få fraværet ned igjen.
- Karensdag vil ha svært begrenset effekt på det lange sykefraværet, som stadig er en utfordring. Erfaringene fra Sverige tyder på at det ikke gir effekt. NHO-bedriftene har vist at det gir resultater å arbeide systematisk med IA og sykefraværsoppfølgingen. Utfordringen nå er å forenkle et rapporteringsregime som har vokst ut av alle proporsjoner: vi må huske på at det er oppfølgingen og ikke skjematikken som er viktig og skal ha oppmerksomhet. For øvrig vil jeg minne om at NHO ved forrige IA-avtale forhandling ikke motsatte seg en annen omfordelings modell på utgiftene, men at myndighetene ved NAV ikke kunne implementere denne på grunn av manglende IKT-systemer.

Har noe å lære
- Helse og sosial og da spesielt i det offentlige sliter aller mest. Har du noen tanker om hvorfor det er slik og hvilke råd har dere å komme med?

- Beste praksis og erfaringsoverføring har vi gode erfaringer med i næringslivet. Vi tenker at kanskje helse og sosial-sektoren kunne lære av noen av våre gode bedriftseksempler. Det handler om systematikk, åpenhet og ledelse, tror Svein Oppegaard.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter