96 år gammel aldersgrense for fall

I 1917 ble det innført en aldersgrense på 70 år i det norske arbeidslivet. Nå kan den bli opphevet.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 18. mars 2013

Et bredt flertall i Stortinget har bedt regjeringen i samarbeid med arbeidslivets parter om å vurdere konsekvensene av en heving eller fjerning av aldersgrensen på 70 år i det norske arbeidslivet.
I 1913 ble det bestemt at norske arbeidsgivere kan si opp arbeidstakere når de når en alder av 70 år uten noen annen begrunnelse enn alder i seg selv. Ifølge SSB ble en mann født i 1917 forventet å leve til han ble 56 år, mens en gutt født i 2013 har en forventet levealder på 78 år. Til tross for denne økningen i forventet levealder, har det ikke skjedd noen endring med aldersgrensen i norsk arbeidsliv.

- Hindrer intensjonen med pensjonsreformen
- Aldersgrensen på 70 år virker som en hindring for å få oppnådd intensjonen med pensjonsreformen om legge til rette for at flere kan stå i arbeid lenger, sier stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) til ANB og får støtte fra hovedmotstander i det kommende stortingsvalget, Høyre.

- Dette er en sak som er overmoden å gjøre noe med, sier Høyres Sylvi Graham.

Nå håper politikerne å få med seg partene i arbeidslivet på en endring.

- Men det er ikke til å legge skjul på at LO og NHO stritter i mot. Av litt forståelige grunner, for det er ikke bare enkelt å heve aldersgrensen. Det har sin konsekvens, for det må ikke bli slik at vi ender opp med en ensidig rettighet for alle ansatte til å stå så lenge de vil, sier Steinar Gullvåg i Arbeiderpartiet.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt tar utfordringen fra Stortinget. Hun setter nå i gang en departementsintern utredning med deltagere både fra Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsdepartementet.

- En 70-åring er ikke som en 70-åring brukte å være, sier Huitfeldt til Dagens Næringsliv.

Dagens aldersgrense på 70 år innebærer ingen plikt til å fratre, men er en rett for arbeidsgiver til å kunne avslutte arbeidsforholdet uten noen annen årsak.

Retten tillater 67 år som aldersgrense
Men i tråd med tidligere rettspraksis trenger ikke norske arbeidsgivere vente helt til arbeidstakere blir 70 år med å si dem opp på grunn av alder. Når en lavere grense er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, vil det kunne akspeteres. Slikt annet grunnlag kan i følge forarbeidene for loven være; særlovgivning om fratreden, arbeidsavtale, tariffavtale, arbeidsreglement eller bedriftspensjonsordning.

Om grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, vil måtte avgjøres av domstolene etter en konkret skjønnsmessig vurdering.

Men ut i fra tidligere rettspraksis antar vi at det for bedrifter per i dag er akseptabelt å kreve avgang ved fylte 67 år, når aldersgrensen bygger på arbeidsavtale, tariffavtale, pensjonsavtale eller lang, konsekvent praksis, og aldersgrensen er knyttet til tjenestepensjonsavtale.

Er du usikker på arbeidslivets spilleregler? Med et abonnement på et av Infotjenesters elektroniske oppslagsverk får du i tillegg til alltid oppdatert og søkbar informasjon, også tilgang til å kunne sende e-post eller ringe til våre eksperter som har årevis med erfaring fra hvordan andre har løst de samme utfordringene som du opplever.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter