Nye krav gir store utfordringer

Strenge krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven gir store selskaper nye utfordringer. Endringene er nå vedtatt av Stortinget.
torsdag 2. mai 2013
Lesetid: 1 Minutt

Kravene betyr at store selskaper nå må dokumentere blant annet:
• Policy og praksis for samfunnsansvar i selskapet
• Status for arbeid med menneskerettigheter, arbeidsforhold og sosiale forhold, korrupsjon og miljø/klima
• Oppfølging av leverandører

Redegjørelsen fra selskapene skal inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder foretaket benytter for å integrere disse hensynene i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter.

Enkelte fritak
I følge Det Norske Veritas vil lovkravet vil gi helt nye utfordringer, spesielt for selskaper som ikke har rapportert på samfunnsansvar tidligere. Revisor må gjøre en konsistenssjekk av hvordan samfunnsansvar er rapportert i årsberetningen. Det legges imidlertid opp til fritak for selskaper som rapporterer etter Global Reporting Initiative (GRI) eller FNs Global Compact sine retningslinjer.

Store selskaper
Rapporteringsplikten er pålagt foretak som er «store» i regnskapslovens forstand. Begrepet «store foretak» i regnskapsloven omfatter blant annet allmennaksjeselskaper, børsnoterte foretak og andre regnskapspliktige dersom det er fastsatt i forskrift.

Fokus vil øke
Arbeidsgruppen som har utarbeidet forslaget som førte til endringene regner med at fokus på næringslivets samfunnsansvar vil tilta i styrke i årene som kommer. De tror bedrifter som opptrer på en sosial og miljømessig ansvarlig måte vil kunne styrke sin markedsposisjon og konkurransekraft både ute og hjemme. De viser til at krav til slik rapportering kan bidra til å øke bedriftenes bevissthet og oppfølging på dette området, samt være et insentiv til at bedriftene integrerer samfunnsansvar i sin daglige drift. Forbedret rapportering vil også kunne bidra til å synliggjøre verdien av slikt arbeid for investorer, eiere og samfunnet for øvrig.

Mindre endring
Kravet inntas som ny bokstav c i § 3-3 i regnskapsloven. I tillegg er det også gjort en endring i regnskapsloven som innebærer at plikten til å utarbeide konsernregnskap faller bort for morselskap som bare har datterselskaper av uvesentlig betydning. Dette vil fremkomme av et nytt femte ledd i regnskapslovens § 3-2.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: