- Oppfølging reduserer ikke sykefraværet

Tettere oppfølging av sykmeldte har sannsynligvis ikke gitt noen reduksjon i sykefraværet. Det mener SINTEF-forskere.
mandag 27. mai 2013
Lesetid: 2 Minutter

Norske arbeidsgivere har siden 1. juli 2011 hatt strenge krav til hvordan sykmeldte skal følges opp. Det skal utarbeides planer, avholdes dialogmøter og rapporteres til NAV. I tillegg til arbeidsgiver og arbeidstaker involveres også ofte sykmeldende lege, tillitsvalgte og verneombudet i den omfattende oppfølgingen.

SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose sier til forskningstidskriftet Gemini at dette strenge regelverket og tilhørende byråkratiet trolig er betydningsløst for sykefraværet.

Ingen har merket effekt

Forskerne har i forbindelse med rapporten «Oppfølging av sykmeldte – fungerer dagens regime?» intervjuet flere tusen informanter, tillitsvalgte, daglige ledere, leger og NAV-ansatte. Ingen av disse har observert at de strenge oppfølgingsreglene har hatt noen effekt på lengden på sykefraværet, sier Ose.

- Ingen tvinges til å tilrettelegge eller arbeide forebyggende. Arbeidsgiverne tvinges kun til å avholde møter og rapportere til NAV, sier seniorforskeren.

Hun mener hele regelverket for oppfølging av sykmeldte bør endres.

Oppfølging gir ofte effekt

Infotjenesters rådgiver Atle Torp kjenner seg ikke helt igjen i funnene til SINTEF-forskerne. Han har tett kontakt med mange bedrifter som jobber for å redusere sykefraværet, og holder kurs i sykefraværsoppfølging.

- Min erfaring fra bedrifter hvor det er jobbet godt med oppfølging, er at sykefraværet blir redusert, sier Torp.

Han mener utfordringen er å lage et regelverk som ikke er for rigid, men som fungerer og får alle arbeidsgivere til å jobbe med fraværet.

Start ved ansettelsen

Torp mener et godt råd for en vellykket sykefraværsoppfølging er å etablere en god dialog med medarbeideren allerede fra ansettelsen.

- Skap kontakt med de ansatte umiddelbart. Det kan være vanskelig å etablere en tett dialog om temaer som oppleves som private og personlige etter at sykdommen inntreffer, sier Torp.

Han sier at det er avgjørende for et godt resultat at både arbeidsgiver og arbeidstaker er motivert og positive til at medarbeideren skal komme tilbake i jobb. Systematisk arbeid med oppfølging skaper et fokus på fraværet, som igjen vil få en positiv effekt på fraværet i virksomheten.

- For å redusere kostnadene i størst mulig grad er det viktig å sette en korrekt sykdomsprosent, som gjenspeiler hvor produktiv medarbeideren er, sier Torp.

Forsiktig med ansettelser

SINTEF-rapporten viser at byråkratiet rundt sykefraværsoppfølging har fått en annen utilsiktet konsekvens. Over 40 prosent av lederne i et utvalg på 850 virksomheter sier at oppfølgingsreglene har ført til at de har blitt mer restriktive med hvem de ansetter.

Hvordan ha suksess med sykemeldingsoppfølging? Diskuter på Min Side (for Infotjenesters kunder)


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: