Ti tips før årsoppgjøret

Vi nærmer oss årsskiftet 2012/2013 og da gjelder det å være forberedt.
torsdag 8. november 2012
Lesetid: 2 Minutter

1. LØNN
Husk å avstemme lønn pr november. Finner du feil, kan disse rettes opp i desember. I de travle dagene før lønnsinnberetningen i januar er det kun 12. og 13. kjøring som står igjen å avstemme.

KURS: Ta en titt på Regnskapsdagen 2012!

2. INNGANGSVERDI PÅ AKSJER
Husk å sjekke brevene fra Skatteetaten. Husk spesielt brevene som er sendt ut angående fastsettelse av inngangsverdier på aksjer. Er det feil og du ikke retter opp, vil det forplante seg videre til neste år.

3. PLANLAGT INVESTERINGER I JANUAR 2013?
Har du planlagt å investere i januar 2013, men har mulighet til å gjennomføre investeringen nå? Investerer du nå, får du skattemessige avskrivninger for hele 2012 i årsoppgjøret for 2012.

4. HAR DU HUSKET Å DEKOMPONERE?
Reglene om å skille ut faste, tekniske installasjoner i en egen saldogruppe skattemessig er nå også inntatt i regnskapsreglene. Slike komponenter i bygg som typisk har kortere økonomisk levetid enn bygningsmassen skal skilles ut avskrivningsmessig.

5.VARETELLING
Forbered de ansvarlige for varetellingen i god tid før opptelling skal skje. Send ut telleinstrukser slik at opptellingsarbeidet kan planlegges. Hvis dere har et betryggende lagersystem som håndterer tilganger og avganger kan det være tilstrekkelig å telle nå, og dermed slippe å gjøre det 31.12.

6. GJENNOMGÅ KUNDEFORDRINGENE
Ta ut aldersfordelt saldoliste og vurder om noen av fordringene bør tapsføres blant annet som følge av en kundes konkurs. Gjør disse vurderingene før 31.12 slik at du også kan trekke fra tapet skattemessig.

7. FORBEREDELSER FØR NYTTÅR
Gjør unna så mye som mulig av avstemmingsarbeidet før nyttår slik at årsoppgjøret kan foregå enklere. Hent inn saldoforespørsler fra kunder og leverandører for å kontrollere og avstemme mellomværende.

8. BEREGN PENSJONSFORPLIKTELSENE NÅ
Be aktuaren din om beregningene nå, slik at du kan bokføre alle kostnader og forpliktelser ifm. fremtidige pensjonsforpliktelser. Sørg for at alle fakturaer fra forsikringsselskap eller megler er hensyntatt i beregningen. Lag en oversikt over de innbetalinger som er gjort til pensjonsordninger slik at du allerede har grunnlaget som det skal beregnes arbeidsgiveravgift av.

9. HAR DE ANSATTE FERIEDAGER TIL GODE?
Dersom det er mange ansatte som ikke har fått avviklet ferie i år, er desember en mulighet for nettopp å avvikle ferie. Blir ikke feriedagene tatt ut i år, blir lovfestet ferie automatisk overført til neste år. Av hensyn til planlegging for neste år, bør derfor ledere sørge for at ansatte tar ut ferie i år.

10. LAG EN PLAN SAMMEN MED REVISOR
Det er mange tidsfrister å forholde seg til i forbindelse med et årsoppgjør, og vanligvis trenger revisor dokumentasjon før de offisielle fristene. Det kan derfor være lurt å ta med revisor på planleggingen av årsoppgjøret.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: