Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 06.10.2016
Slik blir statsbudsjettet for arbeidslivet - Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 inneholder en lang rekke skatte- og avgiftsendringer, samt en utvidet mulighet for arbeidstakere til å motta pleiepenger.
today 26.09.2016
Disse 8 faktorene påvirker sykefraværet mest - Forskere har påvist at 8 faktorer påvirker sykefraværet i særlig stor grad. En av de viktigste er kontroll over egen arbeidshverdag.
today 26.09.2016
8 av 10 bryter arbeidsmiljøloven - Av 3000 utelivsbedrifter Arbeidstilsynet har kontrollert det siste året har 80 prosent begått lovbrudd. Her er de vanligste feilene og tips for å unngå dem.
today 26.09.2016
Når kan en midlertidig ansatt kreve fast jobb? - En ansatt som har gått sammenhengende i midlertidige stillinger i mer enn 3 eller 4 år er å se på som fast ansatt.
today 26.09.2016
Kan ikke kreve lønn for reisetid - Hele 65 prosent av norske ledere tror arbeidstakerne kan kreve lønn for tiden de bruker på å reise til og fra et jobboppdrag. Det kan de som hovedregel ikke.
today 12.09.2016
Nå blir det strengere straff for momsfeil - Med endringen i momsreglene fra nyttår vil det bli strengere straff for feil i momsrapporteringen.
today 12.09.2016
Ja, ansatte kan kreve fleksibel arbeidstid - Men, nei, det betyr ikke at de kan kreve fleksitid.
today 12.09.2016
Bryter loven om midlertidige ansettelser - 4 av 10 bedrifter bryter loven om midlertidige ansettelser, ifølge LO. Regelverket er komplisert å forholde seg til, sier Infotjenesters jurist.
today 12.09.2016
- Nordmenn sykmeldes for lett - Cato Zahl Pedersen beskylder nordmenn for å syte for mye og sykmelde seg for lett, og får støtte fra profilert fastlege. Arbeidsgiver blir taperen, mener Infotjenesters rådgiver.
today 30.08.2016
Trenger ikke varsle overtid på forhånd - 76 prosent av alle ledere tror de må varsle ansatte om overtidsarbeid på forhånd, viser en ny undersøkelse. Det må de ikke, sier Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver.
today 30.08.2016
Mangler kunnskap om nedbemanning - I mange bransjer nedbemannes det kraftig for tiden. Kunnskapen er imidlertid mangelfull, viser en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for NITO.
today 15.08.2016
Forstår ikke hva en sykmelding er - Norske leger sykmelder dobbelt så lett som svenske og nederlandske kolleger, viser ny forskning. Veldig mange i arbeidslivet forstår ikke hva en sykmelding er, sier Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver.
today 10.08.2016
Ledere stryker i arbeidsrett - Norske ledere svarte feil på over halvparten av spørsmålene i en ny undersøkelse om arbeidsmiljøloven. Klarer du deg bedre?
today 24.06.2016
Dyrt å ta i bruk ekstra permittering - Fra 1. juli er det anledning til å permittere ansatte 19 uker ekstra. For bedrifter som må starte en ny permitteringsperiode etter å ha brukt opp den gamle kvoten på 30 uker blir det imidlertid dyrt.
today 21.06.2016
Ferie når man ikke jobber fullt - Ferien står for døra i norske bedrifter. Hvordan håndterer man ferien for ansatte som er delvis sykmeldt, i delvis permisjon eller av andre grunner ikke jobber fullt?
today 21.06.2016
Krevende å si opp ansatte – også i prøvetiden - Det er ikke fritt fram å si opp arbeidstakere i prøvetiden. Også i prøvetiden må arbeidsgiver dokumentere at oppsigelsen er saklig begrunnet.
today 21.06.2016
Slik håndterer du konflikter på jobben - Konflikter på arbeidsplassen kan ødelegger trivsel og arbeidsinnsats. Det medfører ofte omplasseringer, sykemeldinger og oppsigelser.
today 20.06.2016
Riktig håndtering av personopplysninger - Gjennom nøkkelkort, kjørebøker, e-post og personalmapper samler arbeidsgiver inn et lite hav av personopplysninger. Det er lett å trå feil, var et av budskapene på årets arbeidsrettskonferanse for HR- og ledelse.
today 06.06.2016
Dette må du gjøre før den nyansatte starter - En vellykket ansettelse krever at lederen gjør det riktige allerede før den nye medarbeideren har sin første arbeidsdag. Gevinsten er blant annet at du beholder gode medarbeidere lenger.
today 06.06.2016
8 av 10 velger oppsigelse foran permittering - Langt flere bedrifter planlegger nå oppsigelser enn permittering ved mangel på arbeid. Fra 1. juli kommer det nye regelverket som gir utvidet rett til permittering.
Del siden: