Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

06.12.2022
Nå øker kjøregodtgjørelsen - Fra nyttår øker kilometersatsen kraftig for bruk av privatbil i jobben.
30.11.2022
Dette bør du vite om sluttavtaler - I forbindelse med nedbemanning er det en del virksomheter som tilbyr ansatte sluttavtale og sluttpakker for å gå frivillig. Her er noe av det du bør tenke på ved bruk av sluttavtaler.
30.11.2022
Aktuelle spørsmål om sykefravær - Maksdato for sykepenger, tilrettelegging og oppsigelse var blant stikkordene da Simployer inviterte til webinar om sykefravær høsten 2022. Her kan du lese de mest aktuelle spørsmålene, sendt inn og stemt frem av over tusen deltagere.
23.11.2022
Unngå fallgruvene ved nettverksrekruttering - Det er mye bra ved å rekruttere gjennom nettverk. En risiko er imidlertid at du bryter likestillings- og diskrimineringsloven.
23.11.2022
Slik blir skatten på de populære velferdsgodene - Et velment velferdsgode til de ansatte kan fort få bismak hvis det kommer en skattesmell etterpå. Her er åtte virkemidler som kan glede ansatte med redusert kjøpekraft, og kort om hvordan hver av dem skattlegges.
16.11.2022
Slik kan arbeidsgiver dekke trening på helsestudio skattefritt - I utgangspunktet er det slik at ansattes trening på helsestudio ikke kan dekkes skattefritt, men det finnes løsninger som både gagner den ansatte, arbeidsgiver og folkehelsa.
15.11.2022
Disse permitteringsreglene gjelder nå - Flere selskaper varsler permittering i tiden som kommer. Her er det du må vite om gjeldende regelverk.
15.11.2022
Slik har vi det på jobb - Hvorfor har Danmark og Sverige flere engasjerte på jobb enn Norge? Også på trivsel og stress har arbeidslivet i Norge en vei å gå, viser Gallups store HR-undersøkelse. Sjekk hvordan vi scorer mot våre naboland på 10 ulike faktorer her. Norge topper på én ting!
15.11.2022
Må man gi julegave til innleide arbeidstakere? - En virksomhet leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak. Virksomheten ønsker å gi julegave til alle sine ansatte. Må de også gi julegave til de innleide arbeidstakerne?
14.11.2022
Sju trekk ved virkelig suksessfulle virksomheter - De virkelig suksessfulle virksomhetene bygger virksomheten rundt de ansatte, mener HR-ekspert Josh Bersin. Han har laget en sjupunktsliste over hva som skiller de som virkelig lykkes fra resten.
14.11.2022
Derfor er verktøy og rutiner for lønnsjusteringer viktig - Simployer lanserer ny modul for lønnsjusteringer
09.11.2022
Hva skjer hvis en gradert sykmeldt må være hjemme med sykt barn? - Kan en ansatt som allerede er gradert sykmeldt bruke egenmelding for syke barn i tillegg?
08.11.2022
Mange er unødvendig ineffektive i lønnsjusteringsprosessen - Den årlige lønnsjusteringen er ikke bare en svært viktig prosess for HR og ledere, den er også veldig ineffektiv i mange virksomheter
04.11.2022
Dette bør toppledere gjøre når krisen inntreffer - Derfor er engasjement spesielt viktig i usikre tider.
02.11.2022
Slik tar du tak i uønsket adferd på jobben - Det er viktig at leder tar tak i uønsket adferd med det samme, for å hindre at det eskalerer.
02.11.2022
Slik jobber Simployer med engasjement og medarbeiderskap - Medarbeiderskap og engasjement er en sterk del av Simployers DNA. For å stryke engasjement jobber vi med trivsel, samarbeid, bekreftelse, stolthet, utvikling, retning og ledelse.
02.11.2022
Ukens spørsmål: Kan man hente inn en pensjonert ansatt som ekstrahjelp? - Det er strenge regler for å hente inn midlertidige ansatte. Gjelder disse når du henter inn en pensjonert ansatt som ekstrahjelp?
26.10.2022
Derfor bør du planlegge medarbeidersamtalen i god tid - Slik blir medarbeidersamtalen bedre både for medarbeidere, ledere og virksomheten
26.10.2022
Mange sliter med å følge regelverket for pendling - Grensene mellom yrkesopphold og pendleropphold er vanskelige å tegne opp, og det samme gjelder skillet mellom pendlerreise, yrkesreiser og arbeidsreiser.
19.10.2022
Slik kan du unngå overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet - Her er noen tips for å hindre at du får gebyr dersom Arbeidstilsynet kommer på tilsyn til din virksomhet.
Del siden: