Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 23.09.2019
Fengselsstraff for brudd på arbeidstidsreglene - Dommen etter søppel-skandalene i Oslo og Vestfold viser at retten ser svært alvorlig på brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Veireno-sjefen ble i lagmannsretten dømt til ni måneders fengsel.
today 23.09.2019
- Viktig å stille spørsmål til legen - At 20 leger har mistet retten til å sykmelde viser hvor viktig det er å følge opp legen når du synes det er noe rart med sykmeldingen, sier Infotjenesters ekspert.
today 23.09.2019
Husk at markedsprisen skal legges til grunn for skatt på gaver - Mange bestiller i disse dager julegaver til ansatte med god rabatt. Etter de nye reglene er det markedsprisen, og ikke det du betaler, som avgjør om det er skattefritt for de ansatte.
today 11.09.2019
Ingen kilometergodtgjørelse for el-sparkesykkel - Ansatte som bruker båt, snøscooter eller motorsykkel på jobbreiser har krav på kilometergodtgjørelse etter statens særavtaler. El-sparkesykkel er imidlertid ikke innenfor.
today 11.09.2019
Viktig å gi ansatte tid til å vurdere sluttpakker - I en fersk dom blir sluttpakkene kjent ugyldig, blant annet fordi de ansatte fikk for liten tid til å vurdere avtalene.
today 11.09.2019
Ansatte kan tjene på å være syk - Det er særlig én ting mange har vanskelig for å forstå når de skal beregne sykepenger til ansatte: At den ansatte i noen tilfeller kan få mer utbetalt ved sykdom enn hvis de hadde kommet på jobb.
today 28.08.2019
Husk å planlegge utsatt ferie - Har du ansatte som har krav på ny ferie i høst etter å ha vært syk i sommerferien? Dette må du huske på når du planlegger.
today 28.08.2019
Når ansatte er for trøtte til å jobbe - Hvilke grenser kan du som arbeidsgiver sette for ansattes aktiviteter på fritiden, hvis du mener det går utover arbeidsprestasjonen?
today 28.08.2019
7 ting du må vite om reise på regning - Mange arbeidsgivere velger å la ansatte reise på regning for å slippe unna kompliserte regler for diettgodtgjørelse og skatt. Her er 7 ting du må vite om å reise på regning.
today 14.08.2019
Når syke ansatte kommer på jobb - Det er mye snakk om ansatte som er hjemme med sykdom uten at de reelt sett er syke. Men hva med syke medarbeidere som burde vært hjemme, men likevel kommer på jobb?
today 14.08.2019
Slik skal sykdom i ferien dokumenteres - Når en ansatt har vært syk i ferien og krever ny ferie senere, kreves det en legeerklæring fra det stedet den ansatte var på ferie. Å ringe hjem til fastlegen er ikke nok.
today 14.08.2019
Stor bot for ulovlig overtid - Et forsikringsselskap har fått 400.000 kroner i bot etter at en ansatt jobbet for mye overtid. Her er overtidsgrensene du må kjenne til.
today 14.08.2019
Dette må du huske på med eldre arbeidstakere - Fra ansatte passerer 60 år er det flere spesialregler som gjelder i arbeidslivet. Her er en oversikt over det du bør kjenne til.
today 27.06.2019
5 ting du som leder må vite om bruk av egenmelding - Når en ansatt er syk kan han eller hun som hovedregel bruke egenmelding de første dagene av sykefraværet, avhengig av hvilken egenmeldingsordning bedriften bruker.
today 26.06.2019
Mener politikerne skaper politikerforakt - Mens enkelte ansatte i forsvaret som pendler får en skatteøkning på 100.000 kroner i år, har stortingspolitikerne vedtatt at regelen ikke skal gjelde dem selv.
today 19.06.2019
Derfor trenger du personvernerklæring for jobbsøkere - Visste du at jobbsøkere skal ha tilgang til en personvernerklæring som sier noe om hvordan dere behandler personopplysninger som blir hentet inn i rekrutteringsprosessen?
today 18.06.2019
Advarer mot nye skatteendringer på rabatt og bonuspoeng - I 2018 fikk vi hele 8 endringer i regelverket for diettgodtjørelse. Nå er vi på god vei inn i en tilsvarende situasjon i reglene for skatt på rabatter og bonuspoeng.
today 18.06.2019
Slik håndterer du skatt på «sykle til jobben»-aksjonen - Hvis bedriften dekker deltakeravgiften til «sykle til jobben»-aksjonen, skal den ansatte trekkes i skatt, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.
today 18.06.2019
Disse regelendringene er ventet 1. juli - Som alltid trer noen nye regler i kraft som arbeidsgivere må forholde seg til 1. juli. I år kommer det blant annet endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
today 06.06.2019
Datatilsynet varsler personverntilsyn i år - Ett år etter at GDPR trådte i kraft, varsler Datatilsynet at både små og store selskaper vil få tilsyn i år.
Del siden: LinkedIn twitter