Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 14.01.2021
En av tre virksomheter brøt smittevernreglene - Hver tredje virksomhet som er kontrollert av Arbeidstilsynet bryter kravene til smittevern. Mange går rett på tiltak uten først å kartlegge risiko.
today 13.01.2021
Forlenger permitteringsperioden til 1. juli - Alle permitteringer som når maksgrensen i tiden som kommer kan forlenges til 1. juli, varsler regjeringen.
today 13.01.2021
Disse sykefraværsdommene bør du få med deg - Når arbeidsgiver er uenig med NAV og mener en ansatt ikke har rett på sykepenger, kan saken klages inn for ankenemnda. Her er noen saker du bør få med deg fra 2020, og noen viktige læringspunkter.
today 13.01.2021
11 ting du må vite om ferieplanlegging - Det er viktig å begynne å tenke på årets sommerferieavvikling i god tid før sommeren. Her er 11 punkter du må huske på.
today 08.01.2021
Dette kan arbeidsgiver bestemme ved foreldrepermisjon - Arbeidsgiver skal som hovedregel innfri de ansattes ønsker om permisjon, men det finnes også en del situasjoner hvor arbeidsgiver kan sette ned foten.
today 05.01.2021
Utbetaling av feriepenger i januar - Enkelte arbeidstakere ønsker å få utbetalt feriepengene i januar, for eksempel for å betale en sydenferie mens prisene er lave. Det kan de ikke kreve.
today 16.12.2020
Skatt på rimelig mat i kantina? - Mange arbeidsgivere som sponser mat til de ansatte i kantina, gjør det på en måte som utløser skatt for de ansatte. Og hva skjer med kantineordningen når de ansatte er sendt på hjemmekontor?
today 16.12.2020
Dette må du tenke på ved utbetaling av bonus - Etter et krevende år i pandemiens tegn er det mange arbeidsgivere som ønsker å påskjønne sine ansatte litt ekstra med et julegratiale eller en julebonus.
today 14.12.2020
Dette må du vite om pauser på jobben - Nei, arbeidstakerne kan ikke droppe lunsjpausen for å gå hjem tidligere. Her er det du må vite om pauser i arbeidstiden.
today 09.12.2020
Skatt på alkohol - Slik er skattereglene i situasjoner der alkohol kan være involvert.
today 09.12.2020
Utsetter ekstra lønnsplikt ved permittering - Den ekstra lønnspliktperioden ved permittering er i statsbudsjettet utsatt til mars 2021.
today 09.12.2020
Arbeidstid ved jul og nyttår - Halv arbeidsdag på julaften og nyttårsaften er ikke noe arbeidstakerne har krav på etter loven.
today 07.12.2020
Husk å varsle forlenget permittering - 1. november 2020 er det varslet at det vil bli utvidet rett til permittering i inntil 52 uker.
today 02.12.2020
Husk å kreve refusjon for sykepenger og omsorgspenger før nyttår - I forbindelse med koronapandemien har fristen for å søke refusjon for sykepenger og omsorgspenger vært utvidet til 9 måneder. Fra nyttår er det igjen 3 måneders frist.
today 25.11.2020
Misforstår reglene ved langtidssykdom - Arbeidsforholdet opphører ikke automatisk når ansatte går over på AAP eller blir uføre.
today 25.11.2020
Departementet mener koronahjemmekontor kan kreve avtale - Jevnlig hjemmearbeid over flere måneder er ikke kortvarig, som kan bety krav om skriftlig avtale.
today 25.11.2020
Dette må mange arbeidsgivere gjøre i 2020 - Mange arbeidsgivere må nå redegjøre offentlig for hvordan de jobber med likestilling og mot diskriminering.
today 23.11.2020
Kontormøbler kan likevel gis bort skattefritt - Skattefri overraskelse fra Skattedirektoratet
today 18.11.2020
På tide med skriftlig avtale om hjemmekontor? - Mange arbeidstakere nå vært lenge på hjemmekontor. Da kan det være fornuftig med en skriftlig avtale.
today 18.11.2020
Snart endres pensjonsbetingelsene for 1,5 millioner nordmenn - Fra 2021 innføres to viktige endringer i ordningen med innskuddspensjon i privat sektor.
Del siden: