Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 13.03.2019
De viktigste ferdighetene for fremtidens arbeidsliv - Må vi lære mer om teknologi, eller er det menneskelige ferdigheter som vil være avgjørende i det digitale arbeidslivet? Vi har spurt fem av de beste innen tech, innovasjon og ledelse om hva de tenker.
today 13.03.2019
NAV forenkler søknad om foreldrepenger - Fra 1. mars endrer NAV praksisen for søknad om foreldrepenger, og forenkler kravet til dokumentasjon.
today 11.03.2019
Ansiennitetsprinsippet er ikke «hovedregel» - Høyesterett slår fast at det er saklig grunn til å benytte andre utvelgelseskriterier enn ansiennitet ved nedbemanning.
today 11.03.2019
Økt skattefri rabatt – ingen forenkling - Finansminister Siv Jensen kutter i skatten på ansattrabatter og gaver med tilbakevirkende kraft – men gjør ingen forenklinger for arbeidsgivere.
today 01.03.2019
Kinnarps har valgt Simployer - Kinnarps AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsningen Simployer.
today 27.02.2019
Viktig med tiltak mot muskel- og skjelettplager - Muskel- og skjelettplager står for en stor del av det legemeldte sykefraværet. Alle bedrifter, uansett bransje, bør ha en tiltaksplan mot slike plager, sier Infotjenesters HMS-rådgiver.
today 27.02.2019
Slik ser NAV arbeidsgivere i kortene - A-meldingen gjør at NAV i mye større grad enn tidligere kan avsløre trygdesvindel. I fjor ble 968 personer anmeldt.
today 27.02.2019
7 vanlige misforståelser om overtidsbetaling - Bare halvparten av arbeidsgiverne overholder reglene for overtidsbetaling, hevder YS. Her er de vanligste feilene Simployers rådgivere ser.
today 27.02.2019
Vil ha moms på video i magasiner og e-bøker - Når regjeringen fra i sommer vil gjøre e-bøker og digitale magasiner momsfrie, stiller de samtidig krav om at de ikke inneholder lyd og video. – Forslaget virker ikke som noen forenkling, advarer Infotjenesters økonomirådgiver.
today 19.02.2019
8 ting du må vite om fleksitid - Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg? Her er 8 ting du bør vite om bruk av fleksitid.
today 12.02.2019
Fraråder varsling av sykefravær på SMS - At ansatte sender en melding når de skal varsle om sykefravær er en dårlig løsning, mener Simployers rådgiver.
today 12.02.2019
Regjeringen åpner for å forenkle forenklingen - Finansministeren åpner for å forenkle det nye regelverket for skatt på rabatter og bonuspoeng. Infotjenesters økonomirådgiver advarer mot hasteendringer.
today 12.02.2019
«Ingen» følger reglene for beregning av sykepenger - Regelverket for hvordan sykepenger skal beregnes er så komplisert og tidkrevende å følge at mange rett og slett lar være å forholde seg til det. Det kan gi ansatte feil sykepengeutbetaling.
today 12.02.2019
Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering - Høyesterett slo nylig fast at arbeidsgivere ikke har anledning til å redusere lønnen til permitterte ansatte til 6G.
today 31.01.2019
Nobels Fredssenter velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Nobels Fredssenter omfatter skybasert løsning for personalhåndbok, personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, reise og utlegg. I tillegg har de valgt digital HMS-håndbok, avvikssystem og HMS prosess årshjul.
today 29.01.2019
Finansministeren misforstår sykepengeopptjeningen - Finansministeren mener det er viktig at ansatte blir skattlagt for naturalytelser, fordi det da blir en del av sykepengegrunnlaget. Dette vil gjelde de færreste, sier Infotjenesters trygderettstrådgiver.
today 29.01.2019
Slik bytter du egenmeldingsordning - Fra i år står alle virksomheter fritt til å velge om de ønsker å benytte seg av IA-avtalens utvidede egenmeldingsrett på 8 dager. Her er noen tips hvis du ønsker å endre.
today 29.01.2019
Fem misforståelser om skatt på rabatt - Fra 2019 er det nye regler for skattlegging av rabatter til ansatte. Det har ført til mange misforståelser.
today 16.01.2019
På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen? - Hvis dere ikke allerede har gjort en vurdering av virksomhetens HMS-arbeid i 2018, er det nå på tide. Vi forteller deg hva som skal gjøres.
today 15.01.2019
Fungerer utvidet egenmeldingsrett? - I forbindelse med den nye IA-avtalen, har muligheten til utvidet egenmeldingsrett blitt frivillig. Vi har spurt tre forskere om de anbefaler å gi ansatte mulighet til å bruke egenmelding i 8 dager.
Del siden: LinkedIn twitter