Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 06.05.2020
Arbeidstilsynet øker tilsynsvirksomheten igjen - I forbindelse med koronakrisen har arbeidstilsynet trappet ned på tilsynsvirksomheten. Nå trappes den opp igjen.
today 04.05.2020
Reisesatsene for 2020 er klare - Drøyt fire måneder på overtid er avtalene om statens satser for reiser underskrevet, og gjeldende fra 1. juni. Dermed mister arbeidstakerne igjen nesten et halvt år med satsøkninger.
today 29.04.2020
Er hjemmekontor fortsatt en del av dugnaden? - Nå gjelder det å holde ut, sa myndighetene på en av de foregående daglige pressekonferansene.
today 29.04.2020
Enda en utsettelse på ny skatteregel - Innføringen av skatteplikt på personalrabatter på persontransport er utsatt for fjerde gang. Er det mulig?
today 22.04.2020
Tre tips til ledere som skal følge opp permitterte medarbeidere - Det å bli permittert vil oppleves og takles forskjellig fra person til person, men vil for mange være en tøff erfaring på flere måter.
today 22.04.2020
Nå kan du søke støtte for omsetningstap - Fra denne uken kan virksomheter som har mistet hele eller deler av omsetningen under koronakrisen søke kontantstøtte.
today 22.04.2020
Syke-barn-dager når skoler og barnehager åpner - Når skoler og barnehager nå delvis åpner igjen, skal det mye til for at foreldrene har rett på omsorgspenger for å holde barna hjemme hvis de ikke er syke.
today 17.04.2020
Får ikke tilbake pengene ved permittering - Arbeidsministeren ba arbeidsgivere om å legge ut lønn til ansatte de første 18 dagene av permitteringsperioden. Nå viser det seg at noen ikke har rett til å få pengene tilbake likevel.
today 15.04.2020
Slik skal de 18 permitteringsdagene med lønn håndteres - I forbindelse med koronakrisen betaler staten full lønn opp til 6G til permitterte ansatte i 18 dager. Nå er det avklart hvordan disse 18 dagene skal håndteres.
today 15.04.2020
– Viktig å tre frem som leder under koronakrisen - Når krisen rammer er det ekstra viktig å stå frem som leder og by på seg selv, sier psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi, Tor Åge Eikerapen.
today 15.04.2020
Beredskapsplan, hva skal vi med det? - Koronasituasjonen har med stor tydelighet vist oss at kartlegging, risikovurdering og beredskapsplanlegging ikke er noe vi gjør én gang, og så er vi ferdige.
today 15.04.2020
Avklaringer knyttet til endring av lav mva-sats fra 12% til 6% - Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse der de går igjennom en del problemstillinger knyttet til endring i den reduserte mva-satsen.
today 04.04.2020
Slik blir "kontantstøtten" til næringslivet - Regjeringen har nå sendt sitt forslag til "kontantstøtte" til næringslivet til Stortinget. Søknadsløsningen er ventet å være klar like over påske.
today 31.03.2020
Koronakrisen: Digitale kurs forhindrer smitte og gir god læring - – Vi har kastet oss rundt og laget digitale varianter av de fleste av våre klasseromskurs. De digitale kursene er selvsagt tilpasset med siste nytt om regelendringer i forbindelse med koronautbruddet, sier Harald Nilsen i Simployer.
today 31.03.2020
Nye avklaringer om sykepenger og omsorgspenger - I helgen fikk vi nye avklaringer knyttet til hvordan sykepenger og omsorgspenger skal håndteres i forbindelse med koronakrisen.
today 02.04.2020
Utvider muligheten til å permittere - Regjeringen vil gjøre det mulig å permittere uten lønn i en lengre periode.
today 01.04.2020
Dette er regjeringens økonomiske krisetiltak - Vi har oppsummert krisetiltakene på skatte- og avgiftsområdet regjeringen har forslått og iverksatt frem til 1. april.
today 25.03.2020
Ferieplanlegging i koronatider - Det er tiden for å planlegge ferie, og mange lurer på hvordan det skal gjøres i en tid preget av karantene og permitteringer.
today 25.03.2020
Hvordan dekke utgifter til mat på dagsreiser skattefritt? - Det finnes tre muligheter til å få dekket mat på dagsreiser skattefritt. Mange kjenner ikke til disse reglene, og trekker skatt og beregner arbeidsgiveravgift av mer enn de må.
today 29.04.2020
Feriepenger til arbeidstakere som er permittert - Mange arbeidsgivere betaler ut feriepenger og trekker lønn for ferien i juni. Ved permittering er det ikke nødvendigvis lønn å trekke av, noe som skaper utfordringer.
Del siden: