Endringene i revidert statsbudsjett

Skattekortet blir elektronisk og trygdeavgiften endres. Se hele oversikten her.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
tirsdag 15. mai 2012
Lesetid: 2 Minutter

Elektroniske skattekort
Regjeringen foreslår å innføre elektroniske skattekort. Forslaget vil forenkle distribusjonen av skattekort for arbeidsgiver, skattyter og Skatteetaten.

Istedenfor å få tilsendt skattekort skal skattyter få en skattetrekksmelding før starten av inntektsåret og dersom det blir gjort endringer i løpet av året. Skattetrekksmeldingen skal inneholde opplysninger om blant annet beregnet forskuddstrekk, beregningsgrunnlaget og hvilke arbeidsgivere som har innhentet skattyters skattekort. Disse opplysningene vil skattyter også få innsyn i gjennom en elektronisk tjeneste.

Reglene for forskuddstrekk blir ikke endret. Ordningen innebærer bare endringer i måten skattekortet blir distribuert og benyttet ved gjennomføring av forskuddsstrekk. Regjeringen foreslår at 2013 skal være et overgangsår hvor arbeidsgivere frivillig kan bruke den nye ordningen, og at ordningen blir obligatorisk fra og med inntektsåret 2014.

EDAG
Regjeringen foreslår en ny felles ordning for rapportering fra arbeidsgiver om ansettelses- og inntektsforhold til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk Sentralbyrå. Formålet med forslaget om elektronisk dialog med arbeidsgivar (EDAG) er i første rekke å forenkle innrapporteringen ved at arbeidsgiver ikke skal måtte levere de samme opplysningane flere ganger.

I dag rapporterer arbeidsgivere delvis de samme opplysningene om ansettelser, lønn og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå. Denne rapporteringen skjer ulike tidspunkt og på ulike måter. Regjeringen foreslår med EDAG en ny, felles ordning der arbeidsgiver minst en gang i måneden gir lønnsopplysninger o.l. om hver ansatt. Ordningen innebærer at flere av de oppgaver og skjema som i dag blir levert, f.eks. lønns- og trekkoppgave, faller bort. Ordningen forutsetter at opplysningene i all hovedsak blir levert elektronisk, og at de blir produsert av fagsystem på lønns- og personalområdet som arbeidsgiverne bruker. Arbeidsgivere som ikke har slike systemer, vil kunne bruke en internettbasert tjeneste.

Regjeringen foreslår at ordningen vil tidligst kunne tre i kraft fra 1. januar 2015.

Omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen
En arbeidsgruppe i Skattedirektoratet la i 2008 frem en utredning om å innføre omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen.

Departementet ser at omvendt avgiftsplikt kan bidra til å forhindre enkelte former for merverdiavgiftsunndragelser. Omvendt avgiftsplikt innebærer imidlertid et brudd med grunnleggende prinsipper i merverdiavgiftssystemet, ved at plikten til å beregne utgående avgift legges på kjøper og at innbetaling av avgift til staten kun skjer i siste ledd i omsetningskjeden. Nye unndragelsesformer kan da oppstå. Innføring av omvendt avgiftsplikt vil også påføre de næringsdrivende store administrative kostnader.

På denne bakgrunn vil ikke departementet foreslå å innføre et system med omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen.

Kompensasjonsordningen for merverdiavgift
Departementet skal se nærmere på den generelle kompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommuner mv. og vurdere enkelte endringer i ordningen:
• Endring i fristene for innsendelse av kompensasjonskrav og dokumentasjonskravene i denne forbindelse.
• Vurdere lovtekstens forståelse av “pålagt å utføre ved lov” når det gjelder om private og ideelle virksomheter som produserer helse-, sosial- eller undervisningstjenester er omfattet av kompensasjonsordningen.

Departementet tar sikte på å komme tilbake med konkrete lovforslag på et senere tidspunkt etter at saken har vært på høring.

Endring av trygdeavgiften
Regjeringen foreslår at trygdeavgift for arbeidsgodtgjørelse til deltaker i deltakerlignet selskap innen jord- og skogbruk økes fra 7,8 prosent til 11 prosent, som er den ordinære trygdeavgiften for næringsinntekt. Endringen vil gjelde fra og med 2012.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: