Skeptiske til seniorer i arbeidslivet

Én av fire arbeidstakere sier i en ny undersøkelse at de er skeptiske til seniorer i arbeidslivet.
tirsdag 21. august 2012
Lesetid: 2 Minutter

Pensjonsreformen er lagt om de siste årene slik at det skal være mer gunstig for arbeidstakere å stå lenger i arbeid enn i dag, og de siste ukene har det vært en debatt i mediene om heving av aldersgrensen for når en arbeidsgiver uten grunn kan si opp en ansatt. I dag er den grensen på 70 år.
Men nå avdekker ferske analyser Negotia har gjort av YS Arbeidslivsbarometer, at hver fjerde arbeidstaker helt eller delvis mener at «For stor andel seniorer passer ikke med virksomhetens aktivitet».

- Overraskende og skuffende

- Det er overraskende og litt skuffende at såpass mange arbeidstakere uttrykker skepsis til seniorer i arbeidslivet, sier leder Inger Lise Rasmussen i YS-forbundet Negotia.

- En samlet fagbevegelse og det politiske Norge slutter opp om IA-avtalen, hvor en målsetting er å få flere seniorer til å stå lenger i arbeid. Dette er viktig og nødvendig. Norge har i dag mangel på arbeidskraft. En måte å løse dette på er jo nettopp å få flere seniorer til å jobbe lenger, sier Rasmussen.

Og påpeker samtidig at pensjonssystemet og folketrygden i Norge på sikt er avhengig av at vi jobber lenger enn vi gjør i dag.

- Tallene våre avdekker at det er stort behov for å jobbe med holdningsendringer. Jevnlig møter Negotia arbeidsgivere som forsøker å presse erfarne medarbeidere ut av arbeidslivet. Dette til tross for at den enkelte både er kompetent, arbeidsfør, frisk og produktiv, hevder Rasmussen.

Tidligere i sommer skrev Dagens Næringsliv om fastlege Petter Dvergsdal i Bærum kommune som fikk avslag på søknaden om å fortsette som fastlege. Han var fylt 70 år, og kommunen mente det var på tide å gå over i pensjonistenes rekker. For etter arbeidsmiljøloven har arbeidsgivere i Norge rett til å si opp arbeidstaker ved fylte 70 år. Uten noen annen begrunnelse enn alder.

Petter Dvergsdal, som overhodet ikke ønsket å gå over i en tilværelse uten jobb, utløste en ny debatt om aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Etter en underskriftskampanje fra pasientene får han lov til å fortsette praksisen, men loven er den samme.

Fagforeningen Akademikerne har i lengre tid vært klare på at de ønsker å fjerne denne aldersgrensen og la folk jobbe så lenge de selv vil. I sommer har de fått støtte både fra Høyres Jan Tore Sanner og Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen, som begge ønsker å heve aldersgrensen til 75 år.

Avviser endring i aldersgrensen

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har svart med å vende det døve øret til. Hun mener det er et marginalt problem at folk ønsker å jobbe utover grensen.

- Vi må ha en pensjonsalder. En tid da begge parter vet det er slutt. Det viktigste er å få folk til å stå lenger i jobb frem mot 67-årsalder, sa Bjurstrøm til DN i sommer.

YS Arbeidslivsbarometer utføres av AFI- Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra YS og YS-forbundene. Barometeret måler temperaturen i norsk arbeidsliv, og utføres årlig blant 3.000 representative organiserte og uorganiserte arbeidstakere over hele landet.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: